ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ὁ ἑορτασμός τῆς Ἀνάστασεως τοῦ Κυρίου στήν Ἱ. Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια· ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις τήν ἔγερσιν Χριστοῦ ἐν ᾗ ἐστερέωται». Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, κεντρικό γεγονός ὄχι μόνον τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ἀλλά καί τῆς ἀνθρώπινης αἰωνιότητας, ἀποτελεῖ γιά τόν λόγο αὐτό καί πυρῆνα τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, πέριξ τοῦ ὁποίου «δορυφοροῦν» σημαντικότατοι λειτουργικοί σταθμοί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, μνῆμες σωτηριωδῶν γεγονότων τῆς παγκοσμίου Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ Λόγου καί Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Στήν καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μονή τό Πάσχα ἑορτάστηκε πανηγυρικῶς, μέ προσέλευση ἑκατοντάδων πιστῶν, μέγα μέρος τῶν ὁποίων παρέμεινε, ὅπως ὤφειλε χριστιανικῶς, μέχρι τῆς ὁλοκληρώσεως (στίς 03:30) τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Θείας Μεταλήψεως, ἡ ὁποία συνιστᾷ τό πραγματικόν καί πάντοτε παρόν Πάσχα γιά ὅσους ἀγωνίζονται ἐν Χριστῷ τόν «καλόν ἀγῶνα» τῆς Πίστεως. Ὁ Γέρων Καθηγούμενος τοῦ Ἡσυχαστηρίου, Ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος, ἀνέγνωσε πρό τοῦ «Δεῦτε λάβετε Φῶς» τήν ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πάσχα Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβασμιωτάτου οἰκείου Μητροπολίτου, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, ἐπί τῷ τέλει δέ τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπηύθυνε στό ἐκκλησίασμα καί ἰδίαν ψυχωφελῆ παρότρυνση πρός δοξολογίαν Θεοῦ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς


1
2
3
4
5
6


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης