Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 7.8.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 7.8.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Η ΩΡΑ ΤΟΥ «ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ» ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΕΦΘΑΣΕ! Νὰ ἑνωθῶμεν ΟΛΟΙ ἐνάντια εἰς τὸ ἐπερχόμενον νέον κλείσιμον τῶν Ἱ. Ναῶν τὸ Φθινόπωρον.

➢ Ὁ Ἅγιος Καλλίνικος Ἐδέσσης. Ὑπὸ † Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωροπούλου.

➢ Ἡ προσωπικότης τοῦ π. Χαραλάμπους. Ἡ ἐπικήδειος ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Ἀσωμάτων - Πετράκη.

➢ Ἡ βάρβαρος βεβήλωσις τῆς Ἁγίας Σοφίας. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως - Ἐκδότου.

➢ «Ζητοῦν καὶ τὰ ρέστα»(!) ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸν λαόν. Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Θεολόγου, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς ΠΕΘ.

➢ Ἡ ὑψωμένη σπάθη καὶ τὸ μαινόμενον πλῆθος εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν μεθερμήνευσε πολλά. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἡ ἔνοχος σιωπή. Γράφει ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς Νικόλαος.

➢ Περιοδεία τοῦ Πάπα Ρώμης εἰς τὴν Ἑλλάδα. Στοχοποίησις ἐχθρικῶν θέσεων καὶ ἔναρξις ἐπιχειρήσεων.

➢ Μειοψηφία Ἡγουμένων διασπᾶ τὴν ἑνότητα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

➢ Πατριάρχης Κων/λεως: «Ὡς μουσεῖον, ἡ Ἁγία Σοφία δύναται νὰ λειτουργῆ ὡς σύμβολον συναντήσεως Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλάμ».

➢ Ἡ ἀγάπη τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ Χριστοτόκος καρδία μας. Τοῦ π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.

➢ Ὁ ἀσυμβίβαστος π. Αὐγουστῖνος.

➢ Τὰ σχέδια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

➢ Σχέδιον καταλύσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων; Ἡ «ἄγνωστος» μελέτη τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Ἡ ἀντιμετώπισις τῆς ἀποδοκιμασίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἐπέτειος κοιμήσεως Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ. Γράφει ὁ π. Γεώργιος Τριαντάφυλλος.

➢ Ἄν εἶναι Μακεδόνες, νὰ ἐνσωματωθοῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Εὐθ. Κουτρούμπας, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Παν/μίου Ἀθηνῶν.

➢ Μία Οἰκοδομὴ, «Θεοῦ οἰκοδομὴ ἐστε». Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 22-34). † Αὐγουστίνου Καντιώτου, Ἐπισκόπου Φλωρίνης.

➢ Ρεφλεξολογία. Μαλάξεις διὰ διάγνωσιν καὶ θεραπείαν; Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2318 -ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟΙερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Powered by active³ CMS - 5/12/2021 3:07:09 πμ