Κυκλοφορεῖ

τὸ φύλλον 29.11.19

τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Δικαίωμα τοῦ Ἱεροσολύμων ἡ σύγκλησις Πανορθοδόξου. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢  ΣΧΙΣΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΒΟΝ ΑΝΕΥ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ. Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου.

➢ Πανορθόδοξον μὲ ὅλους τοὺς Ἐπισκόπους.

➢ «Ὁ ὑπὸ κάτω πάντων ὢν ποῦ πεσεῖται!». Τοῦ Ἀρχιμ. Νικοδήμου Γ. Ἀεράκη.

➢ Ἐντυπωσιακὴ σύγκλισις κορυφαίων θρησκειοπαιδαγωγῶν καὶ νομικῶν μὲ τὰς προσφάτους ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ καὶ τοῦ ΕΔΔΑ διὰ τὰ θρησκευτικά.

➢ Ἡ στενὴ τύφλωσις τῆς ψευδοῦς ἑνότητος: Μία ἔκκλησις εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνας. Τοῦ π. Zechariah lynch τῆς OCA (Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς).

➢ Ἡ «σιωπὴ» διὰ τὴν αὐτοκαλουμένην «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία», ἀποκωδικοποιεῖ τὴν μονομέρειαν εἰς τὸ Οὐκρανικόν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Προσοχὴ εἰς τάς χειροτονίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Η ΘΕΟΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΝ. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, πυρηνικοῦ ἰατροῦ.

➢ Σεβ. Ναυπάκτου: Ὑπάρχουν ΑΥΤΟΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΟΙ.

➢ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΣΕΚΤΑΣ. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

➢ Ὄχι στὸν «Ἅϊ – Βασίλη» τῆς … Coca Cola! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱεριχοῦς. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιη΄ 35- 43).  Νικηφόρου Θεοτόκη Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχανίου, Χερσῶνος καὶ Σταυρουπόλεως.

➢ Ὁ Πατριάρχης τῶν ἐγκωμίων!

➢ Ὁ Ἀλεξανδρείας δὲν ἐσεβάσθη οὔτε τὴν ὑπογραφήν του οὔτε τὸν Βαρσοβίας!

➢ Βαλκανικὸν οἰκονομικὸν κράτος μὲ Πρωτεύουσαν τὴν Ἀλεξανδρούπολιν;

➢ Πειθήνιον ὄργανον τῶν ΗΠΑ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις διὰ τὰς «Πρέσπας». Ὅ,τι συνέβη εἰς Οὐκρανίαν θὰ συμβῆ καὶ μὲ τοὺς σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων.

➢ Ἡ ζημία ποὺ ἐπέφερεν ὁ κ. Βλαντῆς.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2284 Πρωτοσέλιδο


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης