Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 5ης Ἰουλίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:

Ἡ Ἀμερικανικὴ πρεσβεία ὠργάνωσε τὰς παρελάσεις τῶν σοδομιστῶν εἰς Ἀθήνας καὶ Θεσσαλονίκην.

Ἅγιον Πνεῦμα καὶ χριστιανικὴ ἑνότης.Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Σκανδαλωδῶς ἀποῦσα… Τοῦ κ. Νικολάου Χειλαδάκη, Δημοσιογράφου, Συγγραφέως, Τουρκολόγου.

Βαρύταται οἰκονομικαί καταγγελίαι ἐναντίον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος καί τοῦ μητροπολιτικοῦ συμβουλίου.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης καί τά ράσα.

Ὁ Σεβ. Γόρτυνος ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν χριστιανικῶν αἱρέσεων παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου καὶ Σεβ. Μητροπολίτων.

«Οἱ δέ εὐθέως ἠκολούθησαν αὐτῷ». Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Σεβ. Ἠλείας πρός τήν Γραμματείαν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ: «Ἐλᾶτε νά διαχειρισθῆτε τά ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί νά τά λειτουργήσετε».

Ἡ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τοῦ πρωτοπρ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου.

Ἡ Ριζάρειος Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ καὶ ὁ Διευθυντὴς αὐτῆς Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως. Τῆς κ. Βαρβάρας Χ. Γιαννακοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης