Δελτίο Τύπου τῆς Ἐκδηλώσεως γιὰ τὴν 100ὴ Ἐπέτειο τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγώνα τῆς Βορείου Ἠπείρου στὸ Δελβινάκι (1914-2014).

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 11ῃ Μαΐου
 Ἀριθ. Πρωτ. 30

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Μὲ τὴν συμπλήρωση, φέτος, ἑκατὸν (100) ἐτῶν ἀπὸ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς Βορείου Ἠπείρου (17.2.1914) καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (17.5.1914), ἡ Μητρόπολή μας ἀφιέρωσε τὶς σχετικὲς ἐκδηλώσεις σ’ αὐτὴ τὴν σπουδαία ἐπέτειο. Ἔτσι, στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι, τὴν Κυριακή, 11 Μαΐου 2014, τελέσθηκε τὸ πρωῒ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, στὴν συνέχεια μνημόσυνο τῶν πρωτεργατῶν καὶ τῶν πεσόντων στὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα καὶ κατόπιν τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μετὰ ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔγινε ἡ καθιερωμένη ὁμιλία ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑ. Τέλος, πραγματοποιήθηκε εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ μνημεῖο τῶν πεσόντων τῆς κωμοπόλεως, ὅπου ἐψάλη τρισάγιο γιὰ τοὺς κατὰ καιροὺς πεσόντες στοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους, κατατέθηκε δάφνινο στεφάνι καὶ ἐψάλη ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος.

Στὶς πιὸ πάνω ἐκδηλώσεις συμμετεῖχαν τὸ Δ.Σ. τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. (ἀπὸ Ἀθήνα), τὰ παραρτήματα Θεσ/νίκης καὶ Ἰωαννίνων, καθὼς καὶ Βορειοηπειρῶτες καὶ πλῆθος λαοῦ. Στὸ τέλος, καὶ μετὰ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο οἱ παριστάμενοι ἐνέκριναν ὁμόφωνα τὸ ἀκόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

1) Διαδηλώνουμε τὸν βαθύτατο σεβασμὸ καὶ τὸν ἀπέραντο θαυμασμό μας πρὸς ὅλους ὅσοι ἀγωνίστηκαν ἡρωϊκὰ στὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ γιὰ κείνους, ποὺ ἐσχημάτισαν τὴν Αὐτόνομη Κυβέρνηση πρὶν ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια (17.2.1914) ἐνάντια στὴν ἄδικη θέληση τῶν τότε «Μεγάλων Δυνάμεων», τὶς ὁποῖες καὶ ὑποχρέωσαν, ὅπως καὶ τὴν Ἀλβανία, νὰ ὑπογράψουν τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας (17.5.1914).

2) Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπῆρξε πρωτοπόρος στοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς καὶ Ἐθνικοὺς Ἀγῶνες. Τότε μὲν μὲ τοὺς Μητροπολῖτες Δρυϊνουπόλεως Βασίλειο, Κορυτσᾶς Γερμανὸ καὶ Βελλᾶς καὶ Κονίτσης Σπυρίδωνα Βλάχο. Στοὺς ἐσχάτους δὲ καιροὺς μὲ τὸν Ἱεράρχη τοῦ χρέους καὶ τῆς θυσίας, ἀοίδιμο Μητροπολίτη Σεβαστιανό, ποὺ ἀνάλωσε καὶ τὴν ἴδια τὴν ζωή του γιὰ τὰ δίκαια καὶ τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ μνήμη τους ἄς εἶναι ἀγήρως καὶ αἰωνία.

3) Ζητοῦμε ἐναγώνια τὴν ὁμόνοια καὶ τὴν ἑνότητα τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Ἡγεσίας καί, γενικά, τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ἡ διχόνοια, ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια, εἶναι ἡ μεγάλη πληγὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ πολλὲς φορὲς ἔχει συντελέσει σὲ ἐθνικὲς συμφορές. Ἀντίθετα ἀποτελέσματα φέρνει «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει».
·/·
4) Ἐπειδὴ μὲ κανένα τρόπο δὲν ἀμφισβητοῦμε τὸν πατριωτισμὸ τῶν Βορειοηπειρωτῶν, κάνουμε ἔκκληση θερμὴ πρὸς τὰ συναισθήματά τους αὐτά. Γιατὶ πάνω ἀπ’ ὅλα προέχει ἡ σωτηρία τῆς Βορείου Ἠπείρου.

5) Δηλώνουμε ἀνυποχώρητα, ὅτι ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν δίκαιη ἐπίλυση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ζητήματος, συνεχίζεται, μέχρι τὴν πλήρη ἐθνικὴ ἀποκατάσταση τῆς Βορείου Ἠπείρου.
6) Ἀπὸ τὸ ἡρωϊκὸ ἀκριτικὸ Δελβινάκι χαιρετίζουμε μὲ ἀγάπη τοὺς Ἑλληνοκυπρίους ἀδελφούς. Εὐχόμαστε νὰ μὴ ἀργήσῃ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ ὅραμα τῶν λαμπρῶν παλληκαριῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α. (1955-1959). Καὶ τὸ ὅραμα ἦταν καὶ εἶναι: Ἡ Ἕνωση τῆς πολύπαθης Κύπρου μας μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα. Τέλος,

7) Καλοῦμε τὴν πολιτικὴ Ἡγεσία τῆς Χώρας (Κυβέρνηση καὶ Ἀντιπολίτευση) νὰ σταματήσῃ τὶς συνεχεῖς διαμάχες καὶ τὶς κοκορομαχίες γιὰ τὰ οἰκονομικὰ ζητήματα καὶ νὰ ἀσχοληθῇ συστηματικά, ὑπεύθυνα καὶ μὲ σοβαρότητα μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα, καὶ μάλιστα ἰδιαίτερα κρίσιμο, εἶναι τὸ Βορειοηπειρωτικό. Ἄς μὴ βάλουμε μὲ τὴν τυχὸν ἀδιαφορία μας ταφόπλακα στὸ μεγάλο αὐτὸ θέμα, γιατὶ θὰ εἴμαστε ὑπόλογοι ἀπέναντι στὸν Θεό, στὸ Ἔθνος καὶ στὴν Ἱστορία».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης