Στην ενότητα αυτήν συγκεντρώνονται επιστολές που αναφέρονται σε ποικίλα θέματα γραμμένες από το αγιασμένο χέρι μιας ξεχωριστής σύγχρονης πατερικής μορφής της Ορθοδοξίας. Πρόκειται για τον Όσιο άνδρα των εσχάτων χρόνων Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, ομολογητή και υπέρμαχο της πίστεώς μας και σπουδαίο συντελεστή στην ανόρθωση της πνευματικότητος εν Ελλάδι (και όχι μόνον).


Είναι γνωστό πως ο Γέρων Φιλόθεος έψεγε τον τρόπο αλλαγής του ημερολογίου και επιθυμούσε την επαναφορά του...
Επιστολές Γέροντον Φιλοθέου Ζερβάκου περί Οικουμενισμού και Ορθοδόξου ομολογίας.
Διδαχές Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβακου ... (9/5/2012)
Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου... (30/4/2012)
Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος: Αναμνήσεις μου από τον Παπαδιαμάντην και Μωραϊτίδην... (14/5/2011)
Συμβουλές του Οσίου Γέροντος Ζερβάκου προς νέον Πνευματικόν... (16/2/2011)
Ο αείμνηστος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος την 13ην Ιουλίου του 1965 επί τω θανάτω του Φωτίου Κόντογλου έγραψε μεταξύ των άλλων και τα εξής:... (13/7/2010)
Υμείς, ώ Άρχοντες, δείξατε πρώτοι το καλόν παρά­δειγμα. Μετανοήσατε και επιστρέψατε προς τον Θεόν εκ του οποίου απεμακρύνθητε... (13/5/2010)
Όπως το σώμα χωρίς την τροφή είναι αδύνατον να ζήση, έτσι και η ψυχή χωρίς τον θείο λόγο δεν είναι δυνατόν να ζήση... (21/4/2010)
...έχων δώδεκα λαμπάδας εις τας χείρας μου αναμμένας, έθεσα κατ' αρχάς απ' αυτού τους δακτύλους, τας παλάμας, το έθεσα εις το στήθος... [4/4/2010]
...παρεμβάλλομεν την γενομένην εις τον φρικτόν Γολγοθαν εμπνευσμένην ομιλίαν του Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου την Αγίαν και Μεγάλην Παρασκευή... (1/4/2010)
Επιστολή Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Προ 4-5 ετών παρουσιάσθη εις τας Αθήνας μία άλλη ψευδολογία και ετυπώνετο, κατά φαντασίαν, εις το μέτωπόν της... (15/3/2010)
...Οι μαθητές μου ήταν προηγουμένως χειρότεροι και από τα άγρια θηρία, διότι βλασφημούσαν, ασεβούσαν, δεν άκουγαν τους γονείς τους... (6/3/2010)
Όταν σας πικραίνουν οι ευεργετηθέντες. Περί αχαριστίας του Οσίου Γέροντος Φιλοθλέου Ζερβάκου... (11/11/09)
Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Ακούω πολλές φορές να λένε "Τα παιδιά μας είναι κακά, δεν μας ακούν, είναι άτακτα... (25/10/09)
Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Μετεμψύχωση η γνώμη της Εκκλησίας... (14/10/09)
Ανέκδοτες επιστολές Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. 8-10-1946...(27/7/09)
... του ζήτησα ως μέγιστη χάρη να με πάρει με τους 125 καταδίκους, να με εκτελέσει... (4/10/09)
Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Εάν, Κύριε και Θεέ μου, δεν θελήσουν οι άρ­χοντες της Εκκλησίας και της Πολιτείας και πολλοί κληρικοί... (3/6/2010)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης