ΑΒΒΑΣ  ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ  ΠΟΠΟΒΙΤΣ  (1894-1979)

Σύντομη βιογραφία και Θεόσοφες διδαχές

Ό όσιος και θεοφόρος πατήρ Ιουστίνος γεννήθη­κε στις 25 Μαρτίου του 1894, ξημερώματα του Ευαγ­γελισμού στην πόλη Βράνιε της νοτίου Σερβίας. Ό πατέρας του ονομαζόταν Σπυρίδων και ή μητέρα του Αναστασία. Κατά την βάπτιση έλαβε το όνομα Ευάγ­γελος. Ή οικογένεια του πατέρα του ήταν εκ παραδό­σεως ιερατική και είχε δώσει στην ορθόδοξη Εκκλη­σία τουλάχιστον επτά ιερωμένους. Αυτό εξάλλου φα­νερώνει και το επώνυμο Πόποβιτς = Παπαδόπουλος. Από μικρό παιδάκι ακόμα, συχνά επισκεπτόταν με τούς γονείς του τον άγιο Πρόχορο τον Θαυματουργό στην κοντινή Μονή Πτσίνσκι όπου και είδε με τα μά­τια του την θεραπεία της μητέρας του από βαριά α­σθένεια.

Μια δεύτερη πηγή ευλάβειας για τον μικρό Ευάγ­γελο ήταν ή τακτική ανάγνωση του Ευαγγελίου από τα δεκατέσσερα του χρόνια μα και ή ασκητική βίωση του μέχρι το τέλος της ζωής του... η συνέχεια εδώ.Ό όσιος και θεοφόρος πατήρ Ιουστίνος γεννήθη­κε στις 25 Μαρτίου του 1894, ξημερώματα του Ευαγ­γελισμού στην πόλη Βράνιε της νοτίου Σερβίας... (8/6/09)
Είμαστε Χριστιανοί και μάλιστα γνήσιοι εφόσον φυλάττουμε την πίστη των Αγίων Πατέρων... (8/6/09)
Εκλογαί από επιστολές του Αββά Ιουστίνου Πόποβιτς. (8/6/09)
Οι ασκητές είναι οι μοναδικοί ιεραπόστολοι της Ορθοδοξίας και ο ασκητισμός είναι η μόνη ιεραπο­στολική σχολή μέσα στην Ορθοδοξία... (8/6/09)
Του Αββά Ιουστίνου Πόποβιτς. Γνωρίζουμε άραγε τί είναι η Εκκλησία η την φανταζόμαστε όπως μας βολεύει... (7/11/09)
Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Άνθρωπος και Θεάνθρωπος. Αναμφιβόλως, ο άνθρωπος είναι μετά τον Θεόν η περισσότερον μυστηριώδης... (16/8/2010)
Ορθοδοξία και "Οικουμενισμός" μια Ορθόδοξος γνωμάτευσις και μαρτυρία... (17/7/2010)
Του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Η έξοδος από όλα τα αδιέξοδα, ανθρωπιστικά είναι.... (4/6/2010)
Του αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς Η αιωνία ευαγγελική αλήθεια περί του Θεού ως Κριτού δεν είναι βιαίως επιβεβλημένη εις την ανθρωπίνην συνείδησιν... (1/6/2010)
Η παρουσίαση των απόψεων αυτών υποδεικνύει βεβαίως και τα θεολογικά κριτήρια επί των οποίων πρέπει να κρίνεται ο Παπισμός... (9/12/09)
Του αββά Ιουστίνου Πόποβιτς. Εις την θεανθρωπίνην πρόοδον ο άνθρωπος οδεύει ακαταπαύστως διά του Χριστού ως διά της οδού του Θεού ... (29/10/09)
Αρχιμ. Ιουστίνου Πόποβιτς. Ανθρωμπισικός και Θεανθρώπινος πολιτισμός. (26/8/09)
Αρχ. Ιουστίνου Πόποβιτς. Υπάρχει και ο «διάλογος του ψεύδους», όταν οι διαλεγόμενοι συνειδητώς ή ασυνειδήτως ψεύδονται ο εις εις τον άλλον... (8/9/09)
Η θέση του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς για την συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης