Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Σεβ. Πειραιῶς πρός τόν Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν: «Σῶστε τήν Ἑλλάδα ἀπό τόν Νεο-Ὀθωμανισμόν. Καταργεῖστε ἀμέσως τὰ τουρκικὰ προξενεῖα Κομοτηνῆς καὶ Ρόδου, τὰ ὁποῖα ὑπονομεύουν τὴν Ἐθνικήν μας κυριαρχίαν».
◇ Ἀπό τόν Ἅγιον Μᾶρκον τόν Εὐγενιικόν εἰς τόν σημερινόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην. Ἀπό τήν κατάρρευσιν τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας εἰς τήν πανομοιότυπον κατάρρευσιν τῆς σημερινῆς Ἑλλάδος.
◇ Ὁ Σεβ. Διδυμοτείχου, Τοποτηρητὴς τοῦ Θρόνου τῆς Ἱ. Μ. Μαρωνείας ἀνατρέπει τὴν Ἐθνικὴν στρατηγικὴν τοῦ μακαριστοῦ Δαμασκηνοῦ κατά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Τούρκου προξένου εἰς τά γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, συμφώνως πρός « ΤΟ ΠΑΡΟΝ».
◇ Σεβ. Γόρτυνος: Διατί δέν ἠμπορῶ νά προσευχηθῶ μετά τῶν Παπικῶν εἰς τόν Θεόν.
◇ Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς θυσία εἰς τόν βωμόν τοῦ καταναλωτισμοῦ. Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σπάρτης κ. Εὐσταθίου.
◇ Τό Κράτος τοῦ Βατικανοῦ κατηγορεῖται ὅτι ἐπιτρέπει τό «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος».
◇ Ἡ σταυρική πορεία τῆς Ἑλλάδος καί ἡ ἀνάστασις τοῦ Γένους μας.
◇  Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος: Νά καταργηθῆ ὁ ὅρκος εἰς τό Εὐαγγέλιον καί τήν Ἁγ. Τριάδα.
◇ Τό Συνέδριον «Ἐκκλησία καί Ἀριστερά» εἰς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης.
◇ Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἀποστέλλει Ἑξαρχίαν εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πάτμου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης