Κυκλοφορεῖ

τὸ φύλλον 3.3.17

τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Τί ἄλλο πλέον θὰ προκύψη ἀπὸ τὴν Σύνοδον τοῦ Κολυμβαρίου; Νέα μεγάλη ἀποκάλυψις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας ἀποκλειστικῶς εἰς τὸν Ο.Τ.! Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Εἶναι ἀποδεκτὴ ἡ βαπτισματικὴ θεολογία; Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν Δρος Θεολογίας.

➢ Ὀρθοδοξία καί αἵρεσις. Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ.

➢ Οἱ νεκροί πρός τάφον ἐπείγονται. Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.

➢ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι.Σ.Ι.: Οἱ τίτλοι τῶν Ἐξάρχων καὶ τὸ Μακεδονικόν. Τοῦ κ. Ἠλία Ναοῦμ, δικηγόρου.

➢ Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

➢ Τὰ ὀκτὼ καταλυτικὰ σημεῖα τοῦ κειμένου «Πρὸς τὸν Λαὸ» διὰ τὸ Κολυμβάρι. Τοῦ κ. Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου.

➢ Ἡ προσέγγισις τῶν πονεμένων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Τὰ «νέα» Προγράμ. Σπουδῶν εἰς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀκατάλληλα διὰ ὀρθοδόξους ὅσο καὶ διὰ ἑτεροθρήσκους μαθητάς. Τοῦ κ .Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ Δρ Θ., Μ.Φ. Σχολικοῦ Συμ. Θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων.

➢ Ὀφειλομένη ἀπάντησις εἰς τήν ὁμάδα τῆς δῆθεν ἐκπαιδευτικῆς «μεταρρύθμισης». Τοῦ πρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.

➢ Ἡ «Ἡγεσία τῶν 100» χρηματοδοτεῖ τὸν Οἰκουμενισμόν!

➢ Φιλοῦν τὸ χέρι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὅμως θὰ ἀποστραφοῦν τὴν Ἐκκλησίαν κατὰ τὴν συνταγματικὴν ἀναθεώρησιν;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης