Πράγματι αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο μπερδεύει και ταλανίζει πολλούς πιστούς. Δεν είναι το σημαντικότερο να αποδείξουμε ποιό εκ των δύο ημερολογίων είναι ορθό. Άλλωστε μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας υφίστανται αυτήν την στιγμή και τα δύο. Αυτό που έχει υψηλή σημασία είναι εάν το θέμα της αλλαγής (διόρθωση κατ' άλλους) του ημερολογίου είναι τόσο σπουδαίο ώστε να οδηγήσει την Εκκλησία σε σχίσμα. Δηλαδή η διαφορά και το πρόβλημα με τους λεγομένους "παλαιοημερολογίτες" δεν είναι το ημερολόγιο αλλά η αποκοπή τους από την υπόλοιπη Εκκλησία αφού δεν επικοινωνούν μυστηριακά ούτε καν με τις κατά τόπους Εκκλησίες που ακολουθούν το "παλαιό"-Ιουλιανό ημερολόγιο (π.χ. Ιεροσόλυμα, Ρωσία, Άγιον Όρος).

Εκτός από το λυπηρό της καταστάσεως του σχίσματος και του κατακερματισμού αυτών των ομάδων είναι πολύ οδυνηρό και άσχημο πως συκοφαντούν και υβρίζουν Οσίου ανθρώπους της εποχής (π.χ. Γέροντες Παΐσιο και Πορφύριο) ενώ πολλές είναι οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ψευδή επιχειρήματα προς δικαιολόγηση των θέσεών τους.

Στην υποσελίδα αυτήν συγκεντρώνονται διάφορα κείμενα αξιοσέβαστων προσώπων- για την αρετή και το έργο τους εντός της Εκκλησίας- ώστε να ενημερωθεί άρτια κάθε ενδιαφερόμενος. Οι δημοσιεύσεις αυτές επ' ουδενί δεν έχουν ως στόχο την πολεμική προς τον οποιονδήποτε αλλά την ορθή πληροφόρηση του πληρώματος της Εκκλησίας και μακάρι να καταστούν εφαλτήριο ορθοδόξου προβληματισμού για το αν τα όσα υποστηρίζει μαινόμενος ο καθένας είναι αρεστά στον Θεό.

 


...Λέω «Ελληνικό Παλαιοημερολογιτισμό», διότι δεν προτίθεμαι να καταδικάσω το παλιό ημερολόγιο, το οποίο ακολουθούν τόσες Ορθόδοξες Εκκλησίες... (3/2/2010)
Οι Παλαιοημερολογίται διακηρύττουν απεριφράστως ότι ακολουθούν το «σωστόν», το «γνήσιον», εξ ου και αυτοκαλούνται «Γνήσιοι - Ορθόδοξοι... (14/1/10)
Εκκλησία. Τα ημερολόγια δεν σώζουν τον άνθρωπο. Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, αποσπάσματα επιστολών, απλοποιημένα. (22/6/07)
Εκκλησία. Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, περι μετανοίας και παλαιού ημερολογίου. Η αλλαγή του ημερολογίου επέφερε σύγχυσι και διαίρεσι στην Εκκλησία ... (7/8/2007).


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης