Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 20.3.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἡ σχεδιαζομὲνη Πανορθόδοξος Σύνοδος θὰ ἀτιμάση καὶ τὸ μυστήριον τοῦ Γάμου; Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Ἐ. Βολουδάκης, Προϊστάμενος Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων.

Ὁ Ἑλληνορθόδοξος κλῆρος καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάστασις. Τοῦ πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἀδρανεῖς εἰς τήν δρομολογουμένην πολιτογράφησιν τῆς Νέας Ἐποχῆς; Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Μακαριώτατον διὰ τὴν Κάρταν τοῦ Πολίτη.Τοῦ π. Σαράντου Σαράντου, ἐφημ. Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

Ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους διὰ τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη».

◇ Μὲ πίστιν εἰς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἀπετίναξαν τὸν ζυγὸν δουλείας. Τοῦ μακαριστοῦ Μιχαὴλ Τσώλη.

Οἱ Νεομάρτυρες ὡς ἀγωνισταὶ τῆς Χριστιανικῆς πίστεως καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους. Τοῦ Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.

Ἡ θεία Λειτουργία. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Τονίζει εἰς ἀνακοίνωσίν της ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Ἀνάγκη νὰ συμπροσευχηθῶμεν ὁ φιλάνθρωπος Κύριος νὰ διαφυλάξη ἀλωβήτους τοὺς ἀδελφούς μας τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς».

Ἐφθάσαμεν «μετα-πατερικῶς καί εἰς τόν «ἀντι-παλαμισμόν». Τοῦ μοναχοῦ Σεραφείμ, Ἱ. Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου.

Ἱερὰ Σύνοδος: Ὑψηλαὶ αἱ προσδοκίαι ἀπὸ τοὺς ἱεροσπουδαστάς. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑβδομάδος τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης