«ΜΑΣΟΝΙΑ» ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ.
ΟΡΟΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΥΠΟ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΤΙΝΟΗΣ
κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ   Π.  ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ,
ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ.
ΛΑΝΧΑΜ, ΜΑΡΥΛΑΝΤ, Η.Π.Α.
2014
 

© : 2014, ΜΑΣΟΝΙΑ ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.
 

 

Δημοσιευθέν υπό: Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αντινόης κ.κ. Παντελεήμονος (Λαμπαδαρίου), του Καλυμνίου. (Εφησυχάζοντος Μητροπολίτου του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής).


  

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αντινόης κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
(Εφησυχάζων Μητροπολίτης του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής)
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του Ενός και Μόνου Αληθινού Θεού. 

Υπεραγία Δέσποινα, Αειπάρθενη Κόρη και Θεοτόκε Μαρία, Μητέρα του ενσαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού. 

Τίμιε Προφήτα Ιωάννη, Βαπτιστά και Πρόδρομε του Σωτήρος. 

Άγιοι Απόστολοι, 

Άγιοι Προφήτες,

Άγιοι Πατέρες και Οικουμενικοί Διδάσκαλοι,

Άγιοι Μάρτυρες,

Όσιοι Πατέρες κ  αι Μητέρες της Ορθοδόξου μας Εκκλησίας,
Πρεσβεύσατε υπέρ υμών των αμαρτωλών και αναξίων δούλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως εύρωμεν έλεος και κληρονομήσουμε την Ουράνιον Βασιλείαν του Θεού.

Ευχαριστώ τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν μας, τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα για την δυνατότητα της οπτικής επικοινωνίας μας μέσον αυτής της μικρής και συνοπτικής αναφοράς.

Το θέμα που θα παρακολουθήσετε είναι μία εργασία που διευκρινίζει το σοβαρό πρόβλημα της κοσμικής και αντιχριστιανικής οργάνωσης που ονομάζεται Μασονία. Η ομιλία συνοδεύεται από τεκμηριωμένα μασονικά κείμενα, σύμβολα και φωτογραφίες, ώστε κανένας να μη βρεθεί και μας κατηγορήσει, ότι μιλάμε χωρίς στοιχεία. Οι φωτογραφίες αποσκοπούν να επιβεβαιώσουν τα όσα θα παρουσιαστούν, ότι δηλαδή η Μασονία είναι πράγματι μία θρησκευτική οργάνωση, ξένη προς την Ορθόδοξο Χριστιανική Διδασκαλία και Παράδοση. Μία άρνηση του Ενός και Μόνου Αληθινού Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Σκοπός της εργασίας και των επιχειρημάτων μας δεν είναι να προσβάλουμε κανένα συνάνθρωπό μας, αλλά να υποδείξουμε ότι για ένα πιστό Ορθόδοξο Χριστιανό, δεν είναι ανάγκη να προσέλθει στη μυστική αυτή αντιχριστιανική οργάνωση, δήθεν και με το πρόσχημα, «για να κάνει καλά έργα» ή «να γίνει καλλίτερος άνθρωπος».  Διότι, σκοπός ενός Ορθοδόξου Χριστιανού δεν είναι να γίνει καλλίτερος άνθρωπος, διότι, σ’ όλες τις θρησκείες και εθνότητες βρίσκει κανείς «καλούς ανθρώπους».

Ο Ορθόδοξος Χριστιανός επιδιώκει να γίνει ένας «άγιος» άνθρωπος, και αυτό το επιτυγχάνει μόνον και εφ’ όσον μένει ενωμένος με το κανονικό Σώμα του Χριστού που είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία.
Επίσης, με τις πολλές φωτογραφίες θέλουμε να δείξουμε στους πιστούς, ότι η Μασονία είναι μία ανθρώπινη θρησκεία και ότι ο υπ’ αυτής ομολογούμενος και λατρευόμενος θεός, ο «Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος» ή «Μπαθωμέτ», όπως τον ονομάζουν, δεν είναι ο Ένας και Μόνος Αληθινός Θεός, η Αγία Τριάδα, αλλά ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, ένα νέο είδωλο, ένας ψευδής θεός.

Ο Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος ή Μπαθωμέτ είναι μία αόριστος δύναμη της φύσεως. Σε αντίθεση με αυτό το νέο είδωλο ο Ένας Αληθινός Θεός, η Αγία Τριάδα, είναι προσωπικός Θεός που είναι ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Εκτός απ’ αυτόν τον Αληθινόν Θεόν, δεν υπάρχει άλλος.

Ο πιο σοβαρός λόγος για αυτήν την εργασία είναι να υποδείξουμε με πολλή πατρική αγάπη, ότι έξω από την Ορθόδοξο Εκκλησία, δεν υπάρχει ούτε αγιασμός, ούτε και σωτηρία. Διότι, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ίδρυσε Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ως την μόνη νέα Κιβωτό, για να αγιάζεται και να σώζεται ο κάθε άνθρωπος που θα εισέρχεται σ’ αυτήν μέσον του Αγίου Βαπτίσματος. Δεν ίδρυσε σωματεία, οργανισμός, αδελφότητες ή κοινωνικά ή πολιτικά συστήματα, όπως είναι π.χ. η Μασονία, τα Λάϊονς, οι Ρόταρυ, Γκουρού, ή οι ξένες προς τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό μονοθεϊστικές θρησκείες, όπως το Ισλάμ, ο Ιουδαϊσμός, ή κάποιες ανατολίτικες μονοθεϊστικές θρησκείες ή φιλοσοφικά συστήματα.

Ας μην πλανούν τον εαυτόν τους. Ο Θεός είναι Ένας, ένας ο Μεσσίας, ένας ο Σωτήρας, ένας ο Μεσίτης του κόσμου. Όλοι οι άλλοι, που οι άνθρωποι κατασκευάζουν και αποκαλούν με γενικούς και αόριστους τίτλους ως «θεούς» είναι κατασκευάσματα της ανθρώπινης διανόησης και φιλοσοφικής σκέψης και επομένως ψευδείς θεοί, και όπως κηρύττει ο Προφητάναξ Δαβίδ στο βιβλίο των Ψαλμών, «τα είδωλα των εθνών, δαιμόνια εισί».

Γι’ αυτό, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους όσους θα μελετήσουν αυτήν την εργασία, κληρικούς και λαϊκούς, άνδρες και γυναίκες, να δώσουν κάποια προσοχή και πολύ σοβαρότητα. Εάν δε κανείς από άγνοια, ή για κάποια υλιστικά συμφέροντα και πλουτισμού, ή για την άνωδο σε κοσμική ή εκκλησιαστική εξουσία προσήλθε και έγινε μέλος της Μασονίας, τους προτρέπουμε με πατρική αγάπη και με ευγένεια ψυχής, να υποβάλλουν γραπτώς και αμέσως την παραίτησή τους. Διότι, δεν μπορούν να υπηρετούν δύο κυρίους.

Ταπεινά προσεύχομαι, όπως η Χάρις του Ενός και Μόνου Αληθινού Θεού μας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, να φωτίσει όλους μας για να κάμουμε το σωστό, ώστε μέσα από την Ορθόδοξο Χριστιανική μας ζωή και πολιτεία να δοξάζεται στους απεράντους αιώνας.
Διάπυρος προς Κύριον ευχέτης.
 

+O Μητροπλίτης Ατνινόης ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
(Εφησυχάζων Μητροπολίτης Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής)

Εν τω Ιερώ Ναώ Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου, Λάνχαμ-Μάρυλαντ-Η.Π.Α., 3 Ιανουαρίου, 2014

Η ιστοσελίδα του Σεβασμιωτάτου:  www.orthodox-mitropolitan-of-antinoes-panteleimon.com

Καταβάστε παρακάτω την μελέτη σε αρχείο pdf (179 σελ.)Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης