ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
 

Ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τριῶν ἐτῶν ἀπὸ τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ
 
ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ,
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
 

ΚΥΡΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 

τελοῦμεν τὴν Κυριακὴν 13ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καὶ Πρωτοδιακόνου Στεφάνου Ἀρναίας Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ Ἱερὸν Μνημόσυνον.
Ὅθεν προσκαλοῦμεν ἅπαντας τούς τιμῶντας τὴν μνήμην του ὅπως προσέλθωσιν ἵνα προσευχηθῶμεν ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς του.
 

 

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης