Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 31.5.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΑΣ, ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΩΣ ΙΚΕΤΗΣ. Ἡ συναλλαγὴ τοῦ κ.Τσίπρα ἐπέβαλε διὰ Ἀμερικῆς τὸν Προύσης, ἀπορρίπτων τὸν Γαλλίας. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.

➢ Εἰς πρωθυπουργικὸν θῶκον ὀρεγόμενον. Γράφει ὁ κ. Δημήτρης Μερτζεμέκης, Μέλος Τοπικῆς Ἐπιτροπῆς Τάματος τοῦ Ἔθνους Σερρῶν.

➢ Νὰ σταματήσουν αἱ παράνομοι διώξεις τῶν μοναχῶν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη.

➢ Νέα μυστικὴ συμφωνία Πατριάρχου – Ἀρχιεπισκόπου; Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ «Δικαιώνονται» εἰς τὰ περὶ Ἀποστολικῆς διαδοχῆς τῶν καθαιρεθέντων σχισματικῶν εἰς τὴν Οὐκρανίαν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Νά διαφυλάξωμεν τόν ὀρθόδοξον χριστιανικόν χαρακτῆρα τοῦ Συντάγματός μας. Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Δρ Θ., Μ.Φ.

➢ Ἐκλογὴ πρόκλησις Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Δημητρίου εἰς Ἐπίσκοπον Ὀλ­βίας.

➢ Πῶς ἀπέκτησεν ὁ τεκτονισμὸς -μία μυστικὴ Ἑταιρεία!- τὸ δικαίωμα νὰ συζητῆ ἐν Συνόδοις Κυβερνητικὰ θέματα τῶν λαῶν; Μὲ ποίους συγκυβερνᾶται ἡ «φωτισμένη» Εὐρώπη μας; Γράφει ὁ Μοναχός Ἀβέρκιος.

➢ Ὁ νέος Ἀμερικῆς ὑπὲρ τῆς αὐτοκεφαλίας τῶν Οὐκρανῶν, κατὰ ὅμως διὰ τὰς ΗΠΑ!

➢ Ὁ Πατριάρχης ἐδυστύχησε. Τοῦ κ. Δημητρίου Ρουμπίνη.

➢ Ὑβρίζουν τὸ Ἅγιον Φῶς καὶ μετὰ τίθενται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Φαναρίου;

➢ Συλλειτουργοῦν μὲ λαϊκούς! Διχάζουν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.

➢ Οἱ Πανεπιστημιακοὶ διαφωνοῦν…

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης