Οἱ ἀμερικανικές ὀργανώσεις ADL καί SPLC
καί ἡ δράση τους στό πλαίσιο τοῦ ἀντι-ρατσισμοῦ στίς ΗΠΑ

Ἡ πρόσφατη ψήφιση τοῦ ἀντι-ρατσιστικοῦ νόμου στήν Ἑλλάδα καθιστᾷ ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρουσα τήν ἐξέταση τῆς δραστηριότητος τῆς Λίγκας Κατά τῆς Δυσφημήσεως (ADL, Anti-Defamation League) καί τοῦ Νομικοῦ Κέντρου τῆς Νοτίου Πτωχείας (SPLC, Southern Poverty Law Center) στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς. Θά παρουσιάσουμε συνοπτικῶς τίς πληροφορίες πού ὑπάρχουν στό Διαδίκτυο περί τήν δραστηριότητα αὐτῶν τῶν δύο ὀργανισμῶν, περί τοῦ πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐνεργοποιοῦνται εὐρύτερα παρόμοιοι ὀργανισμοί μέ σκοπό τή διαμόρφωση τῶν ἐξελίξεων ὡς πρός τόν (ἀληθῆ ἤ κατά φαντασίαν) ρατσισμό καί τήν «φοβικότητα», καί μέ ἐφαλτήριο τήν ἤδη ὑφιστάμενη ἀντι-ρατσιστική νομοθεσία ἑνός Κράτους (ἤ μιᾶς Ὁμοσπονδίας, ὡς ἐν προκειμένῳ στίς ΗΠΑ).

 

1. Anti-Defamation League 

Λίγκα Κατά τῆς Δυσφημήσεως (ADL), ἤ - ὅπως ἦταν ἀρχικῶς γνωστή - Λίγκα τῆς Μπενέι Μπρίθ Κατά τῆς Δυσφημήσεως (Anti-Defamation League of Bnai Brith) εἶναι διεθνής ἑβραϊκός Μή Κυβερνητικός Ὀργανισμός (Μ.Κ.Ο.), ἱδρυμένος τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1913 ἀπό τόν Ἰουδαῖο Δικηγόρο Σίγκμουντ Λίβινγκστον (Sigmud Livingston, 1872-1946). Ὁ Livingston γεννήθηκε στή Γερμανία, μετανάστευσε στό Ἰλλινόι τῶν ΗΠΑ τό 1881 καί μετά τίς σπουδές του στή Νομική καί τήν ἀνάληψη δικηγορικῶν καθηκόντων, ἐντάχθηκε στή Στοά Μπενέι Μπρίθ [1] (στό παράρτημά της στό Ἰλλινόι). Ὁ Livingston μαζί μέ τόν συνάδελφό του στή δικηγορία Adolph Kraus, Πρόεδρο τῆς Στοᾶς, ἵδρυσε τήν ADL στίς 17 Σεπτεμβρίου τοῦ 1913 ὡς ἐπιτροπή τῆς Μπενέι Μπρίθ, μέ σκοπό τήν ἀνατροπή τῶν προσβλητικῶν γιά τούς Ἑβραίους στερεοτύπων τόσο στή λαϊκή κουλτούρα, ὅσο καί στόν ἀκαδημαϊκό χῶρο [2].

Ὡς σκοπός τῆς ADL διεκηρύχθη «νά σταματήσει, ἀπευθυνόμενη στή λογική καί τή συνείδηση καί, ἄν χρειασθεῖ, ἀπευθυνόμενη στό νόμο, τή δυσφήμηση τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ. Ἀπώτερος σκοπός της εἶναι νά ἐξασφαλίσει δικαιοσύνη καί δίκαιη μεταχείριση πρός ὅλους τούς πολίτες ἐξ ἴσου καί νά θέσει τέλος διαπαντός στήν ἄδικη καί ἄνιση διάκριση καί γελοιοποίηση κατά ὁποιασδήποτε σέκτας ἤ σώματος πολιτῶν» [3]. Σέ αὐτές, βεβαίως, συμπεριελήφθησαν ἀργότερα καί οἱ ὁμοφυλόφιλοι [4].

Ὡς στόχοι της, περαιτέρω, ἀναφέρονται ἡ μάχη στίς ΗΠΑ καί στό ἐξωτερικό κατά τοῦ ἀντι-σημιτισμοῦ καί ὅλων τῶν μορφῶν μισαλλοδοξίας, ἡ καταπολέμηση τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας, ἡ διερεύνηση τῶν ριζῶν τοῦ μίσους («to probe the roots of hatred»), ἡ παραπομπή θεμάτων στό Κογκρέσσο, ἡ βοήθεια πρός τά θύματα τῆς μισαλλοδοξίας, ἡ ἀνάπτυξη ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων καί γενικῶς ἡ όργάνωση τῆς «Λίγκας» ὡς δημοσίου πόρου γιά τήν Κυβέρνηση, τά Μ.Μ.Ε., τίς δυνάμεις ἐπιβολῆς τῆς Τάξεως καί γιά τό κοινό, μέ στόχο τήν ἀντίσταση κατά τοῦ μίσους καί τή μείωσή του [3].

Μολονότι ἡ «Λίγκα» ἀποδέχεται τόσο τή δυνατότητα κριτικῆς κατά τῆς πολιτικῆς τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ὅσο καί τή διάκριση τοῦ ἀντι-σιωνισμοῦ ἀπό τόν ἀντι-σημιτισμό, ὡστόσο, θεωρεῖ «ἀναντίρρητο, ὅτι ὑπάρχουν μερικοί τῶν ὁποίων ἡ κριτική τοῦ Ἰσραήλ ἤ τοῦ “Σιωνισμοῦ” χρησιμοποιεῖται γιά νά καλύψει τόν ἀντι-σημιτισμό τους».

Μεταξύ τῶν ὀργανισμῶν στούς ὁποίους ἡ ADL ἔχει διαχρονικῶς ἀντιτεθεῖ συμπεριλαμβάνονται βεβαίως οἱ Ναζί, ἡ Ku Klux Klan, ἀμερικανικά ἐθνικιστικά κινήματα, καί χριστιανικές ὁμάδες πού τόνιζαν εἴτε τή σύνδεση κομμουνισμοῦ καί διεθνοῦς Ἑβραϊσμοῦ, παρουσιάζοντας φιλοναζιστικές τάσεις (Christian Front 1938-1941), εἴτε τήν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὑπεροχή τῆς λευκῆς φυλῆς (Christian Identity). Ὅμως, ἡ ADL ἔχει στραφεῖ ἐναντίον καί ὀργανισμῶν οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν κριτική στό Ἰσραήλ, διοργανώνουν  μποϋκοτάζ κατά τοῦ Κράτους αὐτοῦ κ.λπ. (ANSWER, International Solidarity Movement, Jewish Voice for Peace), ἀλλά καί ἐναντίον ὀργανισμῶν πού μάχονται κατά τῆς ἰσλαμοποιήσεως τῶν ΗΠΑ (ὅπως εἶναι ἡ Stop Islamization of America) [3].

Μιά πρώτη ἱστορικῶς ἐπιτυχία τῆς «Λίγκας», ἀλλά καί τοῦ Livingston προσωπικῶς, ἦταν ἤδη τό 1930 ἡ ἀλλαγή στή σημασιολογική ἔνδειξη τῆς λέξεως «Ἰουδαῖος» (“Jew”) στό Λεξικό Roget’s Thesaurus. Σύμφωνα μέ τήν wikipedia ὁ Livingston ἄσκησε πιέσεις στούς ἐκδότες, ὥστε νά διαγραφεῖ ἡ μέχρι τότε προσδιδόμενη στή λέξη «Jew» σημασία τοῦ «πανούργου, πλουσίου, τοκογλύφου, ἐκβιαστοῦ, αἱρετικοῦ», ὅπως πράγματι καί ἔγινε στήν ἑπόμενη ἔκδοση τοῦ βιβλίου [2].


  •  Χωρισμός Ἐκκλησίας καί Κράτους

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἐπιδεικνύει ἡ ADL γιά τόν χωρισμό Ἐκκλησίας καί Κράτους· σύμφωνα μέ τήν Wikipedia, «ἕνα ἀπό τά σημεῖα ὅπου τά μέγιστα ἑστιάζει ἡ ADL εἶναι ἡ θρησκευτική ἐλευθερία γιά τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν θρησκειῶν. Στό πεδίο τῶν δημοσίων ἐκπαιδευτηρίων ἡ ADL ἔχει λάβει τή θέση, ὅτι ἐπειδή ὁ δημιουργισμός [σ.σ. Creationism] καί ὁ εὐφυής σχεδιασμός [σ.σ. Intelligent Design] ἀποτελοῦν θρησκευτικές πεποιθήσεις, καί ἀπαγορεύεται ἡ Κυβέρνηση νά ἐνστερνίζεται τά πιστεύω ὁποιασδήποτε συγκεκριμένης θρησκείας, αὐτά δέν θά ἔπρεπε νά διδάσκονται σέ σχολικές ὧρες τῶν ἐπιστημῶν: “Τό Σύνταγμα τῶν Η.Π.Α. ἐγγυᾶται τά δικαιώματα τῶν Ἀμερικανῶν νά πιστεύουν σέ θρησκευτικές θεωρίες περί δημιουργίας (ὅπως καί σέ ἄλλες θεωρίες) ἀλλά δέν ἐπιτρέπει νά διδάσκονται σέ ὧρες τῶν ἐπιστημῶν σέ δημόσια σχολεῖα”. Παρομοίως, ἡ ADL ὑποστηρίζει τό νομικό προηγούμενο ὅτι εἶναι ἀντι-συνταγματικό νά ἀναρτᾷ ἡ Κυβέρνηση τίς Δέκα Ἐντολές σέ δικαστικές αἴθουσες, σχολεῖα καί ἄλλους δημόσιους χώρους: “ Ἀληθινή θρησκευτική ἐλευθερία σημαίνει ἐλευθερία ἀπό τό νά ἔχεις τήν Κυβέρνηση νά ἐπιβάλλει τή θρησκεία τῆς πλειονότητος σέ ὅλους τούς πολίτες”. Ἐπίσης, ἡ ADL ἕχει καταδικάσει τό πρόγραμμα μελέτης τῆς Βίβλου γιά δημόσια σχολεῖα, τό ὁποῖο ἐξέδωσε τό Ἐθνικό Συμβούλιο γιά τό Πρόγραμμα τῆς Βίβλου γιά Δημόσια Σχολεῖα, λέγοντας ὅτι ἐγείρει “σοβαρά συνταγματικά προβλήματα” καί “προωθεῖ τήν ἀποδοχή τῆς ἑρμηνείας τῆς Βίβλου ἐκ μέρους τῆς παραδόσεως μιᾶς πίστεως εἰς βάρος κάποιας ἄλλης”. Ἡ ADL ἀντιτέθηκε στήν Πρόταση 8 καί ὑποστήριξε τήν Πράξη Μάθιου Σέπαρντ» [3].

Πρόταση 8 (Proposition 8) ἦταν μία τοπική βελτίωση (amendment) τοῦ Συντάγματος τῆς Καλιφόρνια, ἡ ὁποία στίς ἐκλογές τοῦ 2008 ἔλαβε θετικές ψήφους ὕψους 52,24%, καί ἡ ὁποία προέβλεπε ὅτι «μόνον γάμος μεταξύ ἑνός ἀνδρός καί μιᾶς γυναικός εἶναι ἔγκυρος ἤ ἀναγνωριστέος στήν Καλιφόρνια». Ἡ Πρόταση 8 κρίθηκε δικαστικῶς ὡς ἀντι-συνταγματική καί καταργήθηκε ὁριστικῶς τό 2013. Ἡ Πράξη Μάθιου Σέπαρντ (Matthew Shepard Act) εἶναι Πράξη τοῦ Κογκρέσσου ἐγκεκριμένη καί ὑπογεγραμμένη ὡς νόμος τό 2009 ἀπό τόν Πρόεδρο Μπαράκ Ὀμπάμα, ἡ ὁποία ἐπεξέτεινε τόν σχετικό μέ τά «ἐγκλήματα μίσους» ἀμερικανικό νόμο τοῦ 1969, ὥστε νά περιλάβει (ὡς ἐγκλήματα μίσους) καί τά ἐγκλήματα πού ἔγιναν μέ ἀφορμή τό φύλο, τόν σεξουαλικό προσανατολισμό, τήν ταυτότητα φύλου ἤ τήν ἀνικανότητα τοῦ θύματος [5], [6].

Λίγκα ἐξέφρασε τίς ἐπιφυλάξεις της ἀκόμη καί γιά τή δημιουργία Σχολείων εἰδικοῦ καθεστῶτος (charter schools, δηλ. χρηματοδοτούμενων ἀπό τήν Κυβέρνηση, ἀλλά μέ ἀνεξάρτητη διεύθυνση), διότι ἔκρινε ὅτι αὐτά μπορεῖ νά ἀποτελέσουν πλατφόρμα γιά τήν ὑπέρβαση τοῦ διαχωριστικοῦ ὁρίου μεταξύ Κράτους καί Ἐκκλησίας [7].

 

  • Ἐπισήμανση καί παρακολούθηση τῆς ὕποπτης ρητορικῆς

Λίγκα Κατά τῆς Δυσφημήσεως ἐπεκτείνεται καί στήν ἀνίχνευση τῶν ἐνεργειῶν τῶν ὁμάδων «ἐξτρεμιστῶν» πού εἶναι ὕποπτες γιά πρόκληση μίσους καί ὑποκίνηση ἀναλόγων πράξεων· κατά τά λόγια τοῦ Προέδρου της Abe Foxman, «ἀποστολή μας εἶναι νά παρακολουθοῦμε καί νά ἐκθέτουμε ἐκείνους πού εἶναι ἀνθεβραῖοι, ρατσιστές, ἀντι-δημοκράτες, καί μέ τάσεις πρός τή βία, καί τούς παρακολουθοῦμε πρωτίστως διαβάζοντας δημοσιεύσεις καί μετέχοντας σέ ἀνοικτές ἐκδηλώσεις ... Ἐπειδή οἱ ἐξτρεμιστικοί ὀργανισμοί δροῦν ἐν κρυπτῷ σέ ὑψηλό βαθμό, μερικές φορές ἡ ADL μπορεῖ νά πληροφορηθεῖ γιά τίς δραστηριότητές τους μόνον χρησιμοποιώντας πηγές ὑπό συγκάλυψη [σ.σ. undercover sources] ... οἱ ὁποῖες ἐνεργοῦν μέ τρόπο εὐθέως ἀνάλογο μέ τούς ρεπόρτερς τῆς ἐρευνητικῆς δημοσιογραφίας [σ.σ. investigative journalists]. Μερικοί ἔχουν προσφέρει σπουδαία ὑπηρεσία στόν ἀμερικανικό λαό - ἐπί παραδείγματι, ἀποκαλύπτοντας τήν ὕπαρξη δεξιῶν ἐξτρεμιστικῶν παραστρατιωτικῶν στρατοπέδων ἐκπαιδεύσεως – χωρίς ἐπιβράβευση καί μέ ἀξιοσημείωτο προσωπικό ρίσκο» [3].

Μολονότι τή δεκαετία τοῦ 1990 (πάντοτε κατά τή Wikipedia) ἔγιναν γνωστές κάποιες ἀρνητικές λεπτομέρειες γιά τήν ἐκ μέρους τῆς ADL συγκέντρωση πληροφοριῶν καί γιά μή ἐξτρεμιστικές ὁμάδες, ὡστόσο ἡ Λίγκα κατά περιόδους ἐκδίδει ἀναφορές περί ἀντι-σημιτισμοῦ καί ἐξτρεμιστικῶν δραστηριοτήτων τῆς ἄκρας δεξιᾶς καί ἄκρας ἀριστερᾶς· σέ ἄλλο της project ὑπό τό ὄνομα Δίκτυο Ὑπηρεσιῶν Γραφείου Ἐπιβολῆς Τάξεως (LEARN, Law Enforcement Agency Resource Network) ἡ ADL παρέχει στήν Ἀστυνομία πληροφορίες καί ὁδηγίες γιά τίς ἐξτρεμιστικές ὁμάδες, ὅπως π.χ. μέ τό ἐγχειρίδιο Ἡ Ἀσφάλεια τοῦ Ἀστυνομικοῦ καί οἱ Ἐξτρεμιστές [3] [8].

 

  •  Πολεμική κατά ἀκαδημαϊκῶν Καθηγητῶν

Στόν ἀκαδημαϊκό τομέα, εἶναι χαρακτηριστική ἡ ἀναφορά τῆς ADL, διά στόματος τῆς Marilyn Mayo, ἐνώπιον τοῦ Πρώτου Διεθνοῦς Συνεδρίου ἐπί τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἀντισημιτισμοῦ (First International Conference on Academic Anti-Semitism, Ὁλλανδία, 23 Φεβρουαρίου 2006) μέ συγκεκριμένη στόχευση κατά τῶν πανεπιστημιακῶν Καθηγητῶν Kevin MacDonald, Tony Martin καί Arthur Butz γιά ἀντι-σιωνιστικές (ἤ ἀντι-σημιτικές, ὅπως χαρακτηρίστηκαν) θέσεις τους. Μεταξύ τῶν μέτρων πού ἡ Mayo προτείνει, ἐπειδή δέν εἶναι συνταγματικῶς δυνατή ἡ ἐκδίωξη τῶν ἀκαδημαϊκῶν ἀπό τή θέση τους, εἶναι καί τό ἑξῆς· «Τί μπορεῖ νά γίνει μέ τούς Καθηγητές πού προωθοῦν τόν ἀντι-σημιτισμό στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μέ ταυτόχρονη διατήρηση τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀκαδημαϊκῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεως; Ἡ πρωταρχική διαθέσιμη προσφυγή εἶναι νά χρησιμοποιηθεῖ αὐτή ἡ ἴδια ἐλευθερία ἐκφράσεως γιά νά ἐκτεθεῖ τό ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ μέσῳ ἄρθρων καί βημάτων, καί ἐντός καί ἐκτός Πανεπιστημίου. Ἐπί παραδείγματι ἡ ADL ἐκδίδει ἀναφορές πού ἀμφισβητοῦν τά μεροληπτικά συμπεράσματα τῶν ἀντι-σημιτῶν καί ἔχει χρηματοδοτήσει fora, ὅπου οἱ ἰσχυρισμοί τους μποροῦν νά καταπολεμηθοῦν» [9].

 

2. Τό Southern Poverty Law Center 

Τό Νομικό Κέντρο τῆς Νοτίου Πτωχείας (SPLC, Southern Poverty Law Center), ἱδρύθηκε τό 1971 στήν Ἀλαμπάμα τῶν ΗΠΑ ἀπό τόν Μόρις Ντίς (Moris Dees, 1936 - ) καί τόν Τζόζεφ Τζ. Λέβιν (Joseph J. Levin) ὡς Μή Κερδοσκοπικός Ὀργανισμός γιά τά πολιτικά δικαιώματα. Τό SPLC διακρίνεται ἰδιαιτέρως γιά τή νομική δράση του καί τίς δικαστικές του ἐπιτυχίες ἐναντίον τῶν λεγομένων «ὁμάδων λευκῆς ἀνωτερότητος» (white supremacist groups). Τό Κέντρο διακρίνεται ἀκόμη γιά τήν ἐκ μέρους του νομική ἐκπροσώπηση τῶν θυμάτων ὁμάδων μίσους, τόν χαρακτηρισμό καί τήν ταξινόμηση παραστρατιωτικῶν σχηματισμῶν καί ἐξτρεμιστικῶν ὀργανισμῶν καί γιά τά ἐκπαιδευτικά του προγράμματα γιά τήν προαγωγή τῆς ἀνεκτικότητος. Ἡ δικαστική δραστηριοποίηση τοῦ SPLC περιλαμβάνει τή δωρεάν νομική ἐκπροσώπηση τῶν θυμάτων ὁμάδων μίσους σέ μηνύσεις πού ἀσκεῖ τό SPLC γιά παρενόχληση, ἀπειλές καί βία, μέ σκοπό τήν οἰκονομική ἐξάντληση τῶν κατηγορουμένων ὁμάδων ἤ ἀτόμων («with the goal of financially depleting the responsible groups and individuals»). Πράγματι, τό SPLC ἔχει κερδίσει πολλές ἀστικές ἀγωγές, ἐξασφαλίζοντας χρηματική ἀποζημίωση γιά τά θύματα, καί χωρίς νά δέχεται ποσοστά ἀπό τίς ἀποζημιώσεις αὐτές (τό κέντρο εὑρίσκει πόρους κυρίως ἀπό καμπάνιες μέσῳ ταχυδρομείου)· ἔχει παρατηρηθεῖ πώς στόν Ντίς καί τό SPLC «ἀναγνωρίζεται ὅτι ἔχουν ἐπινοήσει καινοφανεῖς νομικές ὁδούς γιά νά καθιστοῦν ἀνάπηρες τίς ὁμάδες μίσους, συμπεριλαμβανομένης τῆς [σ.σ. μεθόδου] κατασχέσεως τῆς περιουσίας τους» [10].

Ἐνῷ ἀρχικῶς τό Κέντρο ἑστίαζε στήν Ku Klux Klan, μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἐντάχθηκε σέ εὐρύτερους ἀγῶνες πολιτικῶν δικαιωμάτων, δηλαδή ὑποθέσεις θεσμικοῦ φυλετικοῦ διαχωρισμοῦ καί διακρίσεως, κακομεταχειρίσεως ἀλλοδαπῶν καί ὑπέρ τοῦ διαχωρισμοῦ Ἐκκλησίας καί Κράτους. Μαζί μέ ἄλλους ὀργανισμούς πολιτικῶν δικαιωμάτων, ὅπως εἶναι ἡ ADL, τό SPLC ἔχει παραχωρήσει πληροφορίες γιά ὁμάδες μίσους καί στό FBI (Federal Bureau of Investigation, Ὁμοσπονδιακό Γραφεῖο Ἐρεύνης). Κατόπιν αἰτήσεως τό SPLC μπορεῖ νά ἐκπαιδεύσει ἀξιωματικούς τῶν δυνάμεων ἀσφαλείας σέ ἐπίπεδο τοπικό, Πολιτείας ἤ τῆς ὅλης Ὁμοσπονδίας, ἐπικεντρώνοντας τήν παροχή γνώσεων στήν ἱστορία, τό ὑπόβαθρο, τούς ἡγέτες καί τίς δραστηριότητες τῶν ἀκροδεξιῶν ἐξτρεμιστῶν τῶν ΗΠΑ [10].

Μεταξύ τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων τίς ὁποίες ἀναφέρει ἡ Wikipedia ὡς ἐνδεικτικές τῆς δράσεως τοῦ Κέντρου, ὅπου κυριαρχοῦν ἐκεῖνες ἐναντίον ρατσιστικῶν ὁμάδων ὅπως ἡ Κού Κλούξ Κλάν, περιλαμβάνεται ἡ δίωξη ἀπό τό SPLC καί ἀπό τήν Ἀμερικανική Ἕνωση Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν (American Civil Liberties Union) κατά τοῦ Roy Moore, Ἀρχιδικαστοῦ τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῆς Ἀλαμπάμα, τό ἔτος 2002, διότι τοποθέτησε εὐμέγεθες γρανιτένιο μνημεῖο τῶν Δέκα Ἐντολῶν στή ροτόντα τοῦ Δικαστικοῦ Μέγαρου τῆς Ἀλαμπάμα· ὁ Moore προέβη στήν ἐν λόγῳ ἐνέργεια χωρίς νά ἔχει ἐνημερώσει ἄλλους φορεῖς, ἔχοντας ὅμως ἐκ τῆς ἰδιότητός του τήν τελική ἁρμοδιότητα γιά τή διακόσμηση τοῦ χώρου. Συνεπείᾳ τῆς κινητοποιήσεως τῶν δύο ὀργανισμῶν καί ὁ Ἀρχιδικαστής καί τό Μνημεῖο ἀπώλεσαν τή θέση τους [10].

 

  •  Παρακολούθηση τοῦ ἐξτρεμισμοῦ στό διαδίκτυο καί γενικῶς· ἐκδόσεις

Τό Κέντρο ἔχει ἰδιαιτέρως ἀσχοληθεῖ μέ τόν καταρτισμό λίστας «ὁμάδων μίσους» (“hate groups”), ὅρος πού σημαίνει τίς ὁμάδες πού « ... ἔχουν πιστεύω ἤ πρακτικές πού ἐπιτίθενται σέ - ἤ διασύρουν – μία ὁλόκληρη τάξη ἀνθρώπων, συνήθως γιά τά ἀμετάβλητα χαρακτηριστικά τους», ἀκόμη καί ἄν αὐτές οἱ «ὁμάδες μίσους» δέν ἔχουν ἀξιόποινη δράση. Τό SPLC παρακολουθεῖ τῶν ὁμάδων αὐτῶν τίς ὁμιλίες, πορεῖες, διαδηλώσεις, συναθροίσεις, ἐκδόσεις, διανομές φυλλαδίων καί ποινικά ἀδικήματα. Τό Κέντρο περιλαμβάνεται μεταξύ τῶν ὀργανισμῶν προασπίσεως δικαιωμάτων μέ τούς ὁποίους ἐπισήμως συνεργάζεται τό FBI ἐναντίον τῶν παραπτωμάτων μίσους (hate crimes), ὅπως φαίνεται καί στήν ἱστοσελίδα τοῦ FBI [11].

Στή λίστα τῶν ὁμάδων μίσους τοῦ Southern Poverty Law Center γιά τό ἔτος 2013 περιλαμβάνονταν 939 τέτοιες ὁμάδες (μέ 630 ἱστοσελίδες), ἔναντι 1007 γιά τό ἔτος 2012. Μεταξύ αὐτῶν τό SPLC περιέλαβε καί ὁμάδες «Νεο-ομοσπονδιακῶν» (neo-Confederate), δηλ. νοσταλγῶν τῆς παλαιᾶς ἀποσχίσεως καί τοῦ ἀγῶνος τοῦ Ἀμερικανικοῦ Νότου, μολονότι οἱ ὁμάδες αὐτές δέν προασπίζονται πλέον τήν δουλεία, τήν ὁποία θεωροῦν μόνον πρόφαση καί ὄχι αἰτία τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου (Βορείων – Νοτίων, 1861-1865) [12]. Ἐπίσης, ἡ λίστα τοῦ SPLC περιλαμβάνει ὁμάδες κατά τῆς ὁμοφυλοφιλίας (anti-gay), ὁμάδες ἀρνητῶν τοῦ (ἑβραϊκοῦ) Ὁλοκαυτώματος (Holocaust denial), μουσικῆς τῆς «λευκῆς ἰσχύος» (white power music) καθώς καί ἐξτρεμιστῶν παραδοσιακῶν Καθολικῶν (radical traditionalist Catholic). Τό Κέντρο στοχοποιεῖ καί ὁμάδες μέ κατεύθυνση ἀντι-κυβερνητική, συνωμοσιολογική καί ἀντίθετη πρός τήν Νέα Τάξη Πραγμάτων [10].

Βάσει τῆς ἔρευνάς του τό Κέντρο SPLC ἐκδίδει ἐπίσης (α) ἤδη ἀπό τό 1981 τήν τριμηνιαία Ἀναφορά Πληροφοριῶν (Intelligence Report), ἡ ὁποία παρέχει πληροφορίες γιά τήν ὀργανωτική προσπάθεια καί τακτική ἀκροδεξιῶν καί ἐξτρεμιστικῶν ὁμάδων τῶν ΗΠΑ, καί (β) τό ἑβδομαδιαῖο δελτίο HateWatchWeekly (Παρακολούθηση Μίσους, Ἑβδομαδιαῖο), τό ὁποῖο ἐπίσης ἀνιχνεύει θέματα ρατσιμοῦ καί ἐξτρεμισμοῦ· παραλλήλως, τό SPLC «τρέχει» καί τό ὁμώνυμο blog Hatewatch μέ ὑπότιτλο «κρατώντας ἕνα βλέμμα πάνω στήν ἄκρα δεξιά» [10].

 

  •  Στίς ἀκαδημαϊκές σπουδές

Τό SPLC ἀνέπτυξε ἰδιαίτερη πολεμική κατά τοῦ προαναφερθέντος πανεπιστημιακοῦ Καθηγητοῦ Kevin MacDonald· ὁ Καθηγητής MacDonald σέ τριλογία συγγραμμάτων καί σέ ἄρθρα του ἀνέπτυξε τίς ἀπόψεις του περί τοῦ Ἑβραϊσμοῦ ὡς «ὁμαδικῆς ἐξελικτικῆς στρατηγικῆς» («group evolutionary strategy»), τόνισε τόν ἑβραϊκό ἐθνοκεντρισμό καί τήν ἀνταγωνιστικότητά του ἔναντι τῶν εὐρωπαϊκῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν καί ἐντόπισε τόν ἀμερικανικό νεο-συντηρητισμό («neo-conservatism») μεταξύ τῶν παραγώγων τοῦ ἑβραϊκοῦ ἐπιστημονικοῦ καί πολιτικοῦ ἀκτιβισμοῦ. Μεταξύ ἄλλων ὁ MacDonal ἐπεσήμανε ὅτι ἡ θετική ἀφοσίωση τοῦ νεο-συντηρητισμοῦ στή μαζική μετανάστευση δέν χαρακτηρίζει τήν παρελθοῦσα συντηρητική σκέψη, ἀλλά ταυτίζεται μέ τίς θέσεις τοῦ ἑβραϊκοῦ φιλελευθερισμοῦ [13] [9].

Ἐκτός τῆς  Λίγκας Κατά τῆς Δυσφημήσεως, ἡ ὁποία συμπεριέλαβε τόν Καθηγητή στή λίστα τῶν Ἀμερικανῶν ἐξτρεμιστῶν καί συνέθεσε σχετική ἀναφορά ἐναντίον του, ὅπως γράψαμε παραπάνω, ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ Νομικοῦ Κέντρου τῆς Νοτίου Πτωχείας Mark Potok, κατηγόρησε τόν MacDonald ὅτι «ἔθεσε τόν ἀντι-σημιτισμό ὑπό τό ἔνδυμα τῆς ἐπιστημονικῆς ἐργασίας ... τό ἔργο τοῦ Κέβιν ΜάκΝτόναλντ δέν εἶναι παρά ὀμορφοντυμένος ἀντι-σημιτισμός. Βασικῶς λέει ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ἐργάζονται γιά νά μᾶς βάλουν στό πρόγραμμά τους ... Τό ἔργο του συζητεῖται σχεδόν σέ κάθε νεο-ναζιστική ὁμάδα στήν Ἀμερική» [13].

Τό Κέντρο SPLC περαιτέρω ἔχει προβεῖ καί σέ ἔρευνα κατά τοῦ Καθηγητοῦ MacDonald μέσα στό ἴδιο τό Πανεπιστήμιο ὅπου διδάσκει (στήν ἕδρα τῆς Ψυχολογίας), στό California State University, Long Beach (CSULB) · συγκεκριμένα, ἐκ μέρους τοῦ SPLC ἡ Heidi Beirich συνέταξε ἀναφορές κατά τοῦ Καθηγητοῦ μέ τίτλους «Οἱ δεκατρεῖς πιό τρομακτικοί ἄνθρωποι στήν Ἀμερική» καί «Προωθώντας τό μῖσος – Καθηγητής στήν Καλιφόρνια ἀποδέχεται τόν Ἀντι-Σημιτισμό». Οἱ ἀναφορές συντάχθηκαν καί μέ τό ὑλικό συνεντεύξεων πού ἡ Beirich ἔλαβε στό ἴδιο τό Πανεπιστήμιο ἀπό φοιτητές, διδάσκοντες καί διοικητικά στελέχη σχετικῶς μέ τόν Καθηγητή MacDonald καί τίς ἀπόψεις πού ἐκφέρει κατά τή διδασκαλία. Ἡ ἐρευνήτρια Beirich τοῦ SPLC ἀρνήθηκε νά τοποθετηθεῖ σέ μερικά ἐρωτήματα πού τῆς ἔθεσε ὁ Καθηγητής MacDonald γιά προηγούμενη κριτική της ἐναντίον του, ὅρο πού εἶχε θέσει ὁ Καθηγητής γιά νά τῆς παραχωρήσει καί ὁ ἴδιος συνέντευξη ἐπί τῶν ἀπόψεών του [13].

 

  • Προώθηση τῆς ἀνεκτικότητος καί τῆς παγκοσμιοποιήσεως

Οἱ πρωτοβουλίες τοῦ Κέντρου SPLC περιλαμβάνουν καί τήν ἵδρυση καί λειτουργία τοῦ ἱστοτόπου Teaching Tolerance.org («Διδάσκοντας Ἀνεκτικότητα») ὁ ὁποῖος παρέχει καθημερινῶς πληροφορίες γιά θέματα ἀνεκτικότητος, ἐκπαιδευτικά παιχνίδια γιά παιδιά, ἐγχειρίδια ὁδηγιῶν γιά ἀκτιβιστές καί ἄλλες πληροφορίες γιά γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς. Ὁ ἱστότοπος αὐτός, («www.tolerance.org»), κατανέμει τίς προσπάθειές του σέ δύο κυρίως ἄξονες: (α) στά σχολεῖα στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως, παρέχοντας ὑλικό λ.χ. γιά τήν ἱστορία τοῦ κινήματος ὑπέρ τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων· ἐδῶ συμπεριλαμβάνεται καί ἡ ἔκδοση «Μία φρέσκια ματιά στά πολυ-πολιτισμικά “Ἀμερικανικά-Ἀγγλικά”», ἡ ὁποία ἀφορᾷ στήν πολιτισμική ἱστορία τῶν κοινῶν λέξεων· ἄλλες προσπάθειες στοχεύουν στήν ἐξοικείωση τῶν παιδιῶν μέ σχολικές μασκότ μέ θέματα ἀπό τούς Ἰθαγενεῖς τῆς Ἀμερικῆς κ.ἄ., προσπαθώντας νά ἀναπτύξουν στά παιδιά εὐαισθησίες ὡς πρός θέματα φυλετικά, φεμινιστικά καί σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ· (β) στή μέση ἐκπαίδευση ὁ τομέας «Διδάσκοντας Ἀνεκτικότητα» προωθεῖ ἐνημέρωση, δραστηριότητες καί συμμετοχές σχετικές μέ τίς κοινωνικές ὁμάδες, τόν πολιτικό καί μαθητικό ἀκτιβισμό, ἐνῷ ἡ μηνιαία ἔκδοσή του εἶναι ἀφιερωμένη κάθε φορά σέ μία μειονότητα, φεμινιστική, ΛΟΑΤ (λεσβιῶν, ὁμοφυλοφίλων, ἀμφισεξουαλικῶν καί τρανσέξουαλ) κ.τ.σ. [10].

 Ὡς πρός τούς γονεῖς ἡ ἀτζέντα τοῦ Κέντρου SPLC καί τοῦ τομέως «Διδάσκοντας Ἀνεκτικότητα» εἶναι ἀνάλογη: «... παρέχει συμβουλές στούς γονεῖς, ἐνθαρρύνοντας τήν πολυ-πολιτισμικότητα στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους. Ἕνα τεῦχος-ὁδηγός παροτρύνει τούς γονεῖς νά ἐξετάζουν τό “προφίλ διαφορετικότητος” τῶν φίλων τῶν παιδιῶν τους, νά μετακομίζουν σέ “γειτονιές ἑνοποιημένες καί οἰκονομικά ἀνομοιογενεῖς” καί νά ἀποθαρρύνουν τά παιδιά ἀπό τό νά παίζουν μέ παιχνίδια -ἤ νά υἱοθετοῦν ἥρωες- πού “προωθοῦν τήν βία”. Τό τεῦχος ἐπίσης συμβουλεύει τούς γονεῖς νά χρησιμοποιοῦν πολιτιστικῶς εὐαίσθητη γλῶσσα (ὅπως ἡ οὐδέτερη γιά τά φύλα φρασεολογία “Κάποιου ἡ Ἰδιαίτερη μέρα”, ἀντί γιά τό παραδοσιακό Ἡ Ἡμέρα τῆς Μητέρας καί ἡ Ἡμέρας τοῦ Πατέρα) καί νά ἐξασφαλίζουν ὅτι “ἡ πολιτιστική διαφορετικότητα ἀντικατοπτρίζεται στά ἔργα τέχνης, τή μουσική καί τή βιβλιογραφία τοῦ σπιτιοῦ σας”» [10].

Μεταξύ τῶν ἀφισσῶν πού προσφέρει ὁ ἱστότοπος Teaching Tolerance [14] ὑπό τόν γενικό τίτλο «Πόστερς τοῦ ἑνοποιημένου κόσμου» («One World Posters»), εἶναι καί αὐτό τοῦ ὁποίου τήν ἀπεικόνιση ἀναδημοσιεύουμε (βλ. φωτ.)· ἡ λεζάντα του εἶναι μία στροφή ἀπό ποίημα (1896) τῆς θεοσοφίστριας καί πνευματίστριας [15] Ἀμερικανίδος Ella Wheeler Wilcox (1850-1919) :

»Τόσοι θεοί καί τόσα Πιστεύω,

»Τόσα μονοπάτια πού περνᾶνε κυκλικά,

»ἐνῷ μόνο ἡ τέχνη νά εἶσαι καλός

»εἶναι αὐτό πού χρειάζεται ὁ θλιμμένος κόσμος.

Έρευνα - επιμέλεια: www.impantokratoros.gr

 

ΠΗΓΕΣ 

[1] «B'nai B'rith» ἐν Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/B%27nai_B%27rith.  Περί τοῦ μασονικοῦ χαρακτῆρος τῆς Στοᾶς B’nai B’rith (Independent Order B’nai B’rith – δηλ. Brotherhood of the Covenant) βλέπε ἐπίσης καί ALBERT C. STEVENS, Cyclopaedia of Fraternities, Hamilton Printing and Publishing Company, New York 1899, σελ. 207· «The emigration of Jews to America from the old country began about 1830, and ten years later there were several congregations here, most of them conforming to ancient practices and clinging to traditional forms ... at the New York convention of delegates in 1869 the sovereignity of the Supreme Grand Lodge was transferred to subordinate Lodges, which were to exercise their functions through delegates who were to assemble every five years and form Constitution Grand Lodges» κ.λπ. Περί τοῦ «Τάγματος τῆς Διαθήκης τοῦ Ἀβραάμ» (Order of B’rith Abraham) γράφει (αὐτόθι, σελ. 209) «Ὅπως ὅλοι οἱ παρόμοιοι ἑβραϊκοί ὀργανισμοί, ἐνσωματώνει κάποια ἀπό τά στοιχεῖα τῆς Μασονίας» (“Like all similar Hebrew organizations, it embodies some of the features of Freemαsonry”).

[2] «Sigmund Livingston» ἐν Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Livingston

[3] «Anti-Defamation League» ἐν Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Defamation_League

[4] ADL Presentation to the Platform Committees of the Democratic and Republican National Conventions - June 2004 (§13, σελ. 12), http://archive.adl.org/civil_rights/platformcommittee-2004.pdf

[5] «California Proposition 8 (2008)» ἐν Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/California_Proposition_8_%282008%29

[6] «Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act» ἐν Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Shepard_and_James_Byrd,_Jr._Hate_Crimes_Prevention_Act

[7] ADL Presentation to the Platform Committees, ἔνθ’ ἀνωτ., (§8, σελ. 9) http://archive.adl.org/civil_rights/platformcommittee-2004.pdf · « ... the League is concerned that the misuse of charter schools could lead to further erosion of the wall of separation between church and state».

[8] «Why Are Extremists a Safety Concern?», http://archive.adl.org/learn/safety/whysafety.html

[9] MARILYN MAYO, Propagating Classical Anti-Semitic Myths in Academia in the United States,http://archive.adl.org/osce/mayo_academic_as_article.pdf

[10] «Southern Poverty Law Center» ἐν Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Poverty_Law_Center

[11] «Hate Crime- Overview»,  http://www.fbi.gov/about-us/investigate/civilrights/hate_crimes/overview

[12] «Neo-Confederate» ἐν Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Confederate

[13] «Kevin B. MacDonald» ἐν Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_B._MacDonald

[14] Οἱ ἀφίσσες ἐδῶ: http://www.tolerance.org/one-world-posters

[15] «Ella Wheeler Wilcox» ἐν Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Ella_Wheeler_WilcoxPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης