Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 10.5.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΗΓΕΤAΣ ΟΧΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥΣ. Ἀκούει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ Ἑλλάς; Ἤ ἐδῶ ὑπάρχουν «Ἀκυβέρνητοι Ἐκκλησίαι καὶ Πολιτεῖαι»; Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.

➢ Μακαριώτατε, ἀναταραχθῆτε σεισμικῶς. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη.

➢ Πασχάλιος ἱκεσία καί ἐνδόμυχοι εὐχαί. Τοῦ Σεβ. Κυθήρων Σεραφείμ.

➢ Πνευματικοὶ ἡγέται ἤ ἔξαρχοι τοῦ Φαναρίου; Αἱ Τοπικαί Ἐκκλησίαι νά προχωρήσουν εἰς τήν ἀνάδειξιν νέων Ἀρχιερέων. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη.

➢ «κ. Κ. Μητσοτάκη, ὅλοι οἱ γνήσιοι Ἕλληνες στρέφονται ἐναντίον Σας!». Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.

➢ Καὶ δυνητικὴν ἀποτείχισιν μὲ ἄκρως ὑποχρεωτικὸν χαρακτῆρα; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ὁ τάφος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνας Τάφος Ζωντανός. Τοῦ π. Σαράντη Σαράντου, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

➢ Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ Μοναχοῦ Ἀρσενίου, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.

➢ κ. Γαβρόγλου, σᾶς δεσμεύει τό Ἄρθρον 16 τοῦ Συντάγματος. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, θεολόγου.

➢ Ἡ πολιτικὴ εὐθύνη τοῦ Ὀρθοδόξου ἐνώπιον τῶν προσεχῶν πολλαπλῶν ἐκλογῶν.

➢ Ἡγέται τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καλοῦν τοὺς Μασόνους εἰς κοινάς Συσκέψεις διὰ τὴν πορείαν τῆς Εὐρώπης! - Χαιρετιστήριος ἐπιστολὴ τοῦ J. Μπαρόζο εἰς Διεθνὲς Τεκτ. Συν­έδριον.

➢ Ο tempora! Ο mores! Ὁ ἀντιδημοκρατικὸς κατήφορος τοῦ κ. Γαβρόγλου φαίνεται νὰ μὴ ἔχη τέλος!

➢ Παπα-Δημήτρης Γκαγκαστάθης. Ὁ ὅσιος καί ἅγιος λευΐτης τοῦ Πλατάνου Τρικάλων. Tοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου.

➢ Βιώματα προσευχῆς. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ὁμιλία διὰ τὴν Ἀρετὴν τῆς Μεγαλοψυχίας. Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων (Μᾶρκ. ιε΄ 43-47, ιστ΄ 1-8). Τοῦ Νικηφόρου Θεοτόκη.

➢ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως μαζὶ μὲ τὸν κ. Βούτσην διετράνωσαν τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

➢ Σιωπὴ τῆς Ἱ. Συνόδου Ἑλλάδος καὶ Ἰεροσολύμων διὰ τάς καταγγελίας τοῦ Σεβ. Μεσογαίας.

➢ Ποῖος ὁ πραγματικός λόγος πού ὁ Πάπας μετέβη εἰς τὰ Σκόπια;

➢ Ποῖος Μητροπολίτης τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἐπιθυμεῖ «μεταθετόν»;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης