Można by napisać tysiące książek na temat czym jest Kościół. Posługując się zwięzłą definicją, możemy określić go jako instytucję bosko-ludzką.  Biorąc swój początek ze świata powszedniego, czyli ziemi, przemieszcza się w Niebiosa by tam trwać wiecznie. Kościół to „Chrystus żywy na wieki”; jak sam zapewnia nas nasz Pan, Kościół to jego najukochańsza oblubienica, to Jego ciało! To On jest jego głową, a wierni poszczególnymi częściami tego harmonijnie funkcjonującego organizmu miłości, zgodności i równości. Kościół jest jak arka pełna miłości i życia, do której człowiek wchodzi poprzez sakrament Chrztu świętego, aby dostąpić zbawienia i połączyć się z Bogiem. Kościół pochodzi od Boga i do Niego prowadzi. Nie należy pomijać jednak faktu, że nasz Pan założył JEDEN Kościół, w którym wierni powinni  akceptować całkowicie jego dogmaty.


O. Protoprezbiter Profesor John S. Romanides (4/12/2016)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer