Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 5ης Ὀκτωβρίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:

Ὀξυτάτη ἀντιπαράθεσις τῶν Σεβ. Ναυπάκτου καὶ Περγάμου διὰ κρίσιμα θέματα πίστεως. Μὲ ἀνταλλαγὴν ἐπιστολῶν καὶ δηλώσεων διὰ τὴν μεταπατερικὴν θεολογίαν καὶ τὸν παπισμόν.

Ὁλόκληρος ἡ ἀλληλογραφία τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Περγάμου καὶ Ναυπάκτου διὰ τὴν μεταπατερικὴν θεολογίαν καὶ τοὺς διαλόγους μετὰ τῶν παπικῶν.

Σεβ. Περαιῶς πρὸς Σεβ. Περγάμου: Ἐκφράζετε κακοδόξους θέσεις!

Προτάσεις εἰς τὴν Ἱ. Σ. τῆς Ἱεραρχίας διὰ δυναμικὴν στάσιν τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς Πολιτείας.

Ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀπαντᾶ εἰς τά προκλητικά ἐρωτήματα τοῦ ὑπευθύνου τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Παπικῶν.

Διατὶ αἱ προσευχαὶ τῆς Ἐκκλησίας ὠφελοῦν τὰς ψυχὰς τῶν κεκοιμημένων. Τοῦ Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου.

Ἡ ἀνάστασις τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας εἰς τὴν Ναΐν. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Ἑλληνισμός–Χριστιανισμός καί ἡ θεανθρωπίνη σχέσις των. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

Ἐν δυνάμει αἱρετικοὶ οἱ Ὀρθόδοξοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι συνειδητῶς ὑπηρετοῦν τὸν οἰκουμενισμόν. Ἀποστολικόν ἀνάγνωσμα: Κυριακῆς Α´ Λουκᾶ (Γαλάτας Δ´, 22–27).Τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνσταντάρου.

Μέ τήν λύσιν, ἡ ὁποία μεθοδεύεται εἰς τό Κυπριακόν, οἱ Τουρκοκύπριοι θά ἐλέγχουν καί τήν ἐλευθέραν Κύπρον.
Ὁ ἰδιότυπος νεοβαρλααμιτισμός ὡρισμένων συγχρόνων θεολόγων καί ἡ ἀποδόμησις τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης