Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ «Κίνημα» 20.000 Ὀρθοδόξων Πιστῶν ἐναντίον τῶν Σοδομιστῶν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. Διὰ τῶν ὑπογραφῶν των εἶπον ΟΧΙ εἰς τὴν ἀποδόμησιν τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας καὶ τῆς παραδόσεως.
◇ Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ ἀντίδρασις κατὰ τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
◇ Ὑπό τήν σκιάν βαθυτάτης κρίσεως μέ το Φανάριον αἱ ἐκλογαί νέων Ἐπισκόπων.
◇ Μαρτυρία καὶ Μαρτύριον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου       
π. Μάρκου Κ. Μανώλη.
◇ Εὐθύνας εἰς τὴν Πολιτείαν, τὰ ΜΜΕ, τοὺς «θολοκουλτουριάρηδες» ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τὴν δρᾶσιν Σατανιστῶν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐπιρρίπτει μὲ ἀνακοίνωσίν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
◇ Οἱ σατανισταὶ καὶ ὁ μακαριστὸς Γέρων Ἀρχιμανδρίτης Μᾶρκος Μανώλης.
◇ Σεβ. Γόρτυνος: Θὰ πολεμήσωμεν τὴν αἵρεσιν τοῦ Παπισμοῦ καὶ τὴν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας.
◇ Διὰ ποίαν Ἐκκλησίαν ὁμιλεῖτε, Σεβασμιώτατε Ἀλεξανδρουπόλεως.
◇ «Ὁ Σωτήρ»: Διατὶ εἶναι ὀλέθριαι διὰ τὴν ὀρθοδοξίαν καὶ τὸν πιστὸν λαὸν αἱ οἰκουμενιστικαὶ ἐκδηλώσεις.
◇ Ἕνα εὐῶδες ἄνθος τῆς ἀθωνικῆς πολιτείας. Ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ.
◇ 50 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου.
◇ Ἐπικίνδυνοι καὶ ἀκραῖοι αἱρετικοὶ οἱ Ἰεχωβῖται.   
◇ Οἱ Ἕλληνες δηλώνουν θρῆσκοι, ἐνῶ προσεύχονται πολύ!
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης