Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 5.2.16
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢  Διατί ἐσιωπήσατε Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς διά τά Θρησκευτικά; Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου τοῦ Φιλαδέλφου.

➢  «Νάρκη» αἱ Νέαι Χῶραι διὰ τὴν Μεγάλην Σύνοδον; Οἱ Ἱεράρχαι δὲν πρέπει νά παραιτοῦνται τῆς προσωπικῆς συμμετοχῆς καὶ ψήφου εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον!

➢ Πνευματική ἀνατομία τῆς ἐλευθεριότητος. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π.   Μάρκου Κ. Μανώλη (†).

➢ 11η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος;

➢ Πλοῦτος: Τὸ μεγάλο ἐμπόδιον. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα; Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις;

➢ Τὸ ἀληθινὸν πρόσωπον τοῦ σκανδάλου. Τοῦ Ἀρχιμ. Kυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν – Δρος Θεολογίας.

➢  «Οἱ Οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ». ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ: Ο 18ος ΨΑΛΜΟΣ. Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας.

➢ Προώθησις τῶν οἰκουμενιστικῶν συμπροσευχῶν εἰς τὴν ὑφήλιον.

➢ Μητροπολίτης Σισανίου: «Τέσσερις καναλάρχες ἑτοίμαζαν ἐπίθεση».

➢ Δίκην στυγνῶν δικτατόρων οἱ   ἀνάξιοι τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ πολιτικοί καταπατοῦν τό Σύνταγμα.  Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου τοῦ Φιλαδέλφου.

➢ «Σύ, Κύριε, εἶσαι ἡ ἐλπίδα μου» (Ψαλμ.90, 9). Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γ.   Παπαδημητρακοπούλου.

➢ Μεταξὺ θείας ἀγάπης καὶ θείας δικαιοσύνης. Τοῦ κ. Γεωργίου Ποντίκα, δημοσιογράφου - συγγραφέως.

➢ Στερεότυπα καί παρερμηνεῖαι. Τοῦ Σταύρου Σ. Φωτίου, καθηγ. εἰς τὸ Τμῆμα Ἐπιστημῶν τῆς Ἀγωγῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου. Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης