Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 26.5.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Πατριάρχου «Μαγγανεῖαι» ὑπὲρ τῆς Πανθρησκείας. Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: «Ὁ φονταμενταλισμὸς θεωρεῖ ὅτι ἡ δική του ἀλήθεια εἶναι μοναδική»! Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ «Νῦν ἐπέστη ὁ καιρός...». Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου.

➢ Διαγραφαὶ ἀπὸ τὸν κατάλογον πρὸς ἀρχιερατείαν; Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Μερικαὶ ἐπίκαιροι ἐρωτήσεις διά τό «σκήνωμα» τῆς Ἁγ. Ἑλένης.

➢ Σχέδιον νόμου διὰ τὴν «ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ». ΠΡΟΣΟΧΗ! -  Εἰσάγεται πλαγίως ἡ δυνατότης υἱοθεσίας παιδιοῦ ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια! Tοῦ κ. Χρήστου Μπονατάκη.

➢ Ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

➢ Νέαι οἰκουμενιστικαὶ προκλήσεις! Τοῦ Ἀρχιμ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Προϊσταμένου Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ Πειραιῶς.

➢ Ἡ Ἐκκλησία στόχος τῶν Ἀντιχρίστων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἐπηρεάζει ἡ Μασονία τοὺς Ἄρχοντας καὶ τὴν πορείαν τῆς «φωτισμένης» Εὐρώπης μας; Ὀνόματα ἡγετῶν καὶ ἐνέργειαι αὐτῶν...

➢ Ὁδοιπορικὸν περὶ τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς.

➢ Ἡ ὑπεροχὴ τῆς Ἀληθείας ἔναντι τῆς Δύσεως

➢ Ἀπὸ τὸν Μελέτιον Πηγᾶν ὥς τὸν Πατροκοσμᾶν. Τοῦ κ. Νικολάου Μάννη.

➢ Κυριακή τῶν Μυροφόρων καί "ἡ Ὑπακοή στούς Ἐπισκόπους", Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου.

➢ Ποῖος εἶναι ὁ νέος «Οἰκουμενικὸς» μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως;

➢ Ἡ Τρίτη Παγκρήτιος «Σταυροφορία» τῆς ΟΑΚ διὰ τὸ Κολυμβάριον.

➢ Συμπλήρωσις 103 ἐτῶν Βορειοηπειρωτικοῦ ἀγῶνος.

➢ Ὑποδειγματικὴ ἡ πολιτικὴ παρέμβασις τοῦ Προκαθημένου τῆς Οὐκρανίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης