Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 17.7.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Οἱ «Ἔμποροι τῶν ἐθνῶν» (Ε.Ε.) ἀπειλή διά τήν ὕπαρξιν τοῦ ἔθνους μας!

Ὁ Θεὸς ἠμπορεῖ νὰ ἀνατρέψη τὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν μας. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου.

Ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα διὰ τὸν κ. Μπουτάρη.

Ἡ τραγικότητα τῶν αἱρετικῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

Ἀποκλειστικόν! Ὁ Ο.Τ. ἀποκαλύπτει... Διὰ νὰ φέρουν τὴν Παγκόσμιον Θρησκείαν. Τὸ ἀδιαφανὲς παρασκήνιον εἰς συνεχῆ οἰκουμενιστικὴν δρᾶσιν. Παγκόσμιος Θρησκεία (Β´ μέρος).

Πορίσματα ἡμερίδος μὲ θέμα: «Κοινωνία χωρίς μετρητά. Προοπτική ἤ ἐφιάλτης;».

Ὁ Ἅγ. Παΐσιος διδάσκει: «Ὄχι  συμπροσευχές, ἀλλά “καλή ἀνησυχία” στούς αἱρετικούς».

Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «Νὰ ἐπενδύσουμε στὴ νεολαία, τὴν παιδεία καὶ τὸν πολιτισμό».

Οἰκουμενισταί, μειωτικῶς ἀναφέρονται διὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν στρεβλώνοντες τὴν ὁμολογίαν του, εἰς τὸν διάλογον μὲ τοὺς Μωαμεθανούς. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους.

Παπικαί καινοτομίαι εἰς τά Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος. Τοῦ πρωτοπρεσβ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου.

Ὁ Παπικὸς «Ἀρχιεπίσκοπος» ἐν Ἑλλάδι προπαγανδίζει τὰς ἀθεολογήτους παπικάς ἀντιλήψεις.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης