Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 25.9.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ἡ ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου ἀρχή τῶν δεινῶν διά τήν Ὀρθοδοξίαν.

➢ Ἡ Σύναξις τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τοῦ Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς κ. Σεραφεῖμ.

➢ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «Θὰ ἦταν ἰδανικό, ἂν ἐνορίες μποροῦσαν νὰ κάνουν ἀπὸ ἕνα σχολεῖο».

➢ Ἐπιστολή πρός Ἱερομονάχους, Μοναχούς καί Μοναχές. Τοῦ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίου.

➢ Ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν Νεομάρτυς Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης. Τοῦ Σεβ. Μητρ. Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέου.

➢ Ἕνας ἀπλός μοναχός ἐναντίον τῆς ἐξουσίας τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας. Τοῦ πρωτ.  Ἀναστασίου Κ. Γκοτσοπούλου, Ἐφημερίου  Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.

➢ Ἡ προετοιμαζομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος πιστὴ διάκονος τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ (Προσδοκίαι-iστορική πορεία- Γενικαί ἐκτιμήσεις -Συμπεράσματα). Τοῦ Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς.

➢ Τό πνευματικὸν φῶς τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἡ θεωρία τῶν καλουμένων ‘‘Ἀβρααμικῶν θρησκειῶν’’, ἀποτελεῖ ἁπλὰ ἀποκύημα ἰδεολογικῆς ψευδαισθήσεως. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους.

➢ Ἡ Οἰκονομία τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὰς ἀνοικονομήτους χεῖρας τῶν Οἰκουμενιστῶν! 

➢ Ἐγκύκλιος Ἰωάννου Καποδιστρίου πρός τό ὑπόδουλον Ἐλληνικόν Γένος. Παρατηρήσεις διά τά μέσα βελτιώσεως τῶν πεπρωμένων τῶν Ἐλλήνων.

➢ Τί συμβαίνει μέ τίς …παγκόσμιες ἡμέρες; Τοῦ Κ. Γ. Παπαδημητρακοπούλου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης