ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ

ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.
κ. Κωνσταντῖνο Παπαχριστοδούλου

Μέ ἄφατη θλίψη καί πόνο παίρνω τό λόγο ὡς ἐκπρόσωπος τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Γονέων γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλ­λη­νορ­θο­δό­ξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου», γιά νά ἀποχαιρετίσω ἕνα ἀπό τά ἰδρυτικά μας μέλη, τήν Ἄννα Μπουρδάκου.

H Ἄννα Μπουρδάκου γεννήθηκε στόν Ὑμηττό, τόν Αὔγουστο τοῦ 1931 καί ἦταν τό μεγαλύτερο ἀπό τά δυό παιδιά τοῦ Ὅμηρου καί τῆς Φανῆς Καζέπη. Οἱ γονεῖς της, ἦρθαν στήν Ἀθήνα μέ τή Μικρασιατική Καταστροφή. Ἡ μητέρα της προερχόταν ἀπό καλλιτεχνική οἰκογένεια καί ὁ πατέρας της, ὁ ὁποῖος εἶχε τελειώσει τήν Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, πέθανε κατά τή διάρκεια τῆς κατοχῆς. Τελείωσε τίς σπουδές της στό γυμνάσιο τοῦ Παγκρατίου. Παντρεύτηκε τόν Γεώργιο Μπουρδάκο καί ἀπέκτησαν τρία παιδιά. Διέμενε, ἕως τό 1978, στήν Ἄνω Ἡ­λι­ού­πο­λη καί ἀπό τότε μέχρι τόν Θάνατό της, στό Μαρούσι.

Τήν Ἕνωσή μας, τήν Π.Ε.Γ., δημιούργησε ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος καί ἀπό τούς πρώτους συνεργάτες τοῦ ἦταν ἡ Ἄννα Μπουρδάκου, ἡ ὁποία δόθηκε ψυχή τε καί σώματι στόν ἀντιαιρετικό ἀγώνα μέχρι τήν τελευταία της πνοή.

Ἐμεῖς οἱ νεότεροι γνωρίσαμε στό πρόσωπο τῆς κ. Ἄννας τήν ἁπλότητα, τήν ἀνιδιοτέλεια, τό ἀγωνιστικό φρόνημα, τήν ἀ­γά­πη γιά τούς πλανημένους ἀδελφούς, τόν συμπαραστάτη σέ κάθε δύσκολη στιγμή πού διήρχετο κάθε μέλος τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ κ. Ἄννα εἶχε εἰδικευτεῖ πάνω στήν αἵρεση τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» καί ἦταν πολύ βαθύς γνώστης τόσο τῶν αἱρετικῶν τους διδασκαλιῶν, ὅσο καί τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Μποροῦσε ἄνετα νά ἀντιπαρατεθεῖ μέ ὁποιονδήποτε Χιλιαστή καί νά κλονίσει τήν πίστη του στήν ὀργάνωση. Τό ἔργο της ἦταν πολύπλευρο. Ἐπί πολλά ἔτη διεύθυνε μιά ἐξαιρετική ὁμάδα, πού σκοπό εἶχε τή μελέτη τῆς αἵρεσης καί τήν ὀρθόδοξη ἀπάντηση στίς πλάνες της. Ἐπίσης μέσω τῆς ὁμάδας της βοηθοῦσε συγγενεῖς καί θύματα τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» κάνοντας παράλληλη μελέτη ἀπό τά βιβλία καί τά περιοδικά τῆς ὀργάνωσης. Κατάφερε ἔτσι νά βοηθήσει στή μεταστροφή πλήθους πλανεμένων ἀδελφῶν μας. Συνέγραψε ἐπίσης τό βιβλίο «Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά, ἀπό τό Α στό Ω», πού ἀποτελεῖ μοναδικό ἐγχειρίδιο στήν ἀντιμετώπισης τῆς πλάνης. Ἀρθρογραφοῦσε ἐπίσης σέ κάθε τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Διάλογος» σέ μόνιμη στήλη γιά θέματα «Μαρτύρων τοῦ Ἰ­ε­χω­βᾶ».

Ἡ κ. Ἄννα ἦταν πρότυπο γιά ὅλους μας. Ἐργατική καί συνεπής σέ ὅ,τι εἶχε ἀναλάβει, πολλές φορές ἐργαζόμενη ὑπεράνω τῶν δυνάμεών της, λόγω καί τῶν προβλημάτων ὑγείας πού ἀντιμετώπιζε.

Ἀγαπημένη μου κ. Ἄννα, θέλω νά μιλήσω ἐντελῶς προσωπικά: γιά μένα ἤσουν ἕνα πρότυπο καί μιά μάνα. Ἀπό τά πρῶτα νεανικά μου βήματα κοντά στόν π. Ἀντώνιο, μέ ἀντιμετώπισες μέ ἄδολη ἀγάπη. Ἤξερες νά κλέβεις τήν καρδιά τοῦ ἄλλου μέ τό λαμπερό σου χαμόγελο πού δέν τό ἔχασες ἀκόμη καί ὅταν δοκιμαζόσουν σκληρά μέ τήν ὑγεία σου. Αὐτό τό χαμογελαστό πρόσωπο θά μέ συνοδεύει πάντοτε.

Ξέρετε, λένε οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἀκόμη καί ἕναν ἄνθρωπο ἄν καταφέρει κάποιος νά ἐπιστρέψει ἀπό τήν πλάνη, τοῦ συγχωροῦνται πλῆθος ἁμαρτιῶν. Ἡ κ. Ἄννα πάλεψε γι' αὐτό μέ ὅλες τίς ἀνθρώπινες δυνάμεις της. Εἶμαι σίγουρος, ὅτι δίνει πλέον τήν «καλήν ἀπολογία» ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.

Ἐκ μέρους τῆς Π.Ε.Γ. εὔχομαι στούς συγγενεῖς καί οἰκείους της τήν ἐξ ὕψους παρηγορία. Πρέπει νά εἶστε ὑπερήφανοι πού εἴχατε μιά τέτοια μάνα καί γιαγιά. Ὁ Θεός νά τήν ἀναπαύσει ἐν χώρα ζώντων.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης