Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 6.3.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Μεταλλαγμένη καὶ ἁλλοιωμένη ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση.

Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἐπιτρέπει τὸν Ὅρκον. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη.

Tονίζει εἰς ἐγκύκλιόν του ὁ Σεβ. Πειραιῶς: Τὸ Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκφράζει τὴν καθολικὴν πίστιν καὶ τὸ δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Σεβ. Αἰτωλίας: Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ μόνη Ἐκκλησία.

Ἐμπόδια εἰς τὸν διάλογον μὲ τὸν Προτεσταντισμόν. Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Λιβανός.

Αἱ ἀποφάσεις τῆς συνεδρίας ΔΙΣ μηνὸς Μαρτίου.

  Τὴν διατήρησιν τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς Παιδείας ζητεῖ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Κύπρου.

◇  Ἡ θεία Λειτουργία. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Τὰ ὄνειρα καὶ οἱ αἱρετικοί. Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου.

Ἡ ΠΕΘ ζητεῖ ἀπὸ τὸ ΙΕΠ τὴν ἀνάσχεσιν τῆς ἐφαρμογῆς νέου Προγράμματος Σπουδῶν διὰ τὰ Θρησκευτικὰ εἰς τὸ Λύκειον.

«Ἔφυγεν» ἕνας ἀληθής Ἕλλην καί ἀκραιφνής Ὀρθόδοξος.

Ὑπουργεῖον Παιδείας: Ἡ φορολόγησις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ μισθοδοσία τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης