Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 6.11.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ τῆς Λερναίας Ὕδρας τοῦ Ἰσλάμ. Ἵδρυσις τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν διὰ κατεπείγοντος νομοσχεδίου;

➢ Ἄλλο ὑγιής πατριωτισμός καί ἄλλο ἐθνικισμός καί ρατσισμός. “...Ὅταν μοῦ πειράξουν τήν πατρίδα καί θρησκεία μου, θά μιλήσω, θά ᾽νεργήσω κι ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάνουν...”  Στρατηγός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, ᾽Επιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.

➢ Οἱ ἐν Ἄθῳ νὰ ἀποστείλουν ἐπιστολὰς εἰς τὸ Πατριαρχεῖον.

➢ «Ὁ Οἰκουμενισμὸς ξερίζωσε τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Ἀνατολῆς». Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γάτου.

➢ Ἡ προετοιμαζομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος πιστὴ διάκονος τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦ Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς.

➢ Περὶ τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν. «Δημοσίᾳ ταφὰς ἐποίουν διὰ νόμων, ...οἷς ἐχρῶντο περὶ τὰς ταφάς... προβλέποντες καὶ τὴν πρὸς ταφὴν δαπάνην». (Θουκυδίδης). Τοῦ πρεσβυτέρου π. Εὐσταθίου Κολλᾶ, Ὀρθοδόξου θεολόγου- Ἐκκλησιαστικοῦ Συνηγόρου, Ἐπ/μου προέδρου Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.

➢ Τὸ ΟΧΙ τὸ ΑΛΗΘΙΝΟΝ καὶ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΟΝ. Γράφει ὁ κ. Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός.

➢ Ὁ Ἅγιος Ἐπίκτητος ὁ θαυματουργός. Ἡ μνήμη του τελεῖται τῇ ιβ´ Ὀκτωβρίου. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. π. Κυρίλλος Κεφαλόπουλος.

➢ Ἡ ὀμορφότερη Πατρίδα τοῦ κόσμου. Τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωαννικίου Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Σοχοῦ.

➢ Ἡ πατρική καί πανσθενουργός θεία Πρόνοια. Τοῦ κ. Ἰωάννου Κ. Ἀγγελοπούλου, θεολόγου, Λυκειάρχου.

➢ Τό ἡρωικόν Ἔπος τοῦ ’40. Τοῦ κ. Νικολάου Π. Ἀντωνοπούλου, Προϊσταμένου τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Σκιαδᾶ Ἀχαΐας.

➢ Τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἀντίπαλον δέος, μέρος δεύτερον!

➢ «Συνεφώνησαν Ὀρθόδοξοι, Ρ/καθολικοὶ καὶ Κόπται κοινὸν ἑορτασμὸν τοῦ Πάσχα;». Τοῦ κ. Μάνου Χατζηγιάννη.

➢ ΚΖ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις διὰ θέματα αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης