Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 19.1.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ 43% ΕΙΣ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΩΜΙΟΙ. ΟΧΙ εἰς τὴν ἀπονομὴν τοῦ ὅρου «Μακεδονία» ὡς συστατικοῦ ὀνόματος ἄλλου Κράτους! Τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πειραιῶς.

➢ Οἱ ἄθεοι περιφρονοῦν τόν μοναχισμόν, διότι ἐλέγχονται. Η ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ Π. ΜΑΡΚΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ, ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).

➢ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης: «ὁ Μακεδονικὸς ἀγώνας πρέπει νὰ γίνει τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς».

➢ Προσοχή εἰς τήν περίπτωσιν ἐγγραφῆς τοῦ Ἀρχιμ. Φιλοθέου Δέδε. Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 590/77) ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΙΖΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ!

➢ Ἡ δικαιωματική παρέμβασις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΚΗ Ἤ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ; Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Τό Σκοπιανόν ἀποκαλύπτει τά ὑποκριτικά διλήμματα τῶν διακριτῶν ρόλων Ἐκκλησίας - Πολιτείας. Ἀνταλλαγή ἐπιστολῶν Προκαθημένου καί Πρωθυπουργοῦ. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Τὶ θὰ ἔλεγεν ὁ μακ. Λαρίσης Θεολόγος, βλέπων ποῦ ὡδήγησαν τὴν Χώραν οἱ πολιτικοί; Τοῦ Ἀρχιμ. Γρηγορίου, Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους.

➢ Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου: Ἀναγνώρισις ὡς «Μακεδονία» θὰ τροφοδοτήση τὸν ἀλυτρωτισμόν! Τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου Ἀρχιμ. Χριστοδούλου.

➢ «Δέν ἀνήκουν οἱ Μακεδόνες στήν ποιμαντορία τοῦ Μακαριωτάτου;». Τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου, Σκήτη Κουτλουμουσίου Ἁγ. Ὄρους.

➢ Ἕλληνες...Τοῦ μοναχοῦ Χερουβείμ, Ἱ. Κ. Ἁγ. Ἀρχαγγέλων, Ἅγ. Ὄρος.

➢ Τὸ παρατεινόμενον Σχίσμα τῆς λεγομένης “Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας’’, καθιστᾶ καὶ τὸν κίνδυνον τῆς Οὐνίας μεγαλύτερον. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Τὰ ὡροσκόπια καί ἡ ἀστρολογία ἐξαπατοῦν τόν ἁπλό λαό. Γράφει ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος.

➢ Ὑπερβολαὶ λαϊκῆς εὐσεβείας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ρομποτοποίησις τῶν ἐργαζομένων, χριστιανικὴ ἐργονομία καὶ δυνατότης ἡσυχαστικοποιήσεως τῶν τεχνολογιῶν.

➢ Ἡ Μακεδονία Πόλις-Κράτος εἶναι Ἑλλάς καὶ μάρτυς τούτου εἶναι ἡ παγκόσμιος Ἱστορία, Γράφει ὁ Πρεσβύτερος π. Εὐστάθιος Κολλᾶς.

➢ «Θεολογικὴ ἀνασκόπησις τοῦ 2017». Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀποστόλου.

➢ SOS διὰ τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης