Κυκλοφορεῖ

τὸ φύλλον 20.12.19

τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Η ΠΟΕ ΠΡΟΣΕΦΥΓΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣτΕ, ΔΙΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΗ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. Δὲν ἐτηρήθη ὁ κανονισμὸς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας κατὰ ὁμολογίαν Μητροπολιτῶν!

➢ Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Μητροπολιτικὸν σύστημα διοικήσεως τῆς ΚΡΗΤΗΣ ἐν κινδύνῳ! Ὑπὸ κ. Κ. Καλλέργη, Γ. Βλαστοῦ καὶ Ἀ. Κουρμούλη.

➢ Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός.

➢ Ἡ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μονομερὴς χορήγησις τοῦ Αὐτοκεφάλου ὑπὸ τὸν Ἐπιφάνιον εἰς τὴν ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐκκλησίαν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ.

➢ Οἱ ἀκατάλυτοι, θεόπνευστοι κανόνες ἰσχυρότεροι τῶν Ἀμερικανικῶν. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Τὸ oὐκρανικὸν δὲν ἀφορᾶ εἰς τὴν Οὐκρανίαν. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Εἶναι «τυπικὴ» καὶ ἄνευ σημασίας  ἡ ἔγκρισις τῆς  Αὐτοκεφαλίας ὑπὸ τῶν ὑπολοίπων Ἐκκλησιῶν; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Εἶναι ἀναπόφευκτος ἡ ἕνωσις τῶν «Ἐκκλησιῶν»; Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας πρὸς τὴν τότε CIA: «οἱ ὁδηγίες σας θὰ ἐκτελεσθοῦν πιστά». Τοῦ κ. Matthew Namee.

➢ Πλησιάζει τὸ τέλος; Ἐπίκειται ἄλλη σύλληψις;

➢ «Μάγοι Περσῶν Βασιλεῖς» Ποῖοι ἦσαν; Γράφει ὁ κ. Νεκτάριος Ψαρομμάτης, θεολόγος.

➢ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ...». Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη.

➢ Ἐπικίνδυνες μόδες εἰς Νοσοκομεῖα καὶ Πανεπιστήμια. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

➢ Ἐκκλησία Οὐκρανίας: Ἡ συλλειτουργία μὲ ἀχειροτονήτους βεβηλώνει τὴν Θ. Εὐχαριστίαν.

➢ Ἡ ΔΙΣ δὲν ἀπήντησε.

➢ Κύπρου: «Εἶναι αἱρετικὸς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης;».

➢ Λόγος εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (Ματθ. α΄ 1-25). Ἠλία Μηνιάτη Ἐπισκόπου Κερνίτσης καὶ Καλαβρύτων.

➢ «Ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου». Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Γ. Μπράνης, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων, Δημοσιογράφος - Ἀρθρογράφος.

➢ Ἐξουσία - ἀντιεξουσιασταί καὶ ἡ ὀργὴ Θεοῦ. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας, Δημοσιογράφος- Συγγραφεύς.

➢ Ὁ Χριστὸς ἐπεφάνη ἐν σαρκί εἰς τὴν γῆν, ὡς Θεάνθρωπος καὶ Σωτήρ. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Γ. Καραχάλιος, Φιλόγογος - Γυμνασιάρχης.

➢ Ὁ Ἀλεξανδρείας ὅσον ὁμιλεῖ ἐκθέτει ἑαυτὸν καὶ τὸ Πατριαρχεῖον.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2287 - Πρωτοσέλιδο


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης