Κυκλοφορεῖ

τὸ φύλλον 29.9.17

τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ «ΜΙΜΗΤΗΣ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ;». «Φραγμὸς» εἰς τὸν ἀμπελῶνα, «ἀμοιβαιότης». Σχόλιά τινα ὑπὸ Ἱερομ. Δαμασκηνοῦ Ἁγιορείτου.

➢ Δύο ἄγνωστα θεολογικά ἀτοπήματα τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου. Τοῦ κ. Μιχαήλ Βασ. Γαλενιανοῦ, Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας.

➢ «Η ΚΟΜΗ ΤΟΥ ΣΑΜΨΩΝ». Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, Θεολόγος, Διευθυντής Συντάξεως.

➢ ΕΚΟΣΜΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΕΤΙΜΗΣΕΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ. «Ὁ Καποδίστριας ὡς πρότυπον ἑλληνορθοδόξου ἡγέτου γιά τήν σημερινή ἐποχή».

➢ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ Ι. Μ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ. Ἀλλοίωσις τῆς συνειδήσεως τῶν μαθητῶν.

➢ Ἡ θρησκειολογία εἰς τὰ σχολεῖα. Τοῦ κ. Ἰωάννου Θ. Χαΐνη, Ὁμ. Καθηγητοῦ Ε.Μ.Πολυτεχνείου.

➢  Πῶς ἕνας ἄνθρωπος χειρίζεται τὴν Ἱεραρχίαν;

➢ Ὁ δρόμος τῶν ἐντολῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ANALOGIA ENTIS. Τοῦ κ. Γεωργίου Καραλῆ, Δρος Ἰατρικῆς.

➢ Παιδιὰ ἑτοιμασθῆτε… Ἔρχεται ἡ πανθρησκεία! Γράφει ὁ κ.Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικὸς – Ἀρχαιολόγος.

➢ Τί ἀπέκρυψαν ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτας; Ὑπάρχει ἀκόμη εὐκαιρία καταργήσεως τῶν νέων θρησκευτικῶν!

➢ Οἱ ὅροι προσχωρήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εἰς τὴν Ε.Ε.

➢ Ἡ ὁμιλία εἰς τὴν Πνύκα τοῦ κ. Μακρὸν καὶ ὁ μέγας Ἀπών.

➢ Διατί ἀδειάζουν οἱ παπικοὶ ναοί;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης