«Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού». Πώς όμως θα έλθη; Πώς θα αφιχθή; Όπως αυτός ο ίδιος φανέρωσε αλλού λέγοντας: «Και τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω σε νεφέλες, με δύναμη και δόξα πολλή». Δεν θα έλθη στα κρυφά, αλλά ως Θεός και Κύριος με τη δόξα που αρμόζει στον Θεό και θα αλλάξη τα πάντα προς το καλύτερο. Θα ξαναζήσουν δηλαδή οι νεκροί και αυτό το γήινο και ευάλωτο στα πάθη σώμα θα αποβάλη σαν ρούχο τη φθορά και θα ντυθή την αφθαρσία. Την αφθαρσία αυτή θα την απονέμη ο Χριστός, αναδεικνύοντας έτσι ομοίους, συμμόρφους με το σώμα της δικής του δόξας, όσους πιστεύουν σ' αυτόν. Γι' αυτό και ονομάζει ο ίδιος αυτό το πράγμα απολύτρωσή μας λέγοντας: «Όταν αρχίσουν αυτά να γίνωνται, σηκω­θήτε και υψώστε τα κεφάλια σας, γιατί εγγίζει η απολύτρωσή σας».

(Άγ. Κύριλλος Αλεξανδρείας)

Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη" ΘεσσαλονίκηPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης