PRIGOANELE ÎMPOTRIVA CREŞTINILOR IERI ŞI ASTĂZI 
Înalt Prea Sfinţitul AMBROZIE,  Mitropolit de Kalavrita:

SUNT PRIGONIŢI AZI CREŞTINII?

       Întrebarea nu este retorică. Desigur şi astăzi creştinii sunt prigoniţi! Sunt prigoniţi şi condamnaţi la moarte în multe părţi ale lumii. Câte sunt consemnate mai jos o dovedesc imbatabil. Citiţi-le şi meditaţi!
       Bine, veţi zice. Aceasta poate că se întâmplă în alte ţări. În ţara noastră se întâmplă aşa ceva? Răspund direct: În Elada de azi, Hristos este prigonit şi Biserica lui Hristos este prigonită! Desigur, aici nu avem morţi violente ale credincioşilor, nu avem martiri. Însă avem martiriul conştiinţei, iar acestui martiriu mulţi oameni credincioşi sunt supuşi; martiriul desconsiderării şi martiriul marginalizării! Serviciile Publice se demonizează ori de câte ori sunt scrutaţi episcopi, clerici, monahi! Mulţi dintre miniştri, de asemenea, precum şi mulţi alţii dintre publicişti! Biserica Eladei este astăzi răstignită! Dincolo de toate acestea, în zilele noastre, aici, în Elada noastră ortodoxă, Hristos este prigonit şi prin faptul că:

- din cărţile noastre de identitate a fost scoasă menţiunea „creştin-ortodox";

- din câteva săli de clasă a fost scoasă icoana lui Hristos;

- în câteva şcoli a fost desfiinţată rugăciunea de dimineaţă;

- s-a distrus cu totul mersul la biserică al şcolilor („bisericirea şcolilor") în zilele de duminică;

- în timpul prăznuirii Sărbătorii Literelor (Sfinţii Trei Ierarhi), mersul la biserică a fost limitat; merge la biserică doar o mică reprezentanţă din fiecare şcoală; în principal, purtătorii de steag! Nici profesorii nu merg!

- cunoaşterea adevărurilor credinţei noastre, şi, mai general, educaţia religioasă a poporului nostru este epidermică, de suprafaţă şi contrafăcută! Relaţia cu Biserica nu este organică şi profundă!

-         Peste puţine zile vom prăznui Sărbătoarea Adormirii Născătoarei de Dumnezeu. Bisericile noastre vor fi pline de închinători. Câţi însă se vor apropia să se împărtăşească cu Preacuratele Taine? Câţi se vor uni tainic cu Mântuitorul Hristos? Câţi vor răspunde la sfânta chemare a preotului liturghisitor: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste apropiaţi-vă!" ???

- Sfintele Taine, atât a Cununiei, cât şi a Botezului, au încetat să-şi mai aibă profundul lor caracter tainic, misteriologic! Nu mai constituie adunarea (sinaxa) comunităţii bisericeşti care se roagă fie pentru perechea mirilor, fie pentru pruncul nou luminat! Au decăzut şi s-au transformat în acte lumeşti! Au ajuns să fie un prilej de ostentaţie (paradă), de abundenţă şi de îmbrăcăminte necuviincioasă, adică de paradă a trupului feminin pe jumătate gol!

- S-a declanşat război împotriva predării Religiei! Vor să o desfiinţeze din şcoli! Se vrea înlocuirea ei cu Istoria Religiilor!

- Se fac eforturi să fie exclusă din Constituţia Eladei    invocarea Atotsfintei Treimi!   

- Episcopii şi preoţii noştri primesc dispreţul multora, iar uneori sunt şi batjocoriţi!

- Masoneria domină peste tot, în cele mai înalte straturile sociale şi inundă totul!

- Ereziile, în numele libertăţii, acţionează nederanjate şi neîmpiedicate în lucrarea lor de-suflet-ucigătoare!

- Discuţiile despre separarea Bisericii de stat revin din ce în ce mai des în actualitate, devin din ce în ce mai accentuate!

- Biserica lui Hristos este batjocorită şi împinsă la periferia vieţii!

       Aşadar, sunt prigoniţi creştinii în Elada Ortodoxă? Da! Sunt prigoniţi subtil şi perfid! Sunt prigoniţi cei binecredincioşi, cei cinstiţi, cei cuminţi, cei înţelepţi, cei fideli căsătoriei lor, cei curaţi şi curăţia! În felul acesta deci, în ţara noastră, Hristos este prigonit!
      Desigur, NU întregul aparat de stat de azi este racordat la moda împingerii indirecte a Bisericii la periferia vieţii publice. Există şi funcţionari ai statului iubitori de Dumnezeu, mai sus şi foarte sus, care cinstesc şi au respect faţă de Biserică, dar acest fapt nu rezolvă problema! Ei sunt doar o excepţie mângâietoare!
       Să revenim acum la tema noastră. După evenimentele legate de Mănăstirea Vatopedi, reale sau plăsmuite, însă fără îndoială exagerat de accentuate, după smerita noastră părere, noi toţi, oamenii Bisericii suntem răstigniţi! Aproape toţi factorii aparatului de stat, fără nici o reţinere ne prigonesc! Sau măcar ne dispreţuiesc!
       Slavă lui Dumnezeu! Noi răbdăm smerenia, înjosirea, dispreţul, nedreptatea! Nedreptatea statului oficial care vrea să se numească creştin-ortodox. Răbdăm, pentru că Dumnezeul nostru ne dă putere şi pentru că „nouă ni s-a dăruit nu doar a crede în Hristos, ci şi a pătimi pentru El"!
       Într-un astfel de climat care se formează astăzi în statul nostru „superficial" din punct de vedere religios, am primit textul de mai jos, care ne-a fost trimis de către distinsul nostru colaborator N.M. Îi mulţumim călduros şi-l publicăm neschimbat.
Pentru a citi în continuare, faceţi click aici:

 

+ Ambrozie, Mitropolit de Kalavrita şi Aighialias,
Kalavrita, 12 august 2009.

 

(sursa:http://mkka.blogspot.com/2009/08/blog-post_12.html  şi tradus din greceşte de Leontie monahul)Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer