Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός - Οι Άγιοι Πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και το σήμερα (mp3-2017)


Ομιλία του π. Γεωργίου Μεταλληνού - Εκφ. στον Ι.Ν. Αγίου Αντίππα, Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2017 - Θέμα Οι Άγιοι Πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου  και το Σήμερα (19/10/2017)


 8 / 16 

Print-icon 

Login-iconLogin