Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 30.6.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ «Εἰσπήδησις τῆς πολιτείας εἰς τὰ τῆς Ἐκκλησίας; Ἡ ἐκδήλωσις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τόν πρόεδρον τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ» κ. Μόσχον καταλήγει εἰς προκλητικήν ἐπίθεσιν κατά τῆς Ἐκκλησίας! Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Ἐκκλησιαστικὸς Λαϊκισμός. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Ὁ Σεβ. Ὕδρας ἀπεφάσισεν ἀντὶ τῆς Ἱεραρχίας!

➢ Ἡ ἀνάγκη Θεολογικῶν Σχολῶν μὲ ἐκκλησιαστικὸν χαρακτῆρα. 180 χρόνια (1837-2017) ἀπό τήν ἵδρυσιν τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν. Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Παν. Ἀθηνῶν.

➢ Κρούσματα ἀρχαιοκαπηλίας εἰς Ἱ. Ναούς. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἐπικρίσεις - Ἀπαντήσεις. Ἀπάντησις τοῦ κ. Ἀντώνη Ἰακ. Ἐλευθεριάδη. Ἀνταπάντησις Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Πήχου.

➢ Τὸ βασικὸν πρόβλημα εἶναι ἡ δομὴ τῶν προγραμμάτων. Δελτίον τύπου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ).

➢ Ἐπιστήμη τοῦ 20οῦ αἰῶνος ἐπαληθεύει τὴν Ἁγίαν Γραφήν. Τοῦ κ. Ἰωάννου Κουτσούκου, Διπλ. Μηχανολόγου/Ἠλεκτρολόγου.

➢ Εἶναι ἐφικτὴ ἡ ἀποχώρησις ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν;

➢ Τό μεγαλεῖον τῆς μετανοίας εἰς τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου. Τοῦ Πανοσ. Ἀρχ/του π. Γερβασίου Ραπτοπούλου.

➢ Ἠθικὴ καὶ Πολιτική. Γράφει ὁ πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς, Ἕλλην Ὀρθόδοξος Θεολόγος- Ἐκκλ/κὸς Συνήγορος, Ἐπ/μος πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.

➢ Πορίσματα ἡμερίδος «Κατάργηση Μετρητῶν - τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό».

➢ Περί τῆς ἀναδιαρθρώσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως.

➢ Συμφωνεῖ ὁ «ΚΑΙΡΟΣ» μέ τόν κ. Ν. Φίλην;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης