ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΔΑΝΙΗΛΑΙΩΝ         
630 87 ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ     
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

11.6.2009

Προς την Σεβαστήν Σύναξιν Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών
Εις Θεσσαλονίκην

Σεβαστοί Άγιοι Γέροντες και πατέρες αεί χαίρετε την διττήν χαράν και αγαλλίασιν του Κυρίου.

Με πολλήν χαράν ελάβαμεν το βραχύ πονημάτιόν σας «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ κατά του Οικουμενισμού» και σας ευχαριστούμεν πάρα πολύ.     
Επισταμένως διήλθομεν αυτό. Μένομεν εις όλην την γραμμήν σας σύμφωνοι και σας εκφράζομεν τα ενδόμυχα αδελφικά μας συγχαρητήρια.

Άγιοι Πατέρες, είσθε συνεχισταί των Μεγάλων Ομολογητών Θεοφόρων πατέρων, και ο μισθός σας θα είναι πολύς, πάρα πολύς, παρά Κυρίου, διότι αμύνεσθε υπέρ της ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, και των πατρικών μας παραδόσεων.
Σας εκφράζομεν τα άπειρα αδελφικά μας συγχαρητήρια διά τον μεγάλον σας πατερικόν αγώνα υπέρ της σημερινής προδοτικής καταστάσεως, του Οικουμενισμου.
Πιστεύομεν ο Κύριος να σας δώση την θεϊκήν Του ισχύν και δύναμιν, διά να ανατρέψητε τα σημερινά πάνδεινα της εποχής μας και προδοτικά τεχνάσματα του Παπισμού.

Μετά της εν Κυρίω Αδελφικής Αγάπης
Ιερομ. Γρηγόριος Δανιηλίδης

Περιοδικό "Θεοδρομία" (Απρίλιος - Ιούνιος 2009)Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης