Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 27.4.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ: 70 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκλογὴν εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον. Ἐπέτειος  χαρᾶς ἢ ὀδύνης; ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΚΛΗΡΙΚΩΝ καὶ ΜΟΝΑΧΩΝ.

➢ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΑΖΕΙ ΜΑΣΟΝΟΝ! Στ. Τσομπανίδης: «Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δι’ ὅλους καὶ εἰς ὅλας τὰς Ἐκκλησίας»! (Ὁμιλία 20ῆς Ἀπριλίου).

➢ Τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου.

➢ Ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει τήν ἀληθινήν Δημοκρατίαν. Γράφει ὁ π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός.

➢ Σχέδιον παρακάμψεως τῶν ἀποφάσεων τῆς Δικαιοσύνης διὰ τὰ Θρησκευτικά. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.

➢ Οἱ βάρβαροι τῶν βαρβάρων στοχεύουν εἰς τὸ Καστελόριζον. Τοῦ κ. Γ. Κ. Τραμπούλη.

➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.

➢ Τὰ πλοκάμια τοῦ Σιωνισμοῦ εἰς Εὐρώπην καὶ Ἑλλάδα. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικὸς- Ἀρχαιολόγος.

➢ Ἀπάνθρωπος σκληρότης καί ἀξιοκατάκριτος χλιαρότης. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Νικ. Γκουρβέλος.

➢ Αἱ ρίζαι τῆς ὁμολογημένης ἀθεΐας. Γράφει ὁ κ. Ἠλίας Π. Καρυώτης, Θεολόγος.

➢ «Παιδοθεσία» ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια. Τοῦ κ. Δημητρίου Δημηνᾶ, Δικηγόρου.

➢ «ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ»

➢ «Ὄνομα» καί «πρᾶγμα» ἤ αἱ ἔννοιαι «ὑπόστασις» καί «πρόσωπον».

➢ Οἱ οἰκουμενισταὶ εἰς τὸν δρόμον τῆς ἀπωλείας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης