ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4518476 e-mail: [email protected]

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 6 Ἰουλίου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ε Ι Ν Α Ι  Τ Ο  Ι Σ Λ Α Μ  «Φ Ι Λ Ε Ι Ρ Η Ν Ι Κ Ο» ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς ἀπόλυτης πνευματικῆς σύγχυσης, ὅπου οἱ ἔννοιες ἔχουν χάσει τὴ σημασία τους καὶ ἡ ἱστορία κακοποιεῖται βάναυσα. Ὁ ἀρχαῖος μεγάλος τραγικὸς ποιητὴς Εὐριπίδης (485-406) εἶχε γράψει πὼς «ὄλβιος ὅστις ἱστορίης ἔσχε μάθησιν» (μακάριος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ γνωρίζει καλὰ τὴν ἱστορία). Διότι ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος εἶναι ὁ ὁδηγὸς γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ παρόντος καὶ τὴν πρόβλεψη τοῦ μέλλοντος. Ὁ λόγος γιὰ μία πρόσφατη συνέντευξη τοῦ κ. Χάσαν Μπαντάουι, ἀναπληρωτὴ καθηγητὴ Ἱστορίας στὸ Α.Π.Θ, μὲ θέμα: «Δὲν ὑπῆρξε καὶ δὲν θὰ ὑπάρξει ποτὲ θρησκευτικὸς πόλεμος», ἡ ὁποία δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» (φύλλο 29-5-2015). Στὴ συνέντευξη αὐτὴ ὁ ἐν λόγω καθηγητὴς πασχίζει νὰ «ἀποδείξει» ὅτι δῆθεν τὸ Ἰσλὰμ εἶναι συνώνυμο μὲ τὴν εἰρήνη καὶ πὼς δὲν εὐθύνεται γιὰ καμιὰ μορφὴ βίας ἢ πολέμου!

Δεῖτε ὁρισμένα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ δημοσίευμα: Σὲ ἐρώτηση: «Ποιὸς εἶναι ὁ πυρήνας τοῦ Ἰσλάμ; Πιστεύετε πὼς ὅλες οἱ θρησκεῖες κηρύσσουν τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἄλλο;», ἀπάντησε: «Ὁ πυρήνας τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι ἡ ἴδια ἡ ρίζα τοῦ ὄρου Ἰσλάμ, δηλαδὴ Σαλάμ, δηλαδὴ Εἰρήνη, ποὺ πηγάζει ἐκ τῶν ἔσω. Δηλαδή, γαλήνη ψυχῆς. Ὅλοι οἱ ἱδρυτὲς τῶν θρησκειῶν ὑπῆρξαν ἐπαναστάτες τῆς ἐποχῆς τους. Ἐμφανίζονταν μὲ δική τους “ἀντιπρόταση” ὡς διέξοδο ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα τοῦ χωροχρόνου τους, ποὺ προκάλεσαν τὴν ἀνάγκη μίας νέας προσέγγισης τῆς ἴδιας της ζωῆς μέσα ἀπὸ ἕναν νέο ἢ βελτιωμένο συνολικὸ κώδικα κοινωνικοπολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἠθικῆς. Ναί, ὅλες διαθέτουν ἕνα κοινὸ σύνολο διαχρονικῶν ἀνθρώπινων ἀξιῶν». Στὴν ἐρώτηση: «Οἱ θρησκεῖες δημιουργοῦνται γιὰ κάποιους λόγους. Τὸ Ἰσλὰμ γιατί δημιουργήθηκε; Γιὰ νὰ ἑνώσει τὶς φυλὲς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς», ἀπάντησε: «Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἰσλὰμ ἦταν ἡ ἀντιπρόταση στὴν ἄσκηση βίας καὶ στὴν ἀναρχία ποὺ ἐπικρατοῦσε προϊσλαμικά. Τὸ Ἰσλὰμ ἦταν ἡ ἐναλλακτικὴ καὶ γι' αὐτὸ πέτυχε τὸν στόχο του». Στὴν ἐρώτηση: «Τί μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία γιὰ τὴ βία, τὴ θρησκεία καὶ τὸν πόλεμο; Εἶναι ἀπὸ μόνη της ἀρκετὴ ἡ πίστη γιὰ νὰ ὁδηγήσει ἕναν λαὸ στὴν εἰρήνη ἢ στὴ διαχείριση τῆς εἰρήνης;», ἀπάντησε: «Ὀρθῶς ἡ Ἱστορία διδάσκει… Δὲν διδάσκεται! Ἡ Ἱστορία διδάσκει πὼς ἡ βία ἀναπαράγει βία, πὼς ἡ βίαιη ἀντιμετώπιση τῆς βίας ἀποτελεῖ μία ἐπιφανειακὴ προσέγγιση τοῦ προβλήματος -παυσίπονο. Ἡ Ἱστορία διδάσκει πὼς ἡ κρίση φέρνει τὴ λύση καὶ ἡ λύση εἶναι ἡ ἀναζήτηση καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ρίζας αἰτίας - prima causa. Ἡ Ἱστορία διδάσκει πὼς ἡ θρησκεία ὅταν περάσει στὴ φάση τῆς ἐκκοσμίκευσης ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν ἀρχικό της πυρήνα. Ἡ Ἱστορία διδάσκει πὼς ὁ πόλεμος ἀποτελεῖ μία ἐνσάρκωση τῆς ἀποτυχίας τοῦ Ἀνθρώπου. Τίποτε ἀπὸ μόνο τοῦ δὲν ἀρκεῖ!... Ἡ πίστη θέλει τὴν ἐμπιστοσύνη σ’ ὅ, τί πιστεύεις! Πίστη χωρὶς ἐμπιστοσύνη, εἶναι μία φυσαλίδα στὸν ὠκεανό!». Στὴν ἐρώτηση: «Πιστεύετε, ἑρμηνεύοντας τὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν σὲ παγκόσμια κλίμακα, ὅτι ζοῦμε ἕναν... θρησκευτικὸ πόλεμο Ἀνατολῆς-Δύσης;», ἀπάντησε: «Δὲν ὑπῆρξε, δὲν ὑπάρχει, οὔτε θὰ ὑπάρξει θρησκευτικὸς πόλεμος! Ἁπλὰ καὶ μόνο ἡ ποιοτικὴ σχέση πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ θρησκείας ποὺ καθορίζει μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια τὴν ἔννοια, τὰ αἴτια καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ λεγόμενου θρησκευτικοῦ πολέμου καὶ κατὰ συνέπεια τῆς σύγκρουσης Ἀνατολῆς-Δύσης. Πόσο πιστεύουν οἱ πολιτικοὶ ποῦ ταυτίζουν τὶς πολιτικὲς τους ἐπιλογὲς μὲ τὴ θρησκεία τῆς κοινωνίας ποῦ κυβερνοῦν; Πόσο πιστὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ἐκεῖνος ποὺ καταστρέφει τοὺς συνανθρώπους καὶ τὸ φυσικό του περιβάλλον μὲ τὰ χημικὰ ἢ μαζικῆς καταστροφῆς ἢ ἔξυπνα ὄπλα; Πόσο πιστὸς εἶναι ὁ τυφλὰ δολοφόνος; Ἔγινε ποτὲ στὴν Ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου ἕνας θρησκευτικὸς πόλεμος Ἀνατολῆς-Δύσης; Τουλάχιστον οἱ ἱστορικὲς πηγὲς ποτὲ δὲν μᾶς παρεῖχαν τέτοιες εἰδήσεις ἢ πληροφορίες γιὰ γενικευμένες συγκρούσεις Ἀνατολῆς-Δύσης! Καὶ γιὰ ποιὰ Ἀνατολὴ μιλᾶμε; Συνυπάρχουν πολλὲς Ἀνατολὲς στὴν Ἀνατολή! Γιὰ ποιὰ Δύση ἐπίσης μιλᾶμε; Συνυπάρχουν πολλὲς Δύσεις στὴ Δύση!». Στὴν ἐρώτηση: «Ποιοὶ εἶναι οἱ τζιχαντιστές; Τί ἀκριβῶς θέλουν;», ἀπάντησε: «Εἶναι ἕνα προϊὸν τῶν κοινωνικοοικονομικῶν ἀδιεξόδων τῆς κάθε ἐποχῆς! Θέλουν τυφλὴ ἀντεκδίκηση. Ἀδιακρίτως». Τέλος στὴν ἐρώτηση: «Τί σχέση ἔχουν (σ.σ. οἱ τζιχαντιστὲς) μὲ τὸ Ἰσλάμ, μὲ τοὺς μουσουλμάνους;», ἀπάντησε: «Τί σχέση ἔχει ἡ εἰρήνη μὲ τὴ βία; Τί σχέση ἔχουν ἡ μορφὴ μὲ τὸ ἄμορφο;! Τί σχέση ἔχουν ἡ τυφλὴ ἀντεκδίκηση καὶ ἡ ἀλλοίωση τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν ἀρετῶν ποῦ ἀντιπροσωπεύει τὸ Ἰσλὰμ μὲ τὴ «μετὰ χαρᾶς» τυφλὴ ἀντεκδίκηση τῆς ἴδιας της ζωῆς;».

Εἶναι ὄντως θλιβερὸ νὰ δηλώνει τέτοιας ἔκτασης ἄγνοια τῆς πίστης του ἕνας πιστὸς μουσουλμάνος ἢ τὸ χειρότερο νὰ ἀποκρύπτει τὴ θρησκευτική του πίστη γιὰ νὰ δείξει ἕνα διαφορετικὸ προσωπεῖο γιὰ τὴ θρησκεία του. Ἐπίσης εἶναι ἀλγεινὸ τὸ φαινόμενο πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς νὰ ἔχει ἄγνοια, ἢ τὸ χειρότερο νὰ ἀρνεῖται σὲ τέτοιο βαθμὸ τὴν ἱστορία! Ὁ ἐν λόγω καθηγητὴς κ. Χάσαν Μπαντάουι, κλήθηκε νὰ συμμετάσχει σὲ διαθρησκειακὸ συνέδριο γιὰ τὴ μὴ χρήση βίας ἀπὸ τὶς θρησκεῖες καὶ προσπάθησε νὰ παρουσιάσει ἕνα διαφορετικὸ Ἰσλὰμ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ γνωρίζει ἡ ἱστορία, καὶ βιώνει ὁ σύγχρονος κόσμος!

Δυστυχῶς ἔχει πλέον γίνει «σύνηθες» τό ἀποκρουστικό καί τρομακτικό γεγονός τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ ἀνθρώπων στό 21ο αι. καί σπανίως ἐμβαθύνει ἡ παγκόσμια κοινή γνώμη στήν πραγματική βάση αὐτῆς τῆς θηριωδίας, ἑρμηνεύοντας ὁ καθένας ἀπό τήν δική του ἰδεολογική ἀντίληψη καί με τίς προϋποθέσεις πού ἔχει τό ἐξωφρενικό καί ἀνείπωτης φρίκης αὐτό θέμα. Φθάνουν μάλιστα μερικοί νά ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ δυτικός τρόπος ζωῆς ἀποτελεῖ ἐφαλτήριο γιά τήν ἔνταξι γηγενῶν Δυτικῶν στίς τάξεις τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους». Ἄλλοι πάλι θεωροῦν ὅτι δέν εὐθύνεται τό Ἰσλάμ γιά τήν ἀφόρητη αὐτή τραγωδία ἀλλά κάποιοι δῆθεν ἐξτρεμισταί πού ὅμως τό δῆθεν «μετριοπαθές» Ἰσλάμ δέν κατεδίκασε ποτέ ἀλλά ἀντιθέτως ὅπως ἀπέδειξε ὁ τραγικός θάνατος τῆς δημοσιογράφου Serena Shim στην Τουρκία, ἡ ὁποία μέ στοιχεῖα ἀπέδειξε τήν στήριξη τῆς γείτονος καί τοῦ Σουνιτικοῦ Μπλόκ (Σαουδική Ἀραβία, Κατάρ, Ὀμάν, Ἀραβικά Ἐμιράτα) στό Χαλιφάτο τοῦ ISIS, στηρίζει καί προωθεῖ. Ἄλλοι ἰσχυρίζονται ἀφελῶς ὅτι ὁ μηδενισμός τῆς Δύσεως  καί ἡ καταδολίευσις τοῦ πετρελαϊκοῦ πλούτου τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου, ὀπλίζουν τό χέρι τῶν δημίων τοῦ Ἰσλάμ.

Ὅλοι ὅμως οἱ παραπάνω θέλουν νά ἀποσιωποῦν ὁ καθένας γιά τούς δικούς του λόγους ὅτι τό Ἰσλάμ εἶναι ἡ μοναδική θρησκεία στόν κόσμο πού στοχοποιεῖ ἐγκληματικά τήν ἄρνησί της, πού ἐπιβάλλεται με τήν βία καί μέ τό ἔγκλημα, πού δέν ἀναγνωρίζει τήν αὐτεξούσια καί ἐλευθέρα βούλησι τῶν προσώπων καί πού πέραν τῆς ἱστορικῆς ἔχει καί «θεολογική» ἑρμηνεία γιά τούς ἀποκεφαλισμούς. Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι τό γνωστό Αλ-Αζχάρ, μία ἀπό τίς ὕπατες ἀρχές τοῦ σουνιτικοῦ Ἰσλάμ στήν Αἴγυπτο χαρακτήρισε τήν καρατόμηση τῶν 21 Αἰγυπτίων κοπτῶν ἁπλῶς ὡς μία «βάρβαρη» πράξη χωρίς βεβαίως νά ἀποδοκιμάσει τά «ἱερά κίνητρα», τῶν ἐκτελεστῶν πού ἑδράζονται στό Ἰσλαμικό κοσμοείδωλο. Ἡ ἔννοια «τζιχάντ» ἀναφέρεται στό Κοράνι, άποτελεῖ πυλῶνα του, διότι θεωρεῖ ὅτι οἱ μουσουλμάνοι ἔχουν καθῆκον νά μεταδώσουν τήν μουσουλμανικήν πίστη στούς «ἀπίστους» μέ τήν βία. Πηγάζει ἀπό τό γεγονός ὅτι το Ἰσλάμ χωρίζει τόν κόσμο στόν οἶκο τοῦ Ἰσλάμ καί στόν οἶκο τοῦ πολέμου, διαχρονικά καί συνοδεύεται ἀπό τήν φράση «Φί σαμπίλ Ἀλλάχ» πού σημαίνει «γιά τόν δρόμο τοῦ θεοῦ». Ἡ ἱστορική τεκμηρίωση τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ παραπέμπει στήν καρατόμηση ἀπό τόν Ἄραβα ἔμπορο Μωάμεθ «Muhammad», τῆς φυλῆς τῶν Quraish, τόν δῆθεν προφήτη, πού συνεζεύχθη κατ’ ἐντολήν τοῦ «θεοῦ», σάν ἑβδόμη σύζυγον του, τήν γυναίκα τοῦ θετοῦ γιοῦ του, Ζαῒντ καί σάν ἐννάτη, τήν ἑπταετή κορασίδα Ἄϊσα, ἑπτακοσίων μελῶν τῆς ἐβραϊκῆς φυλῆς Μπανού-Κουρέϊς στήν Μεδίνα τούς ὁποίους θεώρησε ὡς συνωμότες, καί συνεπῶς ἐφόσον ἡ δῆθεν σφραγίδα τῶν Προφητῶν τοιουτοτρόπως ἀντιμετώπισε τούς ἐχθρούς του καί οἱ πιστοί του σήμερα μποροῦν να τό ἐπαναλάβουν, ἐφόσον ἡ ζωή του ἀποτελεῖ οὐσιαστικό μέρος τῆς θρησκευτικῆς τους παραδοχῆς. Γιά τό Ἰσλάμ τόσο ἡ ἱστορική παράδοση τῶν πρώτων αἰώνων διάδοσης του (7ος-8ος αι.) ὅσο καί οἱ ἐντολές (Σούρες) τοῦ Κορανίου, ἀποτελοῦν τήν πιό γνήσια ἐκδοχή τῆς θρησκείας καί ἐκλαμβάνονται μέ ἀπόλυτο καί ἀπαρέγκλιτο τρόπο. «Θεολογικῶς» στό Κοράνι πού «ἐνσωματώνει» τήν ἀποκάλυψι τοῦ «Θεοῦ», σάν δῆθεν «αἰώνιο καί ἀδημιούργητο, ἀνέκαθεν ὑπάρχον μετά τοῦ Θεοῦ ὡς αἰώνιος φανέρωσις τῆς θείας θελήσεως» δίδονται οἱ ἐντολές τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τῶν «ἀπίστων». Στό κεφ. 8 τοῦ Κορανίου, στ. 12 ἐξαγγέλλεται «θά ἐκτοξεύσω τόν τρόμο στίς καρδιές τῶν ἀπίστων. Ἀφαιρέστε τους τά κεφάλια καί ἔπειτα ἀφαιρέστε τους τά δάκτυλα.». Στο κεφ. 47, στ. 3, δίδεται ἡ δῆθεν θεϊκή ἐντολή «στήν σύγκρουσι μέ τούς ἀπίστους στό πεδίο τῆς μάχης ξεριζώστε τους τά κεφάλια μέχρι νά τά τσακίσετε πλήρως.» καί στό στ. 4 «ὅταν συναντᾶτε τούς ἀπίστους φονεύετε καί κατασφάζετε, συγκρατοῦντες στερεά τά δεσμά», στό δέ κεφ. 8, στ. 17, οἱ δήμιοι τοῦ Ἰσλάμ ἀναφέρονται ὡς οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ δολοφόνου «Θεοῦ», μέ τήν διαβεβαίωση «δέν φονεύετε ἐσεῖς αὐτούς ἀλλά ὁ Θεός. Ὅταν ἀκοντίζεις δέν εἶσαι ἐσύ πού ἀκοντίζεις, εἶναι αὐτός ὁ Θεός γιά νά δοκιμάσει τούς πιστούς διά λαμπρᾶς δοκιμασίας. Ὁ Κύριος ἀκούει καί γνωρίζει τά πάντα» καί στό στ. 40, θεμελιώνεται ὁ διά μέσου τῶν αἰώνων θρησκευτικός φασισμός, ὁλοκληρωτισμός καί ἡ ὠμή βία τοῦ Ἰσλάμ μέ τή σούρα «Πολεμεῖτε αὐτούς μέχρις ὅτου δέν θά ὑπάρχει ἄλλη θρησκεία παρά τοῦ μόνου Θεοῦ».

Σήμερα στίς Ἰσλαμικές χῶρες, ὁ θρησκευτικός νόμος Σαρία χρησιμοποιεῖται σάν βάση νομιμοποίησης τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τόσο ἀπό τά ἐπίσημα κράτη ὅσον καί ἀπό τούς πιστούς τοῦ Ἰσλάμ. Στήν Σαουδική Ἀραβία τά τελευταία 20 χρόνια ἔχουν ἀποκεφαλισθῆ περί τα 2.000 ἄτομα δημόσιᾳ μέ τά πλήθη νά παρακολουθοῦν τό φρικτό θέαμα,  καί νά ἐπευφημοῦν καί να χειροκροτοῦν.

Αὐτά λοιπόν τά ἐγκλήματα πού συγκλονίζουν κάθε ἐχέφρονα ἀνθρωπο δέν εἶναι προϊόντα μιᾶς κατασκευασμένης παράδοσης ἀλλά δυστυχῶς ἔχουν ἱστορική καί «θεολογική» ἑρμηνεία καί κάλυψη ἀπό τό Ἰσλάμ διότι οἱ ἐκτελεσταί τοῦ Ἰσλάμ δέν προβαίνουν ἁπλά σέ μία πράξη ἐκδίκησης κατά τῶν ««ἀπίστων»» ἀλλά πρωτίστως, θεωροῦν ὅτι ἐκτελοῦν μία θεϊκή ἐντολή μέ τελετουργικό χαρακτήρα, σάν ὄργανα τοῦ θείου θελήματος. Βέβαια θέλουν νά ἀγνοοῦν ὅτι ὁ «θεός» τοῦ Ἰσλάμ εἶναι ὁ πρωτιστεύων τοῦ ἀραβικοῦ πολυθειστικοῦ συστήματος «al ilah-Allah» πού φυσικά σάν δαιμόνιο εἶναι αἱμοδιψής καί δολοφονικός.

Ὁμιλεῖ ὁ κ. Καθηγητής γιὰ «εἰρηνικὸ Ἰσλὰμ» καὶ θέλει νὰ παραβλέπει τὴν πληθώρα τῶν χωρίων τοῦ Κορανίου, τὰ ὁποία ἐξωθοῦν τοὺς μουσουλμάνους σὲ πράξεις βίας καὶ ἀφανισμοῦ τῶν «ἀπίστων», δηλαδὴ τῶν μὴ μουσουλμάνων! Θέλει, γιὰ παράδειγμα νὰ ἀγνοεῖ τὸ Κεφ. 8, στιχ.65, τοῦ Κορανίου, τὸ ὁποῖο ἐπιτάσσει: «Ὢ προφήτη! Παρότρυνε τοὺς πιστοὺς στὸν πόλεμο. Ἂν ὑπάρχουν εἴκοσι ἀπὸ σᾶς ποὺ ὑπομονετικὰ ἐπιμένουν, θὰ νικήσουν διακόσιους καὶ ἂν ἀπὸ σᾶς εἶναι ἑκατό, θὰ νικήσουν χίλιους ἀπὸ τοὺς ἀπίστους…»! Θέλει νὰ ἀγνοεῖ τό Κεφ.2, στιχ.190, τὸ ὁποῖο ἐπίσης ἐπιτάσσει: «Καὶ νὰ πολεμᾶτε γιὰ χάρη τοῦ Ἀλλὰχ ὅσους σᾶς πολεμοῦν, ἀλλὰ μὴν ξεπερνᾶτε τὰ ὅρια, γιατί ὁ Ἀλλὰχ δὲν ἀγαπᾶ τοὺς παραβάτες». Θέλει νὰ ἀγνοεῖ τό Κεφ.2, στιχ.191, τὸ ὁποῖο προτρέπει σαφῶς: «Ἂν ὅμως σᾶς πολεμήσουν, σκοτῶστε τους. Τέτοια εἶναι ἡ τιμωρία τῶν ἀπίστων». Θέλει νὰ ἀγνοεῖ τό Κεφ.2, στιχ.193, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο δίνεται σαφὴς ἐντολὴ τοῦ Ἀλλὰχ γιὰ ἐξόντωση κάθε μὴ μουσουλμάνου: «Πολεμᾶτε τους ὥσπου νὰ μὴν σᾶς καταδιώξουν στὴν εἰδωλολατρία καὶ νὰ ὑπερισχύσει ἡ Πίστη στὸν Ἀλλάχ. Ἂν ὅμως σταματήσουν τὴ δράση τους, τότε νὰ μὴν κάνετε πόλεμο παρὰ ἐνάντια στοὺς ἄδικους». Καὶ ἐπίσης: «ὅταν οἱ ἀπαγορευμένοι μῆνες ἔχουν περάσει, τότε (πολεμᾶτε καὶ) σκοτώνετε τοὺς εἰδωλολάτρες, ὁπουδήποτε κι ἂν τοὺς βρεῖτε, καὶ συλλάβετέ τους καὶ πολιορκεῖστε τους καὶ στῆστε τοὺς παγίδες μὲ κάθε (πολεμικὸ) στρατήγημα» (Κεφ.9, στιχ.5)! Θεωρεῖ ὁ κ. Καθηγητὴς «φιλειρηνικὲς» τὶς παραπάνω σαφέστατες ἐπιταγὲς τοῦ Κορανίου πού χωρίζουν τόν κόσμο στόν οἶκο τοῦ Ἰσλάμ καί τόν οἶκο τοῦ πολέμου; Θεωρεῖ, ἐκτός τοῦ Ἰσλάμ, τὶς σύγχρονες ἀπίστευτες θηριωδίες  τῶν τζιχαντιστῶν; Τί περισσότερο ἢ λιγότερο κάνουν ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐπιταγές; Ἐξοντώνουν «ἀπίστους», ὅπως ἀκριβῶς ἐπιτάσσει τὸ Κοράνιο! Στὸ ἕνα χέρι κρατοῦν τὴ φονικὴ σπάθα καὶ στὸ ἄλλο τὸ Κοράνιο, τὸ ὁποῖο τοὺς ὁδηγεῖ στὴ βία καὶ τὴν καταστροφή, ἐνεργώντας δῆθεν ἔτσι σὰν ὄργανα τοῦ Θεοῦ!!!

Θέλει νὰ ἀγνοεῖ ὁ κ. Καθηγητὴς καὶ τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα. Μπορεῖ νὰ μᾶς πεῖ τὸν τρόπο ἐπέκτασης καὶ ἐπικράτησης τοῦ Ἰσλάμ; Ἀγνοεῖ ὅτι ὁ δῆθεν «προφήτης»  Μωάμεθ συνάσπισε τοὺς πρώτους πιστούς του στὴ Μεδίνα καὶ ὄρμισε σφάζοντας καὶ λεηλατώντας καὶ καταλαμβάνοντας τὴ Μέκκα; Ἀγνοεῖ ὅτι ἡ ραγδαία ἐξάπλωση τοῦ Ἰσλὰμ κατὰ τὸν 7ο καὶ 8ο μ. Χ. αἰώνα ἀπὸ τὸν Ἰνδικὸ μέχρι τὸν Ἀτλαντικὸ ὠκεανό, ὑπῆρξε προϊὸν κατακτητικῶν πολέμων μαχητῶν στὸ ὄνομα τοῦ Ἀλλάχ;

Ὁμιλεῖ ὁ κ. Καθηγητὴς γιὰ «εἰρηνικὸ Ἰσλὰμ» σὲ μία χώρα, στὴν Πατρίδα μας, ἡ ὁποία βίωσε γιὰ μισή καὶ πλέον χιλιετία αὐτὴ τὴν «εἰρήνη». Ὅταν τὸ Ἰσλὰμ ἑνώθηκε μὲ τὸν τουρκικὸ σωβινισμό, ἀποτέλεσε τὸ ὀλέθριο δίδυμο γιὰ τὸ Γένος μας καὶ τοὺς ἄλλους Ὀρθοδόξους βαλκάνιους λαούς. Ὁμιλεῖ γιὰ «εἰρηνικὸ» Ἰσλάμ, σὲ μία χώρα ποὺ ἔχει νὰ ἐπιδείξει χιλιάδες ἐπώνυμους καὶ ἀνώνυμους Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι βασανίστηκαν φρικτὰ καὶ ἔχασαν τὴ ζωή τους, ἐπειδὴ δὲν ἤθελαν νὰ ἐξισλαμιστοῦν, κατ’ ἐπιταγὴ πάντοτε τοῦ Κορανίου καὶ τῆς ἰσλαμικῆς σαρία!

Δὲν ἀμφιβάλουμε πὼς ὑπάρχουν πιστοί του Ἰσλάμ, οἱ ὁποῖοι ἀγαποῦν τὴν εἰρήνη καὶ σέβονται τὴν πίστη τῶν ἄλλων, ἀλλὰ αὐτοί, γιὰ τοὺς «ὀρθοδόξους» μουσουλμάνους εἶναι «αἱρετικοί», διότι ὅποιος δὲν πολεμᾶ νὰ ἐκλείψει κάθε ἄλλη θρησκεία, ἐκτός του Ἰσλάμ, δὲν εἶναι ἀληθινὸς μουσουλμάνος κατὰ τὸ Κοράνιο! Ἀφοῦ, σύμφωνα μὲ τό Κεφ.4, στιχ.48, «Ὁ Ἀλλὰχ δὲν συγχωρεῖ, ὅποιον λατρεύει συνέταιρο μ’ Αὐτόν»! Καὶ ἀφοῦ δὲν συγχωρεῖ ὁ Ἀλλὰχ πιστὸ σὲ «συνεταῖρο» του, ὀφείλει καὶ ὁ κάθε πιστὸς καὶ συνεπὴς μουσουλμάνος νὰ μὴν συγχωρεῖ κάθε πιστό, διαφορετικῆς ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ πίστης!

Γιὰ περισσότερα στοιχεῖα, σχετικὰ μὲ τὴν παραπληροφόρηση ποὺ ἐπιχειρεῖται στὴ χώρα μας τελευταία ἀπὸ ἰσλαμιστές, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ μᾶς παρουσιάσουν ἕνα διαφορετικὸ Ἰσλάμ, δεῖτε πρόσφατη ἀνοικτὴ ἐπιστολή μου πρὸς τὸν κ. Ἀχμὰντ Ἐλντίν, ἰδιοκτήτη ἰσλαμικῆς ἰστοσελίδας, μὲ τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ κ. ΑΧΜΑΝΤ ΕΛΝΤΙΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ  ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ “ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ”». Σὲ αὐτὴ ἀναιροῦμε πανηγυρικὰ ὅλες τὶς σκόπιμες παραποιήσεις τοῦ αὐθεντικοῦ Ἰσλάμ.

Ἐν κατακλείδι, θλιβόμαστε γιὰ τέτοιου εἴδους παραποιήσεις τῆς ἀλήθειας καὶ κακοποιήσεις τῆς ἱστορίας, σὰν καὶ αὐτὴ τοῦ Καθηγητῆ κ. Χάσαν Μπαντάουι. Παράλληλα ἀνησυχοῦμε βαθύτατα γιὰ τὴν «ἱεραποστολικὴ» ἐπιχείρηση ποὺ ἄρχισε νὰ γίνεται στὴν αἱματοβαμμένη πατρίδα μας ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ. Ὅσοι γνωρίζουμε τί ἐστὶ Ἰσλὰμ καὶ ἀπὸ ἱστορία, φρίττουμε ἀπὸ τὴν προσπάθεια ὅλων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι πατοῦν πάνω στὰ ποτάμια αἵματος τῶν ἀδικοχαμένων προγόνων μας ἀπὸ τὰ ἰσλαμικὰ σπαθιά! Συμβουλεύουμε τὸν κ. Καθηγητή: τέτοιες συνεντεύξεις δὲν «στέκονται» στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας, ἀλλὰ στὴν Ἀραβικὴ χερσόνησο!

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης