Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

«Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐκτὸς ἐκκλησιαστικῶν ὅρων καὶ ὁρίων». Ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος ἤθελε νὰ ἀποκαταστήση τὰς σχέσεις μέ τό Φανάρι, ἀλλά συνεκρούσθη βιαίως μαζί του.

Ὁ ἀγωνιστὴς Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος (1884 – 1980), 35 ἔτη ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς του.

Ἡ δαιμονικὴ ἐπίθεσις κατὰ τοῦ «Ἐσφαγμένου Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ» ὑπὸ τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου ΣΚΑΪ. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Πῶς δὲν ἔγινα «Καθοδηγητὴς» τοῦ Ἀγαπισμοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.

Τὸ παπικὸν «ἀλάθητον» ἀναιρεῖται ἀπὸ τὰς «ρητορικὰς» ἐπεξηγήσεις, ποὺ δίδουν οἱ ἴδιοι οἱ παπικοί. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ πίστις τοῦ ἀνθρώπου. Τοῦ κ. Ἰωάννου Κ. Ἀγγελοποῦλου, Δρ. θεολογίας, Λυκειάρχου.

Τοπικοὶ Ἅγιοι, προφητεῖαι καί τοπικαὶ ἐθνικαὶ ἐπέ¬τειοι. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ  Συμβούλου Δ.Ε.

Τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας πιέζει τὸ Π.Σ.Ε., ἐνῶ τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον δηλώνει ἁπλῶς παρόν.
Τώρα καὶ οἱ Ἀγγλικανοὶ «εἰσβάλλουν» εἰς τὴν Ἁγί¬αν Γῆν.

Ἐθνικιστικοί κύκλοι ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης