Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 18.11.2022
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΠΡΩΤΟΝ». Γάγγραινα ἡ ψευδοθεολογία τοῦ «πρωτείου» εἰς τὴν Ὀρθόδοξον θεσμικὴν Ἐκκλησίαν! Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἰωάννου Καραλῆς, Πτυχιοῦχος ἰατρικῆς καὶ χειρουργικῆς- διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Γένοβας - Πυρηνικὸς ἰατρός.

➢ Νὰ διαμαρτυρηθοῦν οἱ Χριστιανοὶ διά… «τὰ "σύρε κι ἔλα" στὴ Ρώμη, στὸ Φανάρι». Τοῦ Σεβ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης  κ. Ἀνδρέου.

➢ Πειραιῶς Σεραφείμ: «Γιατί δὲν δέχθηκα σὲ κοινωνία Σκοπιανοὺς “Κληρικούς”».

➢ Ἀποστομωτικαί ἀποδείξεις ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία μας συνεχῶς προδίδεται! Τοῦ Σεβ. πρ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.

➢ Δύο οἰκουμενισταὶ διὰ τὸν Ἅγιον Μᾶρκον τὸν Εὐγενικόν. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, Θεολόγος.

➢ Γνωμοδότησις 17/2022: Συνέπειες τοῦ ἄρθρου 347. Τοῦ κ. Θεοδώρου Δ. Παπαγεωργίου, Δικηγόρου LLM, Εἰδικοῦ Νομικοῦ Συμβούλου  τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

➢ Ἡ αὐτοκτονία τῶν ἀπελπισμένων ὡς ἔργον τῶν σατανάδων. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Βαθιώτης, τέως Ἀναπλ. Καθηγητὴς Νομικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ.

➢ Διακοπὴ κοινωνίας 19 Μητροπολιτῶν.

➢ Ἀπωλέσθη καὶ τὸ «Βόρεια» καὶ τὸ «Ἀχρίδος».

➢ «Πολλὲς “κοινωνίες”. Νὰ χαροῦμε ἢ νὰ φοβηθοῦμε;»

➢ Τὸ ἄτοπον τῆς διακρίσεως εἰς Κύπρον εἰς Ἱεράρχας Πατριαρχικοὺς καὶ μή. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Οἰκογένεια Rothschild καὶ παγκόσμια Οἰκονομία (στ΄). Τὰ δάνεια τῶν Rothschilds, στὶς Κεντρικὲς Τράπεζες καὶ στὶς Κυβερνήσεις τῶν κρατῶν ἀνὰ τὸν κόσμο (μέρος 1ον – Τὸ δάνειο τῆς Πρωσσίας τοῦ 1818). Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.

➢ Ἀναλαμπὴ καὶ πλάνη, ἐκ τῆς «Βατάτζιας» πολιτικῆς ἰδεολογίας. Ὑπὸ τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ & Καθηγητοῦ Δρ. Ἀλεξίου Παναγοπούλου, (Phd Δρ. Νομ. & Πολιτ. Ἐπιστημῶν, Phd Δρ. Βιοηθικῆς, Phd Δρ. Θεολογίας, Post Doc Δικαίου,  Habil.,-Διπλωμ. Ὑφηγητοῦ, Καθ. Νομικῆς Δ.Δικαίου Fpsp, & Ἀκαδημαϊκοῦ MCA).

➢ 500 ἔτη ἀπὸ τὴ γέννησιν τῆς Ἁγ. Φιλοθέης Μπενιζέλου. Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Δρ. Θ. Μ.Φ., Συντονιστής Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου Θεολόγων Ἀττικῆς.

➢ Ἡ προκλητικὴ καὶ ἐπιθετικὴ Τουρκία θέλει καὶ διάλογον; Ἄς γελάσωμεν! Γράφει ὁ κ. Πέτρος Π. Γρουμπός, Ὁμότιμος καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πατρῶν.

➢ “Χωρίς τὸ σχολεῖον περιπατοῦμεν εἰς τὸ σκότος” (Ἅγ. Κοσμᾶς Αἰτωλός). Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, καθηγητὴς ΑΠΘ, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

➢ «Μαγαρισμῶν καὶ σκανδαλισμῶν συνέχεια: σχισματικὸς ψευτομακεδόνας «ἐπίσκοπος» στὴ Θράκη!». Τοῦ κ. Νεκταρίου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας.

➢ Γνῶσις καί γνωριμία τοῦ Θεοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης σκανδαλίζει δεινῶς.

➢ Ὁ «πλανήτης smartphones» σὲ κρίση! Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Τίποτε περὶ τῶν Σκοπίων.

➢ Τὴν 18ην Δεκεμβρίου ἐκλογὴ Ἀρχιεπισκόπου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


0


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης