Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 12.12.14
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Πῶς ἡ νέα τάξις Πραγμάτων ἐπιχειρεῖ τὴν διάλυσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος μὲ τὴν ἰσλαμοποίησίν της.

Ἐνῶ ἐμεῖς ἑωρτάζαμε τήν μνήμην τοῦ μαρτυρήσαντος ὑπὸ τῶν Λατινοφρόνων, Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐδέχετο μὲ δοξολογικὰς τιμὰς τὸν Αἱρεσιάρχην Πάπαν εἰς τὸ Φανάριον… Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου.

Πότε ἐπιτρέπεται ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου (ἀποτείχισις) ἑνὸς Ἐπισκόπου.

Ἡ σιωπὴ τῶν Καθηγουμένων τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπὶ τῶν ἐκκλησιολογικῶν παρεκτροπῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

«Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς». (Κολ. γ´ 5). Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Τὸ ἐξουσιαστικὸν παπικὸν πρωτεῖον, προκαθορίζει τὴν ἀποτυχίαν τῶν διαλόγων καὶ τῶν συζητήσεων μὲ τοὺς παπικούς. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Προωθοῦν τὴν νομιμοποίησιν τοῦ Σοδομισμοῦ μὲ τὰ σύμφωνα ἐλευθέρας συμβιώσεως ὁμοφυλοφίλων.

Ὀφειλομένη  ἀπάντησις εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερι¬κῆς κ. Δημήτριον.

Σεβ. Πειραιῶς: Τὸ Ἰσλὰμ  ἀποτελεῖ αἵρεσιν, συμφώνως πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Ἡ κοινὴ διακήρυξις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τοῦ Πάπα διὰ τὴν συνέχισιν τῶν θεολογικῶν διαλόγων μὲ σκοπὸν τὴν ψευδοένωσιν.

Ἐκκλησιαστικὸν ἦθος - Ζητούμενον εἶδος. Τοῦ Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικολάου.

Ἀνοικτή ἐπιστολή: «Οὐκ ἔξεστί σοι», κύριε βουλευτά, ὁ ὁποῖος ἐψήφισες τόν  ἀντιρατσιστικόν νόμον.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης