Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ἑτοιμάζεται διὰ πόλεμον ἡ Κυβέρνησις κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.

➢ «ΑΠΟΣΥΡΑΤΕ ΕΥΘΥΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ». Πρωτοφανὲς εἰς τὰ χρονικὰ συλλαλητήριον κατὰ τῶν συγκρητιστικῶν θρησκευτικῶν εἰς τὸ Σύνταγμα! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Τά παράδοξα τῆς κριτικῆς τοῦ «προκοσμήτορος» τῆς Θεολ. Σχολῆς Ἀθηνῶν περί τῆς ἀρχιεπισκοπίας τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου. Τοῦ κ. Μιχαήλ Βασ. Γαλενιανοῦ, Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας.

➢ Σεβ. Κονίτσης: «Τὸ λέω ξεκάθαρα, ἔχουμε ἐθνικὴ προδοσία»!

➢ Σεβ. Σισανίου: «Ἐπίσκοποι παρακολουθοῦνται».

➢ Ἵδρυμα Τήνου: Πραξικοπηματικὴ ἐπέμβασις τῆς Πολιτείας εἰς τὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἐκκλησίας.

➢  Ἀνοχὴ εἰς τὰς ἀδυναμίας τῶν ἀδελφῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς.Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.

➢  Τί ἕτερον προσδοκῶμεν ἀπὸ δεδηλωμένους ἀθέους διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢  Ἡ πλειονότης τῶν Μητροπολιτῶν ἀπορρίπτει τά νέα Θρησκευτικά. Τοῦ κ. Χρήστου Μπονατάκη.

➢  Νὰ λέγετε ὅλην τὴν ἀλήθειαν, κ. Μηλιαράκη.

➢  Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς» Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;

➢ «Κριτὲς θὰ μᾶς δικάσουν οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί». Τοῦ κ. Γεωργίου Τσούρτη.

➢ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καὶ ἀπάνθρωπος Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις.

➢ Ἡ ἐλευθερία τοῦ… κλουβιοῦ! Τοῦ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακοπούλου.

➢ Διάλογος περὶ τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγ. Τριάδος. Τοῦ κ. Ἰωάννου Παλαμήδη, Θεολόγου - Ἁγιογράφου.

➢ Διά 100.000 Εὐρω-ἀργύρια ἐπώλησε τὸ Φανάρι τὴν συνείδησιν τοῦ μοναχισμοῦ! Καμία ἀπολύτως ἀντίδρασις ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Κοινότητα διὰ τὴν αἰσχίστην κατάπτωσιν!

➢ Πολιτικὰς ἀποφάσεις ἔλαβον οἱ οἰκουμενισταὶ τῆς Θεσσαλονίκης! Διατί;

➢ Διέρρευσαν Πρακτικὰ τῆς ΔΙΣ;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης