Błogosławiony Sylwan z Athos

Miłujcie się wzajemnie

Pan dał nam przykazanie byśmy się wzajemnie miłowali. W tym leży sens wolności: w miłości do Boga oraz do bliźniego.

Stąd biorą swój początek zarówno wolność, jak i równość.

W ludzkim świecie równość nie ma miejsca bytu – nie ma to jednak znaczenia dla naszej duszy.

Wszyscy nie możemy być królami lub władcami, patriarchami, przełożonymi lub przywódcami.

Możesz jednak, bez względu na swoją pozycję i poziom, kochać Boga i podobać się mu – i to właśnie jest wspaniałe. 

A ten kto bardziej ukocha Boga na ziemi, dostąpi większej chwały w Królestwie niebieskim i stanie blisko Pana.

Chwała każdego będzie zależała od wypełniającej go miłości.

Dowiedziałem się, że miłość ma wiele poziomów.

Ten, kto boi się Boga, boi się Go w jakikolwiek sposób zasmucić, znajduje się na pierwszym poziomie.

Ten, którego sumienie pozbawione jest pełnych namiętności myśli, jest na drugim poziomie – wyższym od pierwszego.

Człowiek, którego duszę wypełnia dar Ducha, jest na trzecim poziomie miłości – jeszcze wyższym od porzedniego.

Z poziomem czwartym – poziomem idealnej miłości do Boga – mamy do czynienia wtedy, gdy dar Ducha Świętego wypełnia zarówno duszę, jak i ciało. 

Ciała takich osób stają się święte, a po śmierci przekształcają się w relikwie. Właśnie tak dzieje się z ciałami świętych męczenników, proroków, błogosławionych mężów...Our visitors also read the following:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer