ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου:  7:00 μ.μ.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (ΕΣΠΕΡΑΣ)

Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν:   7:00 μ.μ.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΡΩΙ)

Ἀκολουθία Ἀποκαθηλώσεως:  9:00 π.μ.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΣΠΕΡΑΣ)

Ἀκολουθία Ἐπιταφίου:  7:00 μ.μ.

 

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ (ΒΡΑΔΥ)

Ἀκολουθία Ἀναστάσεως καί

Ἀναστάσιμη ἀγρυπνία:  11:00 μ.μ.- 3:00 π.μ. 

 

*Ὅλες τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες  ἡ Ἱ. Μονή θά παραμείνη ΚΛΕΙΣΤΗ

*Ἐξομολόγησις,  μετά τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 09/04/2017 07:00 μμ - 16/04/2017 03:00 πμ
Τίτλος εκδήλωσης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Print-icon 

Login-iconLogin