Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 22.7.2022
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ὁ Σεβ. Περιστερίου πρὶν γίνη Ἐπίσκοπος διετύπωνε μεγάλας ἀληθείας, καταγγέλλων τοὺς σχισματικούς: «Η «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΕΘΝΟΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ».

➢ Αἱ Χριστιανικαὶ Ὀργανώσεις ΚΑΘΕΥΔΟΥΝ! Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἀθανασόπουλος.

➢ Μήνυσις κατὰ Σεβ. Ἀμερικῆς. Τοῦ Σεβ. πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου.

➢ Ἡγέται ἄθεοι, διαπλεκόμενοι καὶ ἰδιοτελεῖς κατατυραννοῦν τὸν λαόν. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Ἔκκλησις ἱερᾶς ἀγανακτήσεως σκανδαλισμένων συνειδήσεων.

➢ Αἱ δύο ἀδελφαὶ καὶ ὁ μεγάλος ἀδελφὸς αὐτῶν. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

➢ Ὁ Σεβ. Μεσογαίας δικαιώνει τόν ἑαυτόν του.

➢ Διωγμοὶ Μοναχῶν μὲ ὀρθόδοξον φρόνημα. Τοῦ Μοναχοῦ Γαβριὴλ Ἱ. Κ. Ὁσίων Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ καὶ Ἀρσενίου Καππαδόκου.

➢ Δὲν ἁρμόζει ἡ ὁμολογία εἰς τὴν Ἁγιορειτικὴν μοναστικὴν ζωήν; Τοῦ κ.  Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

➢ Ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κατηγορεῖται διὰ «παραποίησιν πρακτικῶν τῆς Ἱ. Συνόδου»! Τοῦ κ. Θεοδώρου Καλμούκου.

➢ Ψεύδεται ὁ Σεβ. Γλυφάδας;

➢ Διαμαρτυρία τῆς ΔΙΣ, ἀλλὰ ὄχι δίκη;

➢ Ἕτοιμον τὸ πανθρησκειακὸν βδέλυγμα. Γράφει ὁ κ. Νεκτάριος Δαπέργολας, Δρ. Ἱστορίας.

➢ Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει καὶ τὰ κόμματα εἰρωνεύονται τὴν Ἐκκλησίαν! Γράφει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος.

➢ Οἰκογένεια Rothschild καὶ παγκόσμια Οἰκονομία (γ΄) Rothschilds καὶ χρυσός. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.

➢ Ἵδρυσις Παραρτήματος Ἀδιορίστων Θεολόγων ἐντός τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων. Ἀπὸ τὸ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Θ.

➢ Ὁ τίτλος «Ἀχρίδος» δικαιώνει τὴν αὐθαιρεσίαν. Τοῦ κ. Δημητρίου Γόνη, Καθηγητοῦ θεολογίας ΕΚΠΑ.

➢ Ἡ ἐκπαίδευσις τῶν Ἑλλήνων εἰς τήν Ὀθωμανικήν αὐτοκρατορίαν.  Οἱ Διδάσκαλοι τοῦ Γένους καί ἡ προσφορά αὐτῶν. Ὑπό τοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.

➢ Διὰ χειρὸς ἀρχισιωνιστοῦ

➢ Νέα προδοσία: Ἠλεκτρονική σκλαβιά καί «σφράγισμα»! Τοῦ κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων.

➢ Τὰ κουπόνια τῆς ἐπαιτείας. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ὁ νέος τύπος τοῦ ἀνθρώπου! Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Δὲν ὑπάρχει Μακεδονικὸν Ἔθνος, Μακεδονικὴ Ἐκκλησία Ὁ Ἀγὼν συνεχίζεται. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γάτος.

➢ Ὑπομνηματισμὸς 24ου κεφαλαίου τοῦ «Κατὰ Ματθαῖον» Εὐαγγελίου ἀπὸ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον: Ὅσα εἶπεν ὁ Κύριος διὰ τοὺς ἐσχάτους χρόνους. Ἐπιμέλεια κειμένου: Ἑλένη Λιναρδάκη, φιλόλογος.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


O.T. 2410 - ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης