Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 10.3.2023
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΔΕΚΤΟΙ ΑΝΕΥ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ; «Μεγαλυτέρα ζημία ὁ Τόμος Αὐτοκεφαλίας ἀπὸ τὴν καθαίρεση τοῦ Πριζρένης Ἀρτεμίου». Γράφει ὁ κ. Μίοντραγκ М. Πέτροβιτς, Δρ. Θεολογίας ΕΚΠΑ. καὶ τ. ἐρευνητὴς τῆς Σερβικῆς Ἀκαδημίας Τεχνῶν καὶ Ἐπιστημῶν

➢ Ἀδελφική πρόσκλησις πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζιμπάμπουε. Τοῦ Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

➢ Ὁ Περιστερίου σιωπᾶ διὰ τὸν Ἐσταυρωμένον. Γράφει ὁ Παναγιώτης Κατραμάδος, Θεολόγος.

➢ «Η ΑΓΑΠΗ ΣΕΙΕΙ ΤΗΝ ΓΗΝ». Κείμενον τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Ἐπιμέλεια: Γεώργιος Τραμπούλης, Θεολόγος.

➢ Ἡ σχετικότης τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων καὶ αἱ φυσικαὶ καταστροφαί. Τοῦ Ἀρχιμ. Θεοφίλου Λεμοντζῆ.

➢ Ὁ ἀποχριστιανισμὸς τῆς Εὐρώπης. Τοῦ Δρ. Φιλολάου Δημητρίου, Δρ. Νομικῆς, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ/Ι.Β.Α. –  Α.Α.Α. -  LCIARB.

➢ Ἕλληνες, μισεῖτε τόν Χριστόν, τήν Ἑλλάδα, τά παιδιά σας καί τούς ἑαυτούς σας; Τοῦ κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων.

➢ Εὐχαριστίαι τοῦ Σεβ. Κηφισίας.

➢ Παντελῆ ἀνυποληψίαν τοῦ παπισμοῦ ὁμολογεῖ σημαίνων Καρδινάλιος. Ὑπό τοῦ Μητροπολίτου πρ. Χαλκηδόνος Ἀθανασίου.

➢ Οἱ Πάπαι συνεκάλυψαν συνειδητῶς τὴν παιδοφθορίαν.

➢ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου προσέβαλε τὴν Μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν!

➢ Ὁ Ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιος καταγγέλλει ὡς Αἱρετικὴν τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας!

➢ Πίστις καὶ πολιτική. Γράφει ὁ κ. Θεόδωρος Ν. Κορμπίλας Ὑποστ/γος ΕΛ.ΑΣ. ἐ.ἀ. - Ἱεροψάλτης.

➢ Τὸ ἀκυρωθὲν γεῦμα τῶν συνενόχων.

➢ Ἡ ἀξιοπρέπεια κατὰ τὴν κ. Κεραμέως.

➢ Προδομένος ὁ μειοδότης τῶν Πρεσπῶν.

➢ Ἔλαιον ἄνευ ἐλέους;

➢ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ (1822).  Ἡ Ἐπανάστασις καί ἡ καταστροφή τῆς Χίου μέ βάσιν τάς ἱστορικάς πηγάς καί τήν παγκόσμιον βιβλιογραφίαν. Ὑπό Δρ. Ἱστορίας Μαρίας- Ἐλευθερίας Γ. Γιατράκου.

➢  Ἀνεξιχνίαστον τὸ σχέδιον τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἦλθεν ἡ ὥρα νὰ ὁμολογήσωμεν τὴν Πίστιν μας. Γράφει ὁ κ. Δρ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου.

➢ Ἡ Ἁγία Ὁσιομάρτυς Εὐδοκία. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Ζιόμπολας.

➢ Ἦλθε ὁ… νέος  παντογνώστης! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ. Πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σουηδίας καὶ Πάσης Σκανδιναβίας κ. Κλεόπαν. Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Τιμούδας.

➢ Ἡ οἰκογένεια κατὰ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ., Συντονιστής Ἐκπαιδ/κοῦ Ἔργου Θεολόγων Ἀττικῆς.

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


0


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης