Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 11.9.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ὁμολογιακὴ ἀπολογία Γέροντος Σάββα Λαυρεώτου. Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἐπιχειρεῖ νὰ φιμώση κάθε φωνὴν ἀληθείας εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος!

➢ Ἐν ὄψει ἤ ἐν ἀναμονῇ τῶν ἐκλογῶν. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Σαράντη Σαράντου.

➢ Σεβ. Μητρ. Φθιώτιδος: Ἐπείγουσα ἡ ἐπίλυσις τοῦ ζητήματος τῆς ἀδιοριστίας τῶν Ἐφημερίων.

➢ Ψήφισμα τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς Ἱ. Μ. Κονίτσης.

➢ Ἀνακοινωθὲν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου διὰ τὴν Ἴνδικτον.

➢ Ἡ Ἔξοδος τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση ἀπὸ τὸ οἰκουμενιστικὸν περιβάλλον τοῦ Φαναρίου. Τοῦ πρωτοπρεσβ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου.

➢ Ἡ δαιμονικὴ μέθοδος τῆς συν­υπάρξεως τοῦ διαλόγου, τῆς διεισδύσεως καὶ τῆς ἀνατροπῆς εἰς τὸν οἰκουμενισμὸν σήμερα. Ἀπόσπασμα ὁμιλίας π. Πέτρου Χίρς.

➢ Πλῆθος Θεολογικῶν Σχολῶν ἄνευ ἐκκλησιαστικοῦ χαρακτῆρος. Τοῦ κ. Λυκούργου Νάνη.

➢ Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ κ. Βασιλείου Στεργιούλη.

➢ Οἱ Ἰσλαμοτζιχαντισταὶ ἀφανίζουν τοὺς ὅπου γῆς Χριστιανούς. Toῦ κ. Γεωργίου Κού­βελα. 

➢ Τὸ «σύμφωνον συμβιώσεως» ὁμοφύλων ὡς ἀπόρροια τῆς ὁλοκληρωτικῆς πνευματικῆς κρίσεως.

➢ Οἰκουμενιστικὰ αἴσχη εἰς τὸ Ταϊζέ!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης