Ἔχει καταστεῖ πλέον ἐτήσια παράδοση ἡ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας στήν Μονήν μας κατά τήν ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῆς ἐγέρσεως τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου Λαζάρου, τοῦ ὁποίου ἔχουμε τήν μεγίστη εὐλογία νά φυλάττουμε τεμάχιο ἐκ τῶν ἱερῶν λειψάνων του. Ἔτσι καί ἐφέτος ἐλάμπρυνε μέ τήν παρουσία καί μᾶς εὐλόγησε ὁ Μητροπολίτης μας ἱερουργῶντας καί κηρύττοντας κατά τήν τόσο σπουδαία καί σημαντική ἡμέρα γιά τήν ζωή καί τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης ὁμίλησε σύντομα εἰσαγάγοντάς μας στά βαθειά θεολογικά νοήματα τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καί ὑπογραμμίζοντας ὅτι ὁ Χριστός καλεῖ τόν καθένα μας ξεχωριστά νά βγεῖ ἀπό τόν τάφο τῶν παθῶν του καί νά Τόν ἀκολουθήσει στήν ἀναστημένη ζωή. Τέλος δέν παρέλειψε νά ἀναφερθεῖ στούς πάσχοντες ἀδελφούς μας στήν Συρία καί ἰδιαιτέρως στόν Μητροπολίτη Χαλεπίου Παῦλο, πού εἶναι ἀκόμη αἰχμάλωτος.

Παρακάτω μπορεῖτε νά δεῖτε φωτογραφικά στιγμιότυπα τῆς ἀκολουθίας καί νά παρακολουθήσετε τό κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ ἩσυχαστηρίουPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης