Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 7.7.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ὁ Σεβ. Ὕδρας εὐτέλισε τὴν Ἱεραρχίαν;

➢ Οἱ Μητροπολῖται ἐπέδειξαν ἐγκληματικὴν ἀδιαφορίαν. Κωφεύουν καὶ μεταβάλλονται εἰς πειθήνια ὄργανα. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ. Τὸ παρασκήνιον τοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς Διπλῆς Συνάξεως. Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, θεολόγου.

➢ Κόντογλου ὑπὲρ Σεβ. Ναυπάκτου.

➢ Παρέμβασις τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου εἰς τὴν Ἱεραρχίαν.

➢ Πῶς ἀσκεῖται ἡ παρακολούθησις τοῦ δογματικοῦ περιεχομένου τῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν; Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.

➢ Ὁ Θεοφ. Χριστουπόλεως παραποιεῖ Ἱ. Κανόνας;

➢ Συμβολὴ εἰς τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης. Γράφουν οἱ π. Πέτρος Χίρς, π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος.

➢ Ἡ Ἀνατολικὴ Οὐκρανία εἶναι Ρωσική. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Νικ. Γκουρ­βέλος, Θεολόγος –καθηγητής.

➢ «Πολτοποιημένον» τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν! Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Καθηγητὴς Θεολογίας -συγγραφεύς- Ἱεροκήρυξ.

➢ Ἀδαὴς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;

➢ Τὰ Δωδεκάνησα καὶ ἡ Κρήτη συμφωνοῦν διὰ τὰ νέα θρησκευτικά;

➢  «Ἂς νοικιάσουμε τὸ σπίτι τῆς καρδιᾶς μας στὸ Χριστό μας!». Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης