Χριστούγεννα 2013

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε!
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!
Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε!»

Τούτοι οἱ λόγοι ἀποτελοῦν ἕνα ἀνεπανάληπτον μελώδημα τὸ ὁποῖον κάθε φορά πού ἐπαναλαμβάνεται- αἰῶνες τώρα- ἀγκαλιάζει ὅλη τὴν γῆ μὲ τὸ πασίχαρο μήνυμά του. Διαπερνᾶ τοὺς αἰθέρες εὐφραίνοντας καὶ αὐτὲς τὶς ἐπουράνιες δυνάμεις, ὑμνολογώντας τὴν ἄπειρη Πανσοφία καὶ Παντοδυναμία τοῦ Πλάστου μας. Συνταράσσει τὶς διάνοιες, πυρπολεῖ τὶς καρδιές, ἀνακαινίζει καὶ ἀναζωοποιεῖ ὁλόκληρον τὸ ἀνθρώπινον γένος διότι διακηρύττει τὴν μεγάλη ἀλήθεια τῆς σωτηρίας· «Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε»!

«Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη μας πανήγυρις, αὐτὸ τὸ γεγονὸς εἶναι ἡ χαρμόσυνη γιορτή μας· ὁ Θεὸς ἔρχεται καὶ ζεῖ ἀνάμεσά μας ὥστε καὶ ἐμεῖς νὰ ἐπανέλθουμεν καὶ νὰ ζήσουμε μαζί Του», διατρανώνει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.

Τὸ μυστικὸ στὴν βίωσιν αὐτῆς τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἀτέρμονης μακαριότητος εἶναι τὸ «ὑψώθητε». Καὶ γιὰ νὰ ὑψωθοῦμε, μᾶς διδάσκει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὀφείλουμε νὰ ταπεινωθοῦμε.

Κανένα ἀπὸ τὰ ἀξιοπρεπῆ οἰκήματα τῆς Βηθλεέμ δὲν ἀξιώθηκε νὰ ὑποδεχθῇ καὶ νὰ φιλοξενήσῃ τὸν Ὕψιστο καὶ Αἰώνιο ἐπισκέπτη διότι ἀπεδείχθηκαν στενόχωρα, περιορισμένα γύρω ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινην φιλαυτίαν. Γι’ αὐτὸ ἂς ζηλέψουμε τὴν ταπείνωσιν τοῦ εὐτελεστάτου σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ, τὸ ὁποῖον κατέστη εὐρυχωρότερον καὶ ἀπὸ τὸν οὐρανόν ὥστε νὰ φιλοξενήσῃ αὐτὸν τὸν ἴδιον τὸν Δημιουργόν του!

Ἄς πλατύνουμε, ἀδελφοί μου, τὶς καρδιές μας συν-χωρώντας κάθε ἀδελφόν μας, κάθε συνάνθρωπόν μας ποὺ τυχὸν μᾶς ἔβλαψε ἢ μᾶς στενοχώρησε. Μόνον ἔτσι θὰ ὑπάρξῃ ἱκανὸς χῶρος διὰ τὴν ὑποδοχὴν καὶ τὴν ἐνοίκησιν τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν αἰώνια βίωσιν τῶν Χριστουγέννων ἐντὸς ἡμῶν.

Μετὰ πολλῶν ἐγκαρδίων εὐχῶν
καὶ ἀγάπης ἐν Χριστῷ δι’ ἡμᾶς τεχθέντι,
ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστ. Παντοκράτορος
† Ἀρχιμ. Κύριλλος
καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης