Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 16.11.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ, ΔΙΑ ΝΑ ΓΙΝΗ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ. Ἡ Ἱεραρχία νὰ ἀπορρίψη ἀναφανδὸν τὴν «συμφωνίαν» Ἀρχιεπισκόπου – Πρωθυπουργοῦ! Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς ὁ τοῦ Φιλαδέλφου.

➢ Πατὴρ Ἐπιφάνιος: Ἀντιμετώπισις τοῦ διωγμοῦ. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωάννης Κωστώφ

➢ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΚΔΙΩΧΘΟΥΝ 10.000 ΙΕΡΕΙΣ. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Ἱ. Σύνοδος τῆς Κρήτης: «Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε μεταβολή τοῦ καθεστῶτος τῶν ἱερέων». Θὰ πρέπη καὶ αἱ Μητροπόλεις τῶν Δωδεκανήσων νὰ συνέλθουν εἰς Σύνοδον!

➢ Δηλώσεις Μητροπολιτῶν διὰ τὴν «συμφωνίαν» Ἀρχιεπισκόπου – Πρωθυπουργοῦ.

➢ «Σεβασμιώτατοι, ὑποστηρίξατε τούς ἱερεῖς σας!».

➢ Κρίσις ταυτότητος τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ!

➢ Ἀπαξιωτική ἡ ἀδιάλογος συμπεριφορὰ τοῦ Κράτους πρὸς τὴν Ἱερωσύνην. Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ.

➢ «Κάποτε τὸ σχοινὶ θὰ κοπῆ» (Αὐγουστῖνος Καντιώτης – Ἀθήνα 1954-55). Τοῦ κ. Νικολάου Ε. Σακαλάκη, Μαθηματικοῦ.

➢ Συμφωνία(;) Ἐκκλησίας – Κράτους. Μία ἀνίερος προσπάθεια, ποὺ ἤρχισε τὸ 1833! Τοῦ κ. Μανώλη Β. Βολουδάκη.

➢ Ποῖος κυβερνᾶ τὴν Ἐκκλησίαν;

➢ Ἱστορική ἡ εὐθύνη καί κρίσιμος ἡ στάσις τοῦ Ἑλλαδικοῦ Ἱεροῦ Κλήρου! Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.

➢ Ἡ παρακαταθήκη τοῦ μ. Γέροντος Γρηγορίου, ποὺ δὲν πρόλαβε νὰ θέση εἰς τὴν Ἁγιορειτικὴν Σύναξιν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Διά νά μή παραπλανῶνται οἱ συνεπεῖς Ὀρθόδοξοι. Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

➢ «Νέα» Θρησκευτικὰ ἢ Ἑλληνορθόδοξος Παιδεία; Τοῦ κ. Παναγιώτη Τσαγκάρη, Θεολόγου.

➢ «Κατάτρωγαν τὶς περιουσίες»

➢ Ἡ κάθαρσις τοῦ ἑαυτοῦ μας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Μέγιστον ἱστορικόν ἔγκλημα. Γράφει ὁ κ. Ἰωσὴφ-Χρῆστος Κ. Κονδυλάκης.

➢ «Καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας, καὶ μείζονας οἰκοδομήσω». Ἁγίου Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τοῦ Μεγάλου.

➢ Μὲ τὰς εὐλογίας καὶ μερικῶν κατὰ καιροὺς ἐπισκόπων μας! Ὁ θρησκευτικός/εὐσεβιστικὸς «Μεντιουμισμός» εἰς τὰ σπλάγχνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ὁραματίστριαι - «φωτισμέναι» - ψευδοπροφήτιδες...

➢ Δημοκρατία (Φασισμός;) Ἀντιρατσιστικὸν νομοσχέδιον. Γράφει ὁ Νικόλαος Ζαχαριάδης Καθηγητὴς Θεολόγος, Ἱεροκήρυξ – Συγγραφεύς καὶ καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

➢ Ἡ ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καὶ ὡς ἀποῦσα αὕτη ἀπὸ τὴν Κ. Διαθήκην. Τοῦ π. Νεκταρίου Ζιόμπολα.

➢ Εἶναι ὁ Χριστὸς τὸ κέντρον τῆς ζωῆς μας; Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης