"Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού". Η παγίδευση των Πιστών διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης


«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΘΕΟΥ».
Η ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
ΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Ἀπό δεκαετίας καί πλέον τό διαδίκτυο (Internet) καί εἰδικά τα «Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης» (Social Media) δέχονται ἕνα καταιγισμό «θρησκευτικῆς» παραπληροφόρησης.

Καί δέν ἀναφέρομαι μόνο στίς ἑκατοντάδες ἱστοσελίδες πού κρυπτόμενες πίσω ἀπό τή δυνατότητα μυστικότητας τοῦ διαδικτύου διακινοῦν ἕνα ἑτερόκλητο «φιλοσοφικό», «θρησκευτικό» ἤ ὑλικό «ἐσωτερικῆς ἀνάπτυξης».

Στό διαδίκτυο κανείς δέν μπορεῖ νά ἀνακαλύψει «ποιός εἶσαι» ἄν -ὅπως λέγεται χαριτολογώντας- εἶσαι σκύλος1 ἤ ἄνθρωπος, πολύ δέ μᾶλλον νά ξεχωρίσει ἄν τό μπέρδεμα πού διακινεῖς ἔχει σχέση μέ κάποια «γνωστή θρησκεία» ἤ εἶναι τό «ἀπαύγασμα» τῆς ταραγμένης ἤ διεστραμμένης προσωπικότητάς σου.

Τό διαδίκτυο εἶναι μία τεράστια χοάνη πού ἀνακατεύει καί «σερβίρει» τά πάντα ὑπό τόν μανδύα τῆς ἀληθοφάνειας κι ἀλίμονο σέ ὅποιον ἀποίμαντο πιστό θελήσει νά ἐνημερωθεῖ γιά θέματα ἐκκλησιαστικά ἤ ἀκόμη καί θρησκευτικά, θρησκειολογικά, μεταφυσικά ἤ καί ἀποκρυφιστικά ἀπό τό διαδίκτυο.

Κάτι παρόμοιο ἤ καί χειρότερο συμβαίνει μέ τά Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης, εἰδικά μέ τό Facebook τό ἐπικρατέστερο ἀπό αὐτά.

Τυπικά, τό Facebook εἶναι «ἕνας δημοφιλής ἐλεύθερος ἱστότοπος κοινωνικῆς δικτύωσης» πού «ἐπιτρέπει στούς ἐγγεγραμμένους χρῆστες νά δημιουργοῦν προφίλ, νά ἀνεβάζουν φωτογραφίες καί βίντεο, νά στέλνουν μηνύματα καί νά διατηροῦν ἐπαφή μέ τούς φίλους, τίς οἰκογένειές τους καί τούς συναδέλφους τους».

Οὐσιαστικά, εἶναι ἕνας ἐλεύθερος ἱστότοπος κοινωνικῆς δικτύωσης πού ὁ καθένας μπορεῖ νά ἐγγραφεῖ, νά δημιουργήσει ἀναρίθμητα προφίλ καί νά διακινήσει τά πάντα: φιλικές ἐπικοινωνίες, ἐρωτικές παρενοχλήσεις ἤ προώθηση προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν, τουτέστιν ἀπό τίς πιό σκοτεινές προσωπικές του ἐπιδιώξεις μέχρι τίς ἁγνότερες καί εἰλικρινέστερές του διαθέσεις.

Καί φυσικά, ἡ ἀνειλικρίνεια παίζει πρωτεύοντα ρόλο σ' ὅλα αὐτά καθώς ὁ ἄνθρωπος -κι εἰδικά ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐκτός Ἐκκλησίας- ἀσκεῖ τήν ἀνειλικρίνεια ὡς ἀναπόσπαστο μέρος τῆς προσωπικότητάς του, συχνά χωρίς καν νά ἀντιλαμβάνεται ὅτι μετέρχεται τήν ἄχαρη, φθοροποιό καί καταστροφική αὐτή δευτέρα φύση.

Μέσα στό κυκεώνα αὐτό τοῦ Facebook, κινοῦνται καί ποικίλα πρόσωπα καί ὁμάδες -μέ πρόσωπο ἤ προσωπεῖο- πού διακινοῦν τά θρησκευτικά τους πιστεύω, πολλά μέ σημαντική ἐξάπλωση, μέ μικρούς ἤ μεγάλους ἀριθμούς «φίλων» (friends), «μελῶν» (members), «ἀκολούθων» (followers) ἤ προτιμήσεων (likes).

Μέσα σέ ὅλα τα παραπάνω καί ἡ «Ἐκκλησία τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ» (The Church of Almighty God)2 ἡ ὁποία στήν βασική Ἑλληνική ἱστοσελίδα της, μεταξύ ἄλλων διακηρύττει: «Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, τώρα, στους έσχατους καιρούς, είναι η πιο κρίσιμη στιγμή να καλωσορίσουμε τον ερχομό του Κυρίου. Πώς πρέπει να το κάνουμε; Πώς μπορούμε να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών και να αποκτήσουμε αιώνια ζωή; Ο Κύριος Ιησούς είπε: "Αιτείτε, και θέλει σας δοθή• ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή" (Μτ 7:7). Τα μυστήρια της βασιλείας αποκαλύπτονται εδώ για να σου καταδείξουν το μονοπάτι της βασιλείας. Ας το εξερευνήσουμε κι ας συναναστραφούμε μαζί» 3.

Ὡραία καί θεάρεστα ἀκούγονται ὅλα αὐτά στόν ἀνυποψίαστο ἀναγνώστη καί πέραν ἀπό τά ὀρθογραφικά λάθη καί τή χρήση μετάφρασης στό παραπάνω κείμενο, δέν βλέπει πιθανῶς κά-ποια κακοδοξία ἤ παραποίηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς στά συγκεκριμένα χωρία, σέ ἀντίθεση μέ τήν παραποίηση τῶν κειμένων τῆς Γραφῆς, πού ἀποτελεῖ κανόνα π.χ. στή διαβόητη κακόδοξη «γραφή» τῆς «Ἑταιρίας "Σκοπιά"», τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ», τή «Μετάφραση Νέου Κόσμου».

Ἐπιφανειακά λοιπόν δέ φαίνεται κάτι τό κακόδοξο στήν συγκεκριμένη «Ὁμολογία»• τότε, ποῦ εἶναι τό πρόβλημα; θά ἐρωτήσει κανείς.

Τό πρόβλημα ξεκινάει ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ βασικός τίτλος τῆς ἐν λόγω ἰστοσελίδας τους ἐξαγγέλλει ὅτι «Ο Χριστός των εσχάτων ημερών εμφανίστηκε στην Κίνα» κι ὅτι «Η Κρίση ξεκινά από τον Οίκο του Θεού».

Ἄρα, βρισκόμαστε ἤδη, ἀδελφοί, πρό τοῦ Κυρίου καί τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του; Αὐτό μᾶς λέγει, τουλάχιστον ἡ ἐπίσημή τους ἱστοσελίδα. Καί πῶς ἔγινε αὐτό χωρίς νά τό ἀντιληφθοῦμε; Ἐν κρυπτῶ καί παραβύστω;

Τό ὑπόλοιπο τῆς ἱστοσελίδας γέμει: εἰκόνων Χριστιανικῶν -Δυτικῆς τεχνοτροπίας-, διαφόρων Εὐαγγελικῶν ρήσεων -ἐν μεταφράσει-, ἀπεικονίσεων τοῦ Κυρίου ἡμῶν -ὡς ξανθοῦ, γαλανομάτη καί μειδιῶντος-, δεκάδων βιβλίων δικῆς τους ἔκδοσης, βιντεοταινιῶν καί ὕμνων, καθώς καί φωτογραφιῶν συνάξεων ὀπαδῶν, συχνά ἀσιατικῆς προέλευσης.

Ἄλλο κύριο χαρακτηριστικό τῆς ἱστοσελίδας εἶναι ἡ συχνή ἀναγραφή τῆς λέξης «ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ» μέ κεφαλαία καί ἐντός πλαισίου καί ἡ καταγγελία κατά τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Κίνας (ΚΚΚ) γιά τήν ἀπηνῆ δίωξη τῆς «Ἐκκλησίας» τους.

Ἀλλά, ἄς ἔλθουμε στήν οὐσία τοῦ θέματος. Κατά τήν «Διαδικτυακή Ἐγκυκλοπαίδεια» (Wikipedia): «Ἡ "Ἐκκλησία τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ" ἤ "Ἀστραπή ἀπό Ἀνατολῶν" (Eastern Lightning), κατά ἄλλη ὀνομασία, εἶναι ἕνα νέο θρησκευτικό κίνημα πού ἱδρύθηκε στήν Κίνα τό 1991 καί ἀριθμεῖ τρία ἕως τέσσερα ἑκατομμύρια μέλη κατά τίς ἐκτιμήσεις τῶν κυβερνητικῶν πηγῶν τῆς Κίνας, ἄν καί μελετητές θεωροῦν τά στοιχεῖα αὐτά διογκωμένα.

»Τό ὄνομα "Ἀστραπή ἀπό Ἀνατολῶν" προέρχεται ἀπό τήν Καινή Διαθήκη: "ὥσπερ γάρ ἡ ἀστραπή ἐξέρχεται ἀπό ἀνατολῶν καί φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καί ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου" 4.

»Ἡ βασική διδασκαλία τοῦ κινήματος εἶναι ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπέστρεψε στή γῆ στίς μέρες μας ὡς ἐνσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός, αὐτή τή φορά ὄχι ὡς ἄνδρας, ἀλλά ὡς μία γυναίκα Κινέζα 5.

»Τό κίνημα χαρακτηρίζεται ἀπό τίς κινεζικές ἀρχές ὡς xie jiao -ὅρος πού μεταφράζεται ὡς "κακή λατρεία", ἀλλά πού χρησιμοποιεῖται ἀκόμη ἀπό τήν ἐποχή τῆς δυναστεία τῶν Μίνγκ ὡς χαρακτηρισμός τῆς "ἐτεροδιδασκαλίας"- καί κατηγορεῖται γιά διάφορα ἐγκλήματα 6...

»Οἱ χριστιανικές ὁμολογίες δέν τό ἀναγνωρίζουν ἐνῶ τά διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης χαρακτηρίζουν τό κίνημα ὡς λατρεία (cult) καί μάλιστα ὡς "τρομοκρατική ὀργάνωση".

»Οἱ ἴδιοι ἀρνοῦνται ὅλες τίς κατηγορίες καί ὑπάρχουν μελετητές πού κατέληξαν στό συμπέρασμα ὅτι ὁρισμένες κατηγορίες πού ἔχουν διερευνηθεῖ μέχρι στιγμῆς εἶναι πράγματι ψευδεῖς ἤ ὑπερβολικές».

Τί συμβαίνει λοιπόν στήν πραγματικότητα; Ἔχουμε ἐδῶ μιά ἀκόμη «χριστιανική» ὁμολογία τήν ὁποία ἡ «κακή» Κυβέρνηση τῆς Κίνας προσπαθεῖ νά διαβάλει;

Ἱστορικά, ἡ «Ἐκκλησία τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ» ἱδρύθηκε ἀπό τόν Ζάο Γουέϊσαν (Zhao Weishan) τή δεκαετία τοῦ 1990 (1991;), ὡς ἡ «Ἀστραπή ἀπό Ἀνατολῶν», μέ βασική πίστη ἀναφερόμενη σέ μιά μυστηριώδη γυναίκα πού φέρεται νά εἶναι ἡ μετενσάρκωση τοῦ Χριστοῦ. Ἄρθρο τοῦ 2001 στήν ἀσιατική ἔκδοση τῶν Times7 ἀναφέρει ὅτι ἡ γυναίκα αὐτή ἦταν ἡ Γιάγκ Σανμπίν (Yang Xiangbin), ἐρωμένη τοῦ Ζάο. Τή θέση αὐτή -τῆς μετενσάρκωσης τοῦ Χριστοῦ- διεκδίκησε ἀργότερα ἄλλη γυναίκα, ἡ Λού Γεντσόν (Lu Yingchun) 8. Τό 1995 ὁ Ζάο ἐγκατέλειψε τήν Κίνα γιά τίς Η.Π.Α. καί ἡ κινεζική κυβέρνηση ἔθεσε ἐκτός νόμου τή σέκτα.

Τό πρῶτο πού θά πρέπει νά ἀξιολογήσουμε ἐδῶ εἶναι ἡ κατ' ἀρχάς ἀντίχριστη διδασκαλία ὅτι ὁ Κύριός μας εἶναι ἤδη ἐδῶ, σωματικῶς˙ ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία Του ἔχει ἤδη συντελεστεῖ, χωρίς νά ἀντιληφθοῦν «τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπί τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετά δυνάμεως καί δόξης πολλῆς».

Τό δεύτερο εἶναι ὅτι ὁ «Κύριος πού ἐνσαρκώθηκε» δέν ἔχει τήν γνωστή Θεανδρική μορφή Του, ἀλλά τή μορφή μιᾶς κινέζας γυναίκας ἄρα στήν προκειμένη περίπτωση ἔχουμε ἀποδοχή τοῦ «δόγματος τῆς μετενσάρκωσης».

Ἀλλά, ἀκόμη κι ἄν παραθεωρήσουμε τή δογματική διδασκαλία τῆς ὀργάνωσης κι ἄν δεχθοῦμε ὅτι ὁ καθένας ἔχει τό δικαίωμα ἀπό τούς Νόμους τῶν ἀνθρώπων νά πιστεύει ὅπου θέλει, παραμένει τό στοιχεῖο τῆς ἀνειλικρίνειας καί τῆς προσπάθειας παγίδευσης ἀνύποπτων πολιτῶν.

Ἡ ὀργάνωση/σέκτα «Ἐκκλησία τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ» στή χώρα μας δέν παρουσιάζει τό πραγματικό της πρόσωπο. Δέν ὁμολογεῖ εὐθαρσώς τήν πίστη της ὅτι ὁ «Χριστός» ἦλθε καί σήμερα ἀποτελεῖ ἐνσάρκωση μιᾶς κινέζας γυναίκας, ὥστε ὁ καθένας ἐλεύθερα νά ἀποφασίσει ἐάν θά ἐνταχθεῖ ἤ ὄχι. Ἀντιθέτως -καί εἰδικά στό Facebook- χρησιμοποιεῖ δεκάδες εἰκονικά προφίλ (fake profiles) πού δῆθεν ἀνήκουν σέ πραγματικά πρόσωπα καί τά ὁποῖα ἀναρτοῦν εἰκόνες Ἁγίων καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί προσκαλοῦν ἀνυποψίαστους, Ὀρθόδοξους πιστούς νά γίνουν «φίλοι» (friends), «μέλη» (members), νά τούς «ἀκολουθοῦν» (followers) ἤ νά τούς προτιμοῦν (likes).

Αὐτή τή στιγμή ὑπάρχουν στό Facebook ἑκατοντάδες παγιδευμένοι Ὀρθόδοξοι πιστοί πού νομίζουν τίς ἱστοσελίδες αὐτές ὡς Ὀρθόδοξες, Ἐκκλησιαστικές.

Ἡ κακόδοξη αὐτή ὀργάνωση κυκλοφορεῖ στήν Ἑλλάδα καί μέ πολλά ἄλλα διαφορετικά ὀνόματα· κάποια ἀπό αὐτά εἶναι: «Ἡ καλή γῆ τῆς Χαναᾶν», «Εὐαγγέλιο τοῦ ἐρχομοῦ τῆς Βασιλείας», «Ἀστραπή τῆς Ἀνατολῆς», «Θεοῦ κατοικητήριο. Αἰώνια Πόλη», «Μήτηρ Τῶν Ἐκκλησιῶν» κ. ἄ.

Κατωτέρω, ὡς δεῖγμα, μία ἀπό τίς ἑκατοντάδες σελίδες τους στό Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014103999626

Μήπως εἶναι καιρός νά ἀπασχολήσει τό θέμα τήν Ἱ. Σύνοδο;

______________________________________
1 «Στό Internet κανείς δέν ξέρει ἄν εἶσαι σκύλος». Κλασική χιουμοριστική «ἀτάκα» τοῦ διαδικτύου.
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Lightning
3 https://el.kingdomsalvation.org/
4 Ματθ. ΚΔ΄ 27.
5 Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
6 http://archive.is/VnXke
7 http://archive.is/g81dj
8 https://wrldrels.org/2017/10/16/lu-yingchun-zhang-fan-group/Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης